Skip to content

Hyvinvointialueet tulevat – ovatko palveluita tuottavat järjestöt valmiina?

25.5.2021 12.30

Sote-uudistus
Elinvoimaiset järjestötHyvinvointi ja terveysJärjestöilleSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestötSote-uudistus
erityisasiantuntija

Sote-uudistus otti viime perjantaina askeleen eteenpäin, kun perustuslakivaliokunta hyväksyi sote-esityksen perusratkaisut vaatien vain muutamia korjauksia. Palveluita tuottavissa järjestöissä on viimeistään nyt tehtävä hartiavoimin töitä, jotta niissä ollaan valmiina vastaamaan uusien hyvinvointialueiden tuomiin toimintatapamuutoksiin.

Mikäli Marinin hallituksen soteuudistus hyväksytään eduskunnassa, on järjestöjen toimintaympäristön muutos edessä hyvinkin pian. Palveluita tuottavien järjestöjen osalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jatkossa sote-palveluita hankkii kuntaa huomattavasti suurempi hyvinvointialue. Muutos huolettaa monia järjestöjä. On vaikea ennakoida, miten tuleva hyvinvointialue aikanaan palveluita hankkii ja millainen mahdollisuus järjestöillä on osallistua kilpailutuksiin.

SOSTE on kevään aikana käynnistänyt selvitystyön, jolla haetaan näkymiä vaihtoehtoisista tulevaisuudentiloista 2030-luvun järjestöjen palvelutuotannolle. Tulevaisuusnäkymien eli skenaarioiden pohjalta pyritään määrittelemään toimenpiteitä ja askelmerkkejä palveluita tuottaville järjestöille suotuisan skenaarion toteutumiseksi. Tulosten pohjalta on myös tarkoitus kehittää SOSTEn toimintaa.

Selvitystä varten palvelutuottajajärjestöille tehdyn kyselyn ja sidosryhmille tehtyjen haastattelujen vastauksista nousee huoli siitä, että järjestöjen asemaa palveluntuottajana ei tunnisteta tai arvosteta yhteiskunnassa. Monet järjestöt kertovat, että kuntien hankinnoissa painotetaan usein pääasiassa vain hintaa, laadun ja vaikuttavuuden sijaan. Pelkona on, että yhä isommalle alueelle hankintoja tekevä hyvinvointialue toimii samoin, eikä edes tunne alueensa kaikkia järjestötoimijoita.

Hankintojen keskittyminen suuremmalle toimijalle ei välttämättä ole huono asia, jos hankinnat tehdään hyvin. Hyvinvointialueilla on isommat resurssit järjestää kilpailutuksia, jolloin juridista ja hankintaosaamista on paremmin käytössä. SOSTE katsoo, että on tärkeää varmistaa, että jokaisella hyvinvointialueella tunnetaan alueen erilaiset palvelutuottajat. Onnistuneilla palveluhankinnoilla voidaan paremmin vastata yksilölliseen palvelutarpeeseen ja alueellisiin erityispiirteisiin. Hankintoja tulee jakaa pienempiin osiin ja painotuksen olla laadussa ja vaikuttavuudessa pelkän hinnan sijasta.

Järjestöjen palvelutuotannossa korostuvat erikoistuminen tiettyjen, usein vaativaa huolenpitoa tai erityistä osaamista edellyttävien, asiakasryhmien palveluihin. Järjestöjen palvelutuotannon luonne myös poikkeaa muusta palvelutuotannosta siinä, että järjestöjen tarkoituksena on palvelutuotannossakin kohderyhmän etujen valvominen ja asiakaslähtöisyys sekä palveluiden laatu.

Ei kuitenkaan riitä, että hyvinvointialue tuntee alueensa toimijat. Myös palvelutuottajajärjestöjen on kyettävä mittaamaan, osoittamaan ja viestimään oman toimintansa vaikuttavuus ja tarvittaessa kyettävä uudistumaan. Myös yhteistyö alueen muiden järjestöjen kanssa voi luoda uusia mahdollisuuksia. Vaikka ennakointi on vaikeaa, nyt ei kannata odottaa ja katsoa sivusta, mitä tapahtuu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Elinvoimaiset järjestöt -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

22.9.2021 08:30

SOSTE 10 vuotta – hyvinvointitaloudesta hyvinvointialueille

Kansalaisyhteiskunta SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n perustamisasiakirja allekirjoitettiin vuoden 2011 tammikuussa ja varsinainen toiminta alkoi vuotta myöhemmin, vuoden 2012 alusta. SOSTE muodostui, kun Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL), Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY sekä Terveyden edistämisen keskus (Tekry) yhdistyivät. Nykyisin SOSTEen kuuluu yli 240 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä lähes 80 muuta yhteistyöjäsentahoa. SOSTEn perustamisella […]

Blogi
erityisasiantuntija

1.6.2021 13:00

Valtionavustuskäytäntöjen uudistuksessa otettu askelia hyvään suuntaan

Avustusjärjestelmä Valtio jakaa valtionavustuksia vuosittain noin viisi miljardia euroa yli 90 valtionapuviranomaisen tai vastaavan toimesta. Avustuskäytäntöjä uudistetaan ja yhdenmukaistetaan, uudistusta johtaa valtionvarainministeriö. Uudistusta tehdään hankkeessa, jossa on useita jaostoja. Yhdessä niistä on mukana kattojärjestöt. Avustuskäytäntöjen yhdistämiselle ja laajemman kokonaiskuvan saannille avustustoiminnan hyödyistä on ilmeistä tarvetta. Erityisesti kansalaisten on tärkeä tietää, mihin valtionavustukset kohdistuvat, ja mitä niillä […]

Blogi

31.5.2021 13:00

Tulevaisuuden järjestö – julkisten palvelujen jatke vai itsenäinen palvelujen ja tuen tarjoaja?

Järjestöille Suomalainen hyvinvointijärjestelmä on lähes vertaansa vailla. Olemme monilla mittareilla yksi tasavertaisimmista ja onnellisimmista kansoista. Vaikka yhteiskunnan virallinen turvaverkko on tiivis, siinä on myös aukkoja, joihin ihminen voi pudota. Etenkin psykososiaalisen hyvinvoinnin aukkoja. Monimuotoisiin avun ja tuen tarpeisiin, kuten päihde- ja mielenterveysongelmiin, palvelujärjestelmämme on hidas ja jäykkä. Viranomaisstatuksen, lainsäädännön ja määrärahakehyksen taakse on helppo mennä, vaikka […]