Skip to content

Ilmastonmuutoksen ratkaisussa on kyse oikeudenmukaisuudesta

24.11.2021 8.00

M/S SOSTE
Hyvinvoivat ihmisetilmastonmuutosM/S SOSTE

Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivillä tutkimusprofessori Minna Kaljonen kannusti sote-toimijoita ilmastotyöhön – oikeudenmukaisuuden vuoksi. Tähän näkemykseen on helppo yhtyä, sillä edessämme on ennennäkemätön haaste, jonka ratkaisuun tarvitaan yhteiskunnan jokaista toimijaa – erityisesti niitä, jotka puolustavat oikeudenmukaisuutta.

Nyt jos koskaan on tärkeää lähteä mukaan ilmastovaikuttamiseen. Uusi IPCC-raportti, Glasgow’n ilmastokokous, valmisteilla oleva ilmastolaki, EU:n ilmastolinjaukset, ensi keväänä tehtävä ilmastotoimien arviointi sekä tulevat eduskuntavaalit varmistavat, että ilmastonmuutos on myös tulevina vuosina läpileikkaava osa yhteiskunnallista keskustelua. Käynnissä on jokaista suomalaista koskettava muutos, ja tässä muutoksessa tarvitaan myös sote-järjestöjen ääntä ja asiantuntemusta.

Ilmastonmuutoksen ratkaisussa on kyse ennen kaikkea oikeudenmukaisuudesta. Viime vuosikymmenet ihminen on kuormittanut ympäristöä, luontoa ja maapalloa enemmän kuin mikä on kohtuullista. Muutoksesta kärsivät maapallon monet lajit – mukaan lukien ihmiset. Vaikutukset eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti, vaan monella heikommassa asemassa olevalla on huonommat mahdollisuudet varautua ilmastonmuutoksen seurauksiin. Samalla tulevat sukupolvet uhkaavat saada taakakseen saastuneen maapallon, jonka kärsimistä vahingoista osa voi olla peruuttamattomia. Ilmastonmuutoksen torjuminen on siis paitsi heikompiosaisten puolustamista myös tulevaisuuden elämisen mahdollisuuksien turvaamista. Uskon, että näihin tavoitteisiin on sote-järjestöjen helppo yhtyä.

Oikeudenmukaisuutta tarvitaan myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ilmastopolitiikka ja ilmastotoimet muokkaavat muun muassa asumista, liikkumista, ruokavaliota, kulutusta ja työmarkkinoita –ilmastopoliittisilla päätöksillä on siis myös laajoja sosiaalipoliittisia vaikutuksia. Politiikassa on aina kyse arvoista, eikä ilmastopolitiikka ole tähän poikkeus. Niinpä myös meillä sote-alan toimijoilla on vastuu siitä, että yhteiskuntaa kehitetään hiilineutraaliksi yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti.

SOSTE edistää kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, riittävää varautumista kansanterveyden turvaamiseksi sekä oikeudenmukaisia ilmastotoimia sosiaalisen kestävyyden varmistamiseksi. Ilmastoasiat näkyvät toiminnassamme vahvasti vuonna 2022 ja osana työtä on jäsenjärjestöjen tukeminen ilmastotyössä. Seuraavaksi keskustelua käydään Järjestöjohdon tammifoorumilla sekä SOSTE-risteilyllä, joissa tarjolla on korkeatasoisia ilmastoaiheisia puheenvuoroja, vuoropuhelua sekä käytännön työkaluja ilmastotyön tueksi. Toivotankin mahdollisimman monet toimijat tervetulleeksi mukaan keskustelemaan, haastamaan, ideoimaan sekä kehittämään sote-järjestöjen ilmastotyötä!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

22.6.2022 08:00

SuomiAreena: Erilainen Mingle 12.7. nostaa esiin ihmisten kokemuksia köyhyydestä

Toimeentulo Heinäkuun puolessavälissä Pori täyttyy jälleen yhteiskunnallisesta keskustelusta SuomiAreenalla. Kevään ja kesän aikana turvallisuuskeskustelu on ollut vilkasta. Yhteiskunnan eheys on sisäisen turvallisuuden tae, ja siksi on tärkeä nostaa esiin myös ne äänet, jotka eivät yhteiskunnassa kuulu. Millaista on olla köyhä 2020-luvun Suomessa? Jo kuudennen kerran järjestettävä Erilainen Mingle tuo yhteen joukon erilaisia ihmisiä heidän omien kokemustensa […]

Blogi

7.6.2022 16:00

Kriisitilanteissa järjestöjen rooli haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamisessa on merkittävä

Sote-järjestöt Elämme maailmantilanteessa, jossa varautuminen, kokonaisturvallisuus ja henkinen kriisinkestävyys ovat sanoja, jotka toistuvat päättäjien puheissa. Järjestöjen erityisosaamiselle on viranomaisten työn rinnalla tarvetta, kun varaudumme onnettomuuksiin ja kriiseihin. Verkostojen ja kumppanuuksien rakentaminen sekä ylläpitäminen ovat avainasemassa kriiseihin varautuessa. Mitä paremmin eri tahot tuntevat toisensa, sitä paremmassa valmiudessa olemme. Ihmiset voivat olla haavoittuvassa asemassa monesta eri syystä Haavoittuvassa […]

Blogi
erityisasiantuntija

28.4.2022 12:00

Palkkatuen uudistus huolestuttaa – kerro meille näkemyksesi!

Hyvinvointi ja terveys Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on valmistellut lakiesityksen, jolla muutetaan palkkatukijärjestelmää. Palkkatuen kokonaisuudistus on tarpeellinen: byrokratian yksinkertaistamista, järjestelmän ennakoitavuutta ja maksatusprosessin nopeuttamista on kaivattu. Hyvistä tavoitteista huolimatta lakiluonnoksen kokonaisvaikutus järjestöjen ja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kannalta näyttää huonolta. Muutokset järjestöjen 100 % tukeen eivät ole hyväksyttäviä Uudistuksella tullaan leikkaamaan järjestöjen mahdollisuuksia työllistää 100 % palkkatuella. Leikkaus koskisi […]