Skip to content

Hyvinvointialueet tulevat – ovatko palveluita tuottavat järjestöt valmiina?

25.5.2021 12.30

Sote-uudistus
Elinvoimaiset järjestötHyvinvointi ja terveysJärjestöilleSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestötSote-uudistus
erityisasiantuntija

Sote-uudistus otti viime perjantaina askeleen eteenpäin, kun perustuslakivaliokunta hyväksyi sote-esityksen perusratkaisut vaatien vain muutamia korjauksia. Palveluita tuottavissa järjestöissä on viimeistään nyt tehtävä hartiavoimin töitä, jotta niissä ollaan valmiina vastaamaan uusien hyvinvointialueiden tuomiin toimintatapamuutoksiin.

Mikäli Marinin hallituksen soteuudistus hyväksytään eduskunnassa, on järjestöjen toimintaympäristön muutos edessä hyvinkin pian. Palveluita tuottavien järjestöjen osalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jatkossa sote-palveluita hankkii kuntaa huomattavasti suurempi hyvinvointialue. Muutos huolettaa monia järjestöjä. On vaikea ennakoida, miten tuleva hyvinvointialue aikanaan palveluita hankkii ja millainen mahdollisuus järjestöillä on osallistua kilpailutuksiin.

SOSTE on kevään aikana käynnistänyt selvitystyön, jolla haetaan näkymiä vaihtoehtoisista tulevaisuudentiloista 2030-luvun järjestöjen palvelutuotannolle. Tulevaisuusnäkymien eli skenaarioiden pohjalta pyritään määrittelemään toimenpiteitä ja askelmerkkejä palveluita tuottaville järjestöille suotuisan skenaarion toteutumiseksi. Tulosten pohjalta on myös tarkoitus kehittää SOSTEn toimintaa.

Selvitystä varten palvelutuottajajärjestöille tehdyn kyselyn ja sidosryhmille tehtyjen haastattelujen vastauksista nousee huoli siitä, että järjestöjen asemaa palveluntuottajana ei tunnisteta tai arvosteta yhteiskunnassa. Monet järjestöt kertovat, että kuntien hankinnoissa painotetaan usein pääasiassa vain hintaa, laadun ja vaikuttavuuden sijaan. Pelkona on, että yhä isommalle alueelle hankintoja tekevä hyvinvointialue toimii samoin, eikä edes tunne alueensa kaikkia järjestötoimijoita.

Hankintojen keskittyminen suuremmalle toimijalle ei välttämättä ole huono asia, jos hankinnat tehdään hyvin. Hyvinvointialueilla on isommat resurssit järjestää kilpailutuksia, jolloin juridista ja hankintaosaamista on paremmin käytössä. SOSTE katsoo, että on tärkeää varmistaa, että jokaisella hyvinvointialueella tunnetaan alueen erilaiset palvelutuottajat. Onnistuneilla palveluhankinnoilla voidaan paremmin vastata yksilölliseen palvelutarpeeseen ja alueellisiin erityispiirteisiin. Hankintoja tulee jakaa pienempiin osiin ja painotuksen olla laadussa ja vaikuttavuudessa pelkän hinnan sijasta.

Järjestöjen palvelutuotannossa korostuvat erikoistuminen tiettyjen, usein vaativaa huolenpitoa tai erityistä osaamista edellyttävien, asiakasryhmien palveluihin. Järjestöjen palvelutuotannon luonne myös poikkeaa muusta palvelutuotannosta siinä, että järjestöjen tarkoituksena on palvelutuotannossakin kohderyhmän etujen valvominen ja asiakaslähtöisyys sekä palveluiden laatu.

Ei kuitenkaan riitä, että hyvinvointialue tuntee alueensa toimijat. Myös palvelutuottajajärjestöjen on kyettävä mittaamaan, osoittamaan ja viestimään oman toimintansa vaikuttavuus ja tarvittaessa kyettävä uudistumaan. Myös yhteistyö alueen muiden järjestöjen kanssa voi luoda uusia mahdollisuuksia. Vaikka ennakointi on vaikeaa, nyt ei kannata odottaa ja katsoa sivusta, mitä tapahtuu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Elinvoimaiset järjestöt -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

29.4.2022 09:00

Millainen on koronan jälkeinen uusi aika vapaaehtoistoiminnassa?

Kansalaisyhteiskunta Monta kertaa ohimenneeksi toivottu korona on kiertänyt väestöä kevättalvella hurjalla tavalla. Samaan aikaan ovat järjestöjen erilaiset kasvokkaiset toiminnot päässeet uudelleen käyntiin. Isojakin tapahtumia vapaaehtoisille on jo voitu järjestää hetken aikaa. Uskon vakaasti, että tämä kaksivuotinen osittainen horros on nyt oikeasti päättymässä. Järjestöelämän vuosikellossa kevät on edellisen vuoden toiminnan raportoinnin, arvioinnin ja yhteenvetojen aikaa. Koronavaikutuksista pystyy […]

Blogi

23.2.2022 08:30

Vapaaehtoinen – ikuisesti uusiutuva luonnonvara?

Järjestöille Mitä yhteistä on olympialaisilla ja kansalaisjärjestöillä? Vastaus: Kummankin onnistuminen edellyttää vapaaehtoisten työpanosta – olipa olympia-instituutiosta tai -urheilusta muuten mitä mieltä hyvänsä, ja olivatpa kaikki Pekingin kisojen vapaaehtoiset aidosti vapaaehtoistöissä tai eivät. Järjestöjä ei siis ole ilman vapaaehtoisia, ellei takana ole kohtalaisen suurta omaisuusmassaa, ja silloin ollaankin pikemmin säätiöiden maailmassa. Vapaaehtoisilla on myös valtaa, koska he […]

Blogi

30.9.2021 10:30

Järjestöt toivovat hyvinvointialueilta yhteyshenkilöä, aktiivista viestimistä ja tiivistä kumppanuutta

Sote-uudistus Järjestöjen sote-muutostuen elokuisessa Hyvinvointialueet tulevat – miten valtakunnalliset järjestöt löytävät paikkansa sote-Suomessa? -webinaarissa pureuduttiin siihen, miten valtakunnallisten sote-järjestöjen osaaminen saadaan mukaan tulevaisuuden sote-palveluihin sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen sote-Suomessa. Webinaarissa oli noin 400 osallistujaa, joten se oli myös oiva tilaisuus kerätä tietoa laajalta vastaajajoukolta. Yhteisessä webinaaripuheenvuorossamme käsittelimme sitä, miten liittojen aluetyöntekijät voisivat olla mukana […]