Ilmaston­muutoksen ratkaisussa on kyse oikeuden­mukaisuudesta

Simo Rissanen on kirjoittanut SOSTEblogin.

Etusivu / Blogi / Ilmaston­muutoksen ratkaisussa on kyse oikeuden­mukaisuudesta

Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivillä tutkimusprofessori Minna Kaljonen kannusti sote-toimijoita ilmastotyöhön – oikeudenmukaisuuden vuoksi. Tähän näkemykseen on helppo yhtyä, sillä edessämme on ennennäkemätön haaste, jonka ratkaisuun tarvitaan yhteiskunnan jokaista toimijaa – erityisesti niitä, jotka puolustavat oikeudenmukaisuutta.

Nyt jos koskaan on tärkeää lähteä mukaan ilmastovaikuttamiseen. Uusi IPCC-raportti, Glasgow’n ilmastokokous, valmisteilla oleva ilmastolaki, EU:n ilmastolinjaukset, ensi keväänä tehtävä ilmastotoimien arviointi sekä tulevat eduskuntavaalit varmistavat, että ilmastonmuutos on myös tulevina vuosina läpileikkaava osa yhteiskunnallista keskustelua. Käynnissä on jokaista suomalaista koskettava muutos, ja tässä muutoksessa tarvitaan myös sote-järjestöjen ääntä ja asiantuntemusta.

Ilmastonmuutoksen ratkaisussa on kyse ennen kaikkea oikeudenmukaisuudesta. Viime vuosikymmenet ihminen on kuormittanut ympäristöä, luontