Icehearts tekee vaikuttavaa lastensuojelutyötä joukkueurheilun avulla myös korona-ajassa


Etusivu / Blogi / Icehearts tekee vaikuttavaa lastensuojelutyötä joukkueurheilun avulla myös korona-ajassa

Nyt kun koulut ovat alkaneet ympäri Suomen, Icehearts-kasvattajamme ovat jälleen koulujen pihoilla toivottamassa lapsia tervetulleeksi ja tukemassa heitä koulussa ja vapaa-ajalla. Icehearts on jo yli kahden vuosikymmenen ajan tehnyt työtä ruohonjuuritasolla tukien lapsia, joilla on kouluvaikeuksia tai riski jäädä paitsi harrastuksista ja hyvistä, lasta kannattelevista ihmissuhteista.

Tällä hetkellä Icehearts toimii 14 paikkakunnalla 53 joukkueen voimin. Joukkueita on sekä pojille että tytöille, ja lajeina ovat jalkapallo, jääkiekko ja salibandy. Toiminnassa on mukana yli 700 lasta, 6-vuotiaista 17-vuotiaisiin.

Icehearts-kasvattaja sitoutuu tukemaan lapsia 12 vuotta

Teinipoikien jalkapallojoukkue nappulakengissään ja pelipaidoissaan nurmikentällä sisäänpäin kääntyneessä ringissä, kädet toistensa hartioilla.Icehearts-toimintamalli on osoittautunut toimivaksi erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien poikien kanssa työskentelyyn sekä miesten kutsumiseen mukaan sosiaali- ja kasvatustyön tekemiseen. Syrjäytymisvaarassa oleville tytöille Icehearts-toimintamalli on poikkeuksellinen: se kutsuu vetäytyvät sekä passiivis-aggressiiviset tytöt yhteisöön – joukkueeseen – ja antaa tytöille roolimallin aktiivisesta, itseään kunnioittavasta naisesta, joka ei suostu alisteiseen, helposti hyväksikäytettävään asemaan.

Icehearts-toimintamallissa kasvattaja kokoaa esikouluikäisistä lapsista yhteistyössä varhaiskasvatuksen, koulun ja sosiaalitoimen henkilöstön kanssa urheilujoukkueen, ja sitoutuu ohjaamaan sekä tukemaan näitä lapsia kokonaisvaltaisesti 12 vuoden ajan.

Arjessa mukana

Yksi keskeinen osa Icehearts-toimintaa on lapsen koulunkäynnin tukeminen. Kasvattaja sitoutuu tukemaan ja ohjaamaan lasta esikoulusta toiselle asteelle. Tavoitteena on tukea lapsen oppimista sekä ehkäistä poissaoloja koulusta ja koulunkäynnin keskeytyksiä.

Icehearts-kasvattaja on mukana luokkaopetuksessa ja on sekä lapsen että opettajan työskentelyn tukena. Icehearts-toiminta näkyy erityisesti koulun välitunneilla. Kasvattajalla on aikaa kuunnella, kohdata, leikkiä ja pelata lasten kanssa. Kasvattaja myös ehkäisee ja ratkoo lasten välisiä ristiriitoja, tappeluita ja aggressiivista käytöstä lasten keskuudessa.

Icehearts-kasvattajat:

Toimintamallin vaikuttavuutta tutkittu laajasti

Pelikentän laidalla alakouluikäisiä lapsia kiipeilytelineessä, mukana pari aikuista. Yhdellä lapsella kädessä amerikkalainen jalkapallo. Taustalla lehdettömiä puita.Icehearts-toimintamallin vaikuttavuutta on tutkittu laajasti Suomessa, ja alustavat tulokset ovat olleet rohkaisevia. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) aloitti vuonna 2015 pitkittäistutkimuksen Iceheartsista. THL:n tutkimustulosten mukaan Icehearts tavoittaa oikean kohderyhmän ja lasten itsetunto, sosiaaliset suhteet ja liikunnallisuus parantuvat. Joukkueurheilu tukee lasten myönteistä kehitystä ja mielen hyvinvointia.

Tutkimustulosten mukaan myös koulut hyötyvät Icehearts-toiminnasta. Icehearts-kasvattaja pystyy turvaamaan haavoittuvista elämänolosuhteista tulevien Icehearts-lasten tasavertaista oppimista ja koulupolun jatkuvuutta.

Yhden joukkueen on laskettu säästävän yhteiskunnan varoja liki 3 miljoonaa euroa.

Malli on saanut erityistä kiitosta pitkäkestoisesta ja sektorirajat ylittävästä tuestaan ja sitoutumisestaan haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin ja nuoriin yhteiskunnassamme, jossa lapsen asioiden parissa toimivat aikuiset vaihtuvat usein.

Korona muutti arkeamme

Koronan myötä myös me Iceheartsissa jouduimme muuttamaan toimintatapojamme. Normaalisti kasvattajamme ovat joukkueiden alkutaipaleella lähes kolmasosan työajastaan koulussa lasten tukena sekä järjestävät nuoremmille lapsille iltapäivätoimintaa ja vanhemmille lapsille harrastustoimintaa.

Kun kouluissa siirryttiin pääasiassa etäopetukseen ja etätukeen, myös Icehearts-kasvattajamme tukivat lapsia etäyhteyksin. Mutta tämän lisäksi he ottivat koppia niistä lapsista ja nuorista, jotka tarvitsivat lähitukea. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että kasvattajamme tukivat koulutehtävissä niitä lapsia, jotka eivät muuten olisi olleet oikeutettuja lähitukeen. Kasvattajamme pitivät huolta arjen rytmin säilymisestä ja järjestivät lapsille ja nuorille mahdollisuuden tulla opiskelemaan heidän valvonnassaan ja tukemanaan pääasiassa ulkotiloissa.

Arjen rytmiä ja lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia tuimme toteuttamalla iltapäivä- ja harrastustoimintaa sovelletusti käyttämällä hyödyksi erityisesti ulkoilumahdollisuuksia ja tapaamalla lapsia ulkona yksilötukityön merkeissä.

Yksilöllistä tukea tarpeen mukaan lapsille ja perheille

Iceheartsin vahvuutena on se, että meillä on mahdollisuus tukea lapsia ja perheitä heidän tarpeidensa ja lähtökohtiensa mukaan. Koronakeväänä perheitä tippui virallisen palvelujärjestelmän aukkoihin. Keväällä jouduimme hakemaan ulko-ovelta asti joitakin lapsia ja nuoria ulkoilemaan usean viikon tai jopa kuukauden sisälläolon jälkeen. Joitakin taas patistelimme ulkoa isommista joukoista takaisin kotiin. Kahta samanlaista perhettä ei ollut.

Osalle etäopiskelu aiheutti suuria hankaluuksia, mutta joillakin keskittyminen ja oppiminen paranivat. Osalla perheistä ei ollut opiskeluun tarvittavia laitteita eikä sovelluksia, saati internetiä. Kasvattajamme pystyivät auttamaan perheitä yksilöllisesti toimittaen laitteita, asentaen sovelluksia ja kääntäen viranomaisilta ja kouluilta tulleita tiedotteita maahanmuuttajaperheille.

Iloisia olemme, että koronankin aikana pystyimme olemaan tukena juuri siellä, missä apua tarvitaan. Koulujen lounasjärjestelyt olivat kirjavia, ja erityisesti maahanmuuttajaperheille ruoan hakeminen ja lounasavun tarvitsijaksi ilmoittautuminen oli liki mahdotonta muun muassa puuttuvan kielitaidon vuoksi. Toisella asteella opiskeleville nuorillemme koulujen tarjoamaa lounasapua ei ollut. Kasvattajamme järjestivät monien muiden järjestöjen tavoin näille perheille ruoka-apua koko kevään ja kesän.

Ei yhtään koronatartuntaa harrastus- ja leiritoiminnassa

Kesän aikana saimme toden teolla käyntiin kevään aikana katkolle jääneen harrastustoimintamme. Elokuun ensimmäisinä viikkoina leireilimme tuttuun tapaan palauttaen rytmiä normaaliin arkeen. Onnellisia ja kiitollisia olemme siitä, että kesän harrastuksista ja leireistä huolimatta joukkueissamme ei ole ollut yhtään koronatartuntaa. Tästä suuri kiitos kaikille kevään ja kesän vastuullisesta toiminnasta.

Lapset ja nuoret ovat palanneet kouluun ja syksyn harrastuksiin. Paluuta täysin normaaliin ei vielä ole, ja luvassa on varmasti erityisjärjestelyitä, saippuaa ja käsienpesua, mutta myös useita iloisia jälleennäkemisiä!

Yhdessä vastuullisesti toimimalla ja tukea avuntarvitsijoille tarjoamalla tästäkin jälleen selvitään. Meidän kaikkien aikuisten tehtävä on nyt omalla esimerkillämme ja toimillamme varmistaa, että lapset ja nuoret saavat keskittyä olennaiseen eli iloon, oppimiseen ja kasvuun.

Toivotamme kaikille iloa syksyyn! Pidetään toisistamme huolta.

Mustavalkoisessa rintakuvassa Erika Turunen.

 

Erika Turunen
järjestöpäällikkö
erika.turunen(at)icehearts.fi
Suomen Icehearts ry