Iiris Suomela: Aluevaaleissa voi jokainen suomalainen olla vaalivoittaja

Kuvassa hymyilee Iiris Suomela, vieressä lukee Kohti hyvinvointialueita, minä äänestän aluevaaleissa, eduskuntapuolueiden blogisarja.

Etusivu / Blogi / Iiris Suomela: Aluevaaleissa voi jokainen suomalainen olla vaalivoittaja

Vaaleja katsotaan usein nollasummapelinä. Kuka voittaa ja kuka häviää. Nämä vaalit voivat olla erilaiset. Aluevaaleissa jokainen suomalainen voi olla vaalivoittaja.

Jokainen meistä tarvitsee sosiaali- ja terveyspalveluita jossain vaiheessa elämää. Kukaan ei myöskään tiedä, kuinka pahasti voi tulevaisuudessa sairastua, tai miten elämä tulee kohtelemaan.

Onkin tärkeää, että hyvinvointialueita rakennettaessa kuullaan moninaista joukkoa ihmisiä: pienten lasten vanhempia, sote-alan ammattilaisia, ikäihmisiä, nuoria ja pitkäaikaissairaita. Juuri heitä, jotka tietävät, mitä palveluita he arjessaan tarvitsevat, ja mikä ei tällä hetkellä vielä toimi.

Hyvinvointivaltiota kehitettävä, puolustettava ja uudistettava

Hyvinvointivaltiota sen kaikkine palveluineen ei saa kuitenkaan ottaa selviönä – tai muuttumattomana tosiasiana.

Maailma muuttuu, mutta juuri keskellä suuria muutoksia hyvinvointivaltiota tarvitaan. Meidän mielestämme hyvinvointivaltiota on sekä kehitettävä, puolustettava että uudistettava. Tässä on tärkeää hyödyntää alan ammattilaisten osaamista sekä varmistaa, että henkilöstöä on riittävästi. Hoitajien, sosiaalityöntekijöiden ja palopelastajien ideat kannattaa panna täytäntöön.

Kansalaisyhteiskuntamme vahvuus on rikas ja monipuolinen järjestökenttä, joka omalta osaltaan tukee myös hyvinvointivaltion toimintaa. Siksi myös hyvinvointialueiden ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön on panostettava.

Nykyisin apua ei saa tarpeeksi nopeasti, ja ammattilaisen luokse pääseminen on monen mutkan takana. Apua ja tukea on tarjottava oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Esimerkiksi maksuttomat terveyskeskuskäynnit, fysioterapeutin suoravastaanotot ja maksuton ehkäisy nuorille voivat torjua monta ongelmaa vastaisuudessa. Maksuton ehkäisy on käytössä noin 100 kunnassa, ja kokemukset ovat olleet hyviä. Sekä ei-toivotut raskaudet, seksitaudit että raskauden keskeytykset ovat vähentyneet. Maksuton ehkäisy kannattaa laajentaa jokaiselle hyvinvointialueelle.

Terapiatakuu käyttöön koko maassa

Meidän pitää päästä eroon sellaisesta ajatusmallista, että jokaisen pitää pärjätä omillaan ja että on jotenkin hävettävää, jos mielenterveyden häiriöihin hakee apua. Me voimme rakentaa sellaisen yhteiskunnan, jossa apua uskaltaa pyytää ja jossa sitä myös saa. Hyvinvointialueilla voimme varmistaa, että terapiatakuu otetaan käyttöön koko maassa.

Monissa kunnissa matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita on jo tarjolla, mutta toisaalla nämä palvelut puuttuvat kokonaan. Näin ei voi jatkua. Apua pitää olla tarjolla nopeasti ja lähellä silloin, kun sitä tarvitsee. Ja siksi me ajamme näissä vaaleissa jokaiseen kuntaan vähintään kerran viikossa toimivaa mielenterveyspistettä. Monissa paikoissa se voi olla kiinteä, joissain liikkuva.

Tärkeää, että jokainen saa tarvitsemaansa apua yhdenvertaisesti

Vihreille on tärkeä arvo, että jokainen saa tarvitsemaansa apua yhdenvertaisesti. Terveys ei saisi olla tuloista, taustasta tai postinumerosta kiinni. Suomi ei saa olla paikka, jossa ihmisen saama apu riippuu siitä, kuinka suomalaiselta nimi kuulostaa tai kuinka heterolta vaikuttaa.

Ihmistä kunnioittavasta terveydenhoidosta hyötyvät lopulta kaikki. Esimerkiksi sukupuolivähemmistöihin kuuluvat voivat kokea suoranaista turvattomuutta, jos terveyskeskuksen henkilökunta ei osaa suhtautua transihmisen sukupuoleen luontevalla tavalla tai hoidon saaminen vaatii järjestelmää vastaan taistelemista. Tiedämme julkisuudesta monia surullisia tarinoita siitä, miten trans-poliklinikat eivät nykyisin toimi riittävän hyvin.

Ei ole oikein sekään, jos romani joutuu vastaanotolla ennakkoluulojen kohteeksi tai saamelainen ei saa edes perustason palveluita omalla äidinkielellään. Paperittomat taas jäävät aivan liian usein kokonaan ilman apua ja tarvitsemaansa hoitoa.

Minimitason olisi oltava se, että jokainen asiakas osataan kohdata hänen omista lähtökohdistaan käsin. Se ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan edellyttää esimerkiksi henkilöstölle tarjottavaa koulutusta. Ammattilaisille on taattava mahdollisuus päivittää omaa osaamistaan.

Sinunkin äänelläsi on parantava vaikutus. Se nimittäin ratkaisee, saammeko me kavennettua hyvinvointi- ja terveyseroja, ja saavatko ihmiset hoitoa jo ennaltaehkäisevästi. Näissä vaaleissa voidaan turvata laadukkaat palvelut, torjua eriarvoisuutta ja edistää ihmisten yhdenvertaista kohtelua.

Iiris Suomela
kansanedustaja, Vihreiden puheenjohtajan sijainen
iiris.suomela(at)eduskunta.fi


Kohti hyvinvointialueita – Minä äänestän aluevaaleissa! -blogisarja
Tammikuun aluevaaleissa päätetään sosiaali- ja terveyspalvelujen suunta tulevilla hyvinvointialueilla. Kohti hyvinvointialueita – Minä äänestän aluevaaleissa! -blogisarjassa eduskuntapuolueet kertovat oman puolueensa keskeisiä keinoja turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset sote-palvelut, miten hyvinvointia ja terveyttä parhaimmin edistetään uusilla hyvinvointialueilla ja miten hyvinvointialueiden kumppanuus voidaan toteuttaa yhdessä järjestöjen kanssa. SOSTE on pyytänyt puolueiden puheenjohtajia kirjoittamaan blogisarjaamme. Kirjoitusten ilmestymisjärjestys on arvottu, ja teksteissä esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa SOSTEn kantoja. Löydät kaikki sarjan bloggaukset Vallan käytäviltä -tunnisteella.