Skip to content

Hem och Skola i coronatider

17.4.2020 8.50

Kansalaisyhteiskunta
Hyvinvoivat ihmisetKoronavirusKoronavirus ja järjestöjen tarjoama tuki ja apuOnneksi on jokuHyvinvointi ja terveysJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaPå svenska

Förbundet Hem och Skola blev det tidigt klart att vi som organisation, som säkert de flesta andra organisationer inom den sociala sektorn, kommer att ha en central roll i coronatider.

Tack vare ett tätt och gott samarbete med våra nordiska grannländer insåg vi rätt tidigt att man också i Finland sannolikt kommer att gå in för att stänga skolorna och starta upp distansundervisning. Både skolorna och hemmen hade knappt om tid att förbereda sig inför situationen och vi på Hem och Skola insåg att ett första steg är att bidra till att sprida lugn och uppmana till tålamod.

Fem tips till familjerna

Tillsammans med vår finska systerorganisation Suomen Vanhempainliitto utarbetade vi, inspirerade av den danska föräldraorganisationen, fem tips till familjerna. Rubrikerna för dessa våra första råd var:

  1. Kom ihåg att skolan bär ansvaret för undervisningen.
  2. Ha fokus på trivseln i hemmet.
  3. Uppmuntra till samarbete.
  4. Ta det lugnt.
  5. Ha tålamod.

Våra råd togs väldigt gott emot både av lärare och föräldrar. När medierna började ringa hade vi summerat vårt första och viktiga budskap som vi sedan lyckades sprida inte bara via våra egna kanaler utan både via radio och tidningar.

Samarbetet mellan hemmet och skolan spelar en central roll

Som alltid annars också, tog vi sedan avstamp i våra stadgar. Vi ställde oss frågan: Vilken är just vår organisations roll i detta sammanhang? Svaret var entydigt; vår uppgift att värna om elevernas välmående och om dialogen mellan hemmet och skolan. Vi fortsatte därför målinriktat med att fokusera på det som är vårt uppdrag. Att på olika sätt bidra till att samarbetet mellan hemmet och skolan ska en central roll i dessa utmanade tider.

För att skapa oss en mera heltäckande bild av hur familjerna har det öppnade vi ett enkelt frågeformulär för föräldrar. Vi samlade in 390 svar som vi just nu håller på att bearbeta. Som alla vet till har distansundervisningen drabbat en del barn och familjer särskilt hårt. I ett debattinlägg som Förbundets styrelse skrev den 7.4 står det såhär:

”Föräldrarna och familjerna har varit hårt utsatta under de senaste veckorna. I många familjer har man fått besked om uppsägningar eller permitteringar och det finns en oro kring familjens ekonomi. Ifall föräldern har jobb som kan skötas på distans, så är balansgången mellan tid för det egna arbetet och för att stöda barnen i deras skoluppgifter utmanande. Därför vädjar Förbundet Hem och Skola nu till rektorerna – se till att lärarna får det stöd de behöver i och med omställningen till digital undervisning och lärare, ge uppgifter som eleven så långt som möjligt klarar av själv. Uppgifterna behöver vara realistiska och anpassade till elevens egen nivå.”

Material som stöd för distansundervisningen

Efter våra första fem tips, som vi lanserade 16.3, dvs för ca en månad sedan, har vi tagit fram råd och tips till både föräldrar, lärare och småbarnspedagoger. Rätt tidigt lanserade vi också en kort video med en av våra mest populära föreläsare Christoph Treier. Hans korta film har redan setts över 40 000 gånger. Vi har också öppnat en chatt för föräldrar som har frågor kring distansundervisningen. Förutom att vi själva skrivit blogginlägg riktade till våra målgrupper har vi också vänt oss till olika sakkunniga i våra nätverk som bidragit med sitt kunnande och sina råd. Vi är oerhört tacksamma över det stora nätverk vi har och ser att det i dessa tider finns en fantastisk vilja till samarbete och välvilja.

Följande steg i vårt arbete är att utarbeta mera material för våra föreningar. Vi har redan börjat få frågor om t.ex. virtuella föräldramöten, vilket säkert kan räknas som ett tecken på att många nu också börjar hinna med något annat än att få den egna vardagen att rulla.

Här hittar du mera om våra råd och inlägg i coronatider.

 

 

 

Micaela Romantschuk
verksamhetsledare
micaela(at)hemochskola.fi
Förbundet Hem och Skola

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

22.6.2022 08:00

SuomiAreena: Erilainen Mingle 12.7. nostaa esiin ihmisten kokemuksia köyhyydestä

Toimeentulo Heinäkuun puolessavälissä Pori täyttyy jälleen yhteiskunnallisesta keskustelusta SuomiAreenalla. Kevään ja kesän aikana turvallisuuskeskustelu on ollut vilkasta. Yhteiskunnan eheys on sisäisen turvallisuuden tae, ja siksi on tärkeä nostaa esiin myös ne äänet, jotka eivät yhteiskunnassa kuulu. Millaista on olla köyhä 2020-luvun Suomessa? Jo kuudennen kerran järjestettävä Erilainen Mingle tuo yhteen joukon erilaisia ihmisiä heidän omien kokemustensa […]

Blogi

7.6.2022 16:00

Kriisitilanteissa järjestöjen rooli haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamisessa on merkittävä

Sote-järjestöt Elämme maailmantilanteessa, jossa varautuminen, kokonaisturvallisuus ja henkinen kriisinkestävyys ovat sanoja, jotka toistuvat päättäjien puheissa. Järjestöjen erityisosaamiselle on viranomaisten työn rinnalla tarvetta, kun varaudumme onnettomuuksiin ja kriiseihin. Verkostojen ja kumppanuuksien rakentaminen sekä ylläpitäminen ovat avainasemassa kriiseihin varautuessa. Mitä paremmin eri tahot tuntevat toisensa, sitä paremmassa valmiudessa olemme. Ihmiset voivat olla haavoittuvassa asemassa monesta eri syystä Haavoittuvassa […]

Blogi
erityisasiantuntija

28.4.2022 12:00

Palkkatuen uudistus huolestuttaa – kerro meille näkemyksesi!

Hyvinvointi ja terveys Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on valmistellut lakiesityksen, jolla muutetaan palkkatukijärjestelmää. Palkkatuen kokonaisuudistus on tarpeellinen: byrokratian yksinkertaistamista, järjestelmän ennakoitavuutta ja maksatusprosessin nopeuttamista on kaivattu. Hyvistä tavoitteista huolimatta lakiluonnoksen kokonaisvaikutus järjestöjen ja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kannalta näyttää huonolta. Muutokset järjestöjen 100 % tukeen eivät ole hyväksyttäviä Uudistuksella tullaan leikkaamaan järjestöjen mahdollisuuksia työllistää 100 % palkkatuella. Leikkaus koskisi […]