Skip to content

Ihmisoikeuksien on toteuduttava myös verkossa

1.11.2021 13.00

Hyvinvointi ja terveys
Hyvinvoivat ihmisetHyvinvointi ja terveysKansalaisyhteiskuntaSosiaali- ja terveyspalvelut

Elämme keskellä massiivista digitalisaation murroskautta. Koronapandemia on vienyt yhä useammat palvelut verkkoon, ja etäosallistumisen kanavista on tullut arkipäivää yhä useammalle meistä. Siinä missä joidenkin palvelut ovat tehostuneet, helpottuneet ja tulleet digitaalisesti suorastaan kotiin, osalla muutos on ollut täysin päinvastainen.

Eri palveluiden sulkeutuminen koronan vuoksi ja yhä useamman kohtaamisen siirtyminen verkkoon on asettanut meidät eriarvoiseen asemaan esimerkiksi digitaalisten taitojen, mahdollisuuksien tai vaikkapa vain toimivan nettiyhteyden perusteella. Digisyrjäytymiseen ja saavutettavuuden haasteisiin on viime aikoina alettu kiinnittää huomiota ja ongelmiin suhtautua vakavasti. Digitaalisten palveluiden saavutettavuus on kuitenkin vain yksi digitalisaatioon liittyvistä haasteista.

Valtiovarainministeriön asettama Digi arkeen -neuvottelukunta nosti viime viikolla julkaistussa raportissaan esille tarpeen lisätä ihmisten ymmärrystä omista digioikeuksistaan. Samalla se kiinnitti huomiota digitaalisten palveluiden säätelyn puutteeseen, jonka nähtiin niin ikään aiheuttavan merkittäviä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen liittyviä ongelmia. Neuvottelukunta järjesti keväällä kaksiosaisen pyöreän pöydän keskustelun, jonka pohjalta laaditussa raportissa esitetään useita erinomaisia ehdotuksia esimerkiksi lainsäädännön ja sen valvonnan kehittämiseen sekä koulutuksen ja neuvonnan lisäämiseen.

Jokainen tarvitsee ymmärrystä digioikeuksista ja tietoturvasta

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron kaltaiset yksityisyyteen kohdistuvat rikokset ovat karuimpia esimerkkejä siitä, millaisten uusien uhkien kanssa olemme tekemisissä. Törmäämme lähes päivittäin erilaisten nettitrollien levittämään väärään ja valheelliseen tietoon sekä tietojen kalasteluun erityisesti sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median palveluille luovuttamistamme tiedoista on jo nyt tullut kauppatavaraa ja niin sanotut algoritmit ohjaavat toimintaamme enemmän kuin tulemme edes ajatelleeksi. Tarve omien digioikeuksien ja tietoturvan ymmärtämykselle ei siis koskaan ole ollut niin suurta kuin nyt.

Internet ja sen erilaiset palvelut ovat syntyneet ja kehittyneet vuosien saatossa vastaamaan vain niiden käyttäjien lähtökohtia ja kulloisiakin tarpeita. Ihmisoikeuksiin ja palveluiden sääntelyyn on herätty vasta paljon myöhemmin. Siksi niin moni näihin oikeuksiin liittyvä asia on jäänyt yksittäisen käyttäjän omien tietojen ja taitojen varaan. Kun yhä useampi palvelu muuttuu digitaaliseksi, ei pelkästään käyttäjän omien tietojen ja taitojen varaan voi laskea – tarvitaan sääntelyä, lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia. Niinkin ilmeisistä ihmisoikeuksista kuin yhdenvertaisuudesta ja erityisesti yksityiselämän suojasta on pidettävä huolta myös digitaalisissa ympäristöissä.

Yhä suurempi osa arjesta tapahtuu digitaalisessa ympäristössä

Lapset ja nuoret kasvavat nykyisin maailmassa, jossa digitaaliset palvelut, sosiaalinen media ja erilaiset sovellukset muodostavat jatkuvasti kasvavan osan heidän elinpiiristään. Jo nyt näemme ympärillämme ilmiöitä, joihin on suhtauduttava äärimmäisen vakavasti. Nettikiusaamisesta sekä lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta häirinnästä kuuluu yhä enemmän surullisia viestejä. Lasten ja nuorten digikasvatukseen tulee jatkossa panostaa enemmän. Tällä tavoin voimme varmistaa, että tulevat sukupolvet kasvavat entistä valveutuneimmiksi digipalveluiden käyttäjiksi ja kykenevät hyödyntämään niiden mahdollisuuksia entistä tietoisempina omista oikeuksistaan.

Digitalisaatio etenee nyt suuremmilla harppauksilla kuin koskaan aiemmin. Samalla on syytä tunnistaa ja tunnustaa myös se tosiasia, että muutos tuskin tulee tästä hidastumaan. Vaikka lisääntyvät digitaaliset palvelut heittävät eteemme erilaisia haasteita ratkottavaksi, on meidän kyettävä näkemään myös ne mahdollisuudet, joita digitalisaatioon liittyy. Mitä enemmän kykenemme ratkomaan näitä eteen heitettyjä haasteita, sitä paremmin pystymme hyödyntämään digitaalisten palveluiden mahdollisuuksia saavutettavuuden ja tasa-arvon lisäämisessä.

Kyse on siitä, kumman ehdoilla tulevaisuuden digitaalista palveluverkkoa rakennetaan: meidänkö eli palvelujen käyttäjien vai palveluja markkinoille tuottavien, usein kasvottomien toimijoiden.

Kirjoittaja on Digi arkeen -neuvottelukunnan jäsen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

24.11.2021 08:00

Ilmastonmuutoksen ratkaisussa on kyse oikeudenmukaisuudesta

M/S SOSTE Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivillä tutkimusprofessori Minna Kaljonen kannusti sote-toimijoita ilmastotyöhön – oikeudenmukaisuuden vuoksi. Tähän näkemykseen on helppo yhtyä, sillä edessämme on ennennäkemätön haaste, jonka ratkaisuun tarvitaan yhteiskunnan jokaista toimijaa – erityisesti niitä, jotka puolustavat oikeudenmukaisuutta. Nyt jos koskaan on tärkeää lähteä mukaan ilmastovaikuttamiseen. Uusi IPCC-raportti, Glasgow’n ilmastokokous, valmisteilla oleva ilmastolaki, EU:n ilmastolinjaukset, ensi keväänä tehtävä […]

Blogi
yhteiskuntasuhdepäällikkö

12.11.2021 12:38

Tiedätkö mitä tapahtuu 23.1.2022?

Aluevaalit No tietysti Suomen ensimmäiset aluevaalit! Niissä valitaan aluevaltuutetut 21 alueelle. Uudet hyvinvointialueet noudattavat pitkälti nykyistä maakuntajakoa, poikkeuksena Uusimaa, joka koostuu neljästä hyvinvointialueesta. Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue, eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen. Helsinkiläiset jäävät siten paitsi kaikesta vaalihulinasta. Mutta mistä näissä vaaleissa oikein on kyse ja miksi niistä pitäisi olla kiinnostunut? Kaikki juontaa juurensa vuosia veivatusta […]

Blogi
specialsakkunnig

28.10.2021 09:00

Det nya hybridledarskapet – tips och tankar från nätverksträff 

Kansalaisyhteiskunta I mitten av oktober höll SOSTE:s svenska nätverk träff. Temat för träffen var möjligheter och utmaningar med det nya hybridledarskapet; vad behöver man som verksamhetsledare tänka på för att lyckas med sitt hybridledarskap. Anna Bertills från kommunikationsbyrån Bertills & Jung deltog i nätverksträffen och höll en föreläsning kring ämnet. Kommunikation är grunden till förändringsledarskap Bertills […]