Skip to content

Anna-Maja Henriksson: Hoitojonot lyhyemmiksi palveluseteleillä – kaikkia järjestäjätahoja tarvitaan

8.6.2021 13.00

Kuntavaalit
Hyvinvointi ja terveysKoronavirus ihmisten arjessaVallan käytäviltäKuntavaalitSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestöt

Tulevaisuuden hyvinvointikunta - eduskuntapuolueiden blogisarja.

Kuinka kauan olet saanut odottaa pääsyä kiireettömään hoitoon koronapandemian aikana? Vastaus riippuu täysin siitä, missä päin Suomea asut, sillä pandemia on vaikuttanut hoitojonoihin epätasaisesti eri puolilla Suomea.

Koronan aiheuttamia hoitojonoja voidaan purkaa palveluseteleillä

On kuitenkin niin, että julkisen terveydenhuollon resurssit on ollut täysin välttämätöntä suunnata koronaviruksen torjumiseen. Kansainvälisesti vertailtuna Suomi on onneksi selvinnyt koronakriisistä hyvin niin taloudellisesti kuin tautiin sairastuneiden määrään nähden. Kuitenkin resurssien tilapäisen kohdentamisen seurauksena kiireettömän hoidon jonot ovat kasvaneet, ja se näkyy potilaille pidempinä jonotusaikoina. Asiaan on ehdottomasti puututtava, ja siksi hallitus on suunnannut viime syksyn budjetista 450 miljoonaa euroa hoito- ja palveluvelan purkuun vuosina 2022–2023. Samalla on uutisoitu, että jonojen purkamiseen voi mennä jopa vuosia. Näin ei tarvitse olla, sillä meiltä löytyy itse asiassa jo väline tämän haasteen selättämiseksi – nimittäin palvelusetelit.

Hoitovelan purkamisessa hyödynnettävä enemmän myös kolmatta sektoria

Meidän tulisi purkaa tätä niin kutsuttua hoitovelkaa hyödyntämällä yksityistä terveydenhoitoa ja kolmatta sektoria suuremmassa määrin. Suomessa on paljon eri terveydenhuollon toimijoita, ja niille kaikille on käyttöä. Uskon vahvasti siihen, että jonoja voidaan lyhentää nopeammin lisäämällä palveluseteleiden käyttöä kunnissa ja sairaanhoitopiireissä. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että saisimme enemmän käsipareja purkamaan jonoja ja potilas pääsisi nopeammin lääkäriin verrattuna tilanteeseen, jossa palveluseteleitä ei käytetä. Tässä pitää muistaa, että terveydenhuollon on tietenkin lähdettävä potilaasta ja hänen tarpeistaan. Potilaan näkökulmasta keskeistä on hoitoon pääsy, ei sen järjestäjätaho.

Koronapandemia asetti lääkärit, sairaanhoitajat ja koko sairaanhoitohenkilöstön ennenäkemättömään tilanteeseen. Samalla he ovat antaneet merkittävän panoksen pandemian hoitamiseen. He todella ansaitsevat sydämellisen lämpimän kiitoksen työstään. Nyt on huolehdittava myös heidän jaksamisestaan ja siitä, että he kaikki saavat ansaitsemansa kesäloman. On erittäin tärkeää, että työhyvinvointiin panostetaan ja että hoitotyö on vetovoimainen ja houkutteleva ala.

Järjestöjen osaaminen vaivojen pahenemisen ennaltaehkäisyssä saatava käyttöön

Hallitusohjelmassa on sovittu, että valmistelemme palvelusetelilain uudistuksen. Vaikka nykylainsäädäntö mahdollistaa palvelusetelit laajasti jo nyt, on niiden käyttö tähän asti ollut aika vaatimatonta. Palveluseteleiden käyttö on kaavaillun sote-uudistuksen myötä jatkossakin mahdollista. Esimerkiksi kiireettömien leikkausten, silmätautien ja suun terveydenhuollon jonoja olisi tärkeää purkaa palvelusetelien avulla. Järjestöillä taas on paljon annettavaa ennen kaikkea ennaltaehkäisevien palveluiden saralla, ja tätä osaamista on ehdottomasti hyödynnettävä. Me tiedämme nopean hoitoon pääsyn ennaltaehkäisevän sitä, ettei pieni vaiva ehdi kasvaa suureksi. Ratkaisun ainekset ja työkalut jonojen lyhentämiseksi ovat jo olemassa. Nyt niitä pitää käyttää.

Jokaisella meistä on oikeus toimivaan terveyden- ja sairaanhoitoon. Tässä tarvitaan sekä julkista että yksityistä sektoria. Palveluseteleiden avulla purkaisimme hoitojonon nopeammin ja helpottaisimme julkisen terveydenhuollon työtaakkaa. Keskeistä on se, että jokainen suomalainen pääsee nopeasti lääkäriin.

Anna-Maja Henriksson
oikeusministeri, RKP:n puheenjohtaja
anna-maja.henriksson(at)eduskunta.fi


Tulevaisuuden hyvinvointikunta – eduskuntapuolueiden blogisarja
Kuntavaaleissa päätetään, miten arjen asiat hoidetaan paikallisesti seuraavan neljän vuoden aikana. Kuntien rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä korostuu sote-uudistuksen jälkeisessä maailmassa. SOSTE mahdollistaa moniäänisen näkemysten esittämisen ja keskustelun hyvinvointikunnan rakennuselementeistä kutsumalla eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kirjoittamaan blogisarjaamme. Tekstissä esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa SOSTEn kantoja. Löydät kaikki sarjan bloggaukset Vallan käytäviltä -tunnisteella.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
yhteiskuntasuhdepäällikkö

3.9.2021 15:01

Terveysveron aika on nyt

Hyvinvointi ja terveys Epäterveellinen ruokavalio lisää väestön sairastavuutta ja aiheuttaa kustannuksia sekä yksilöille että yhteiskunnalle erityisesti julkisen terveydenhuollon menojen kasvuna. Tämä asia on kaikkien tiedossa, mutta neuvonnan, ohjauksen ja valistuksen lisäksi muut keinot ovat olleet varsin vähissä. Kansanterveyden haasteet vaativat kuitenkin yhteiskunnallisia ratkaisuja ja yksi väline terveellisempään ruokaympäristöön on verotus. SOSTE ja sote-järjestöt ovat esittäneet terveysveroa, jotta ruokaympäristömme […]

Blogi

31.8.2021 13:00

Onko hyvä kuolema mahdollinen?

Sosiaali- ja terveyspalvelut ”Maaritin elämän loppu oli aivan turhan pitkä ja tuskainen. Viimeisten viikkojen ja päivien muisteleminen on minulle yhä hyvin vaikeaa. Vaikka Maarit sai vahvat lääkkeet ja lopulta hänet nukutettiin, näin hänen kärsimyksensä. Se oli väärin. Maarit olisi ansainnut paremman lähdön.” Näin kertoo toimittaja Vesa Kallionpää puolisonsa kansanedustaja Maarit Feldt-Rannan kuolemasta juuri ilmestyneessä Anneli Juutilaisen kirjoittamassa kirjassa […]

Blogi

20.8.2021 09:00

Kansanterveyden neuvottelukunta: Mitä ja miksi?

Hyvinvointi ja terveys Kuluvalla hallituskaudella kansanterveyden neuvottelukunta on yksi keskeinen poikkihallinnollinen rakenne laajalaisen terveyspolitiikan toteuttamiseksi. Toimikaudelle 1.8.2020–31.7.2023 asetetun neuvottelukunnan tehtävänä on koordinoida ja seurata hallitusohjelmaan kirjattujen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen liittyvien tavoitteiden toimeenpanoa. Kansanterveyden neuvottelukunnan tarkoituksena on oppia ymmärtämään eri hallinnonalojen näkökulmia sekä luoda kaikkia hallinnonaloja hyödyttävät pysyvät rakenteet poikkihallinnolliselle hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiselle. Neuvottelukunta toimii […]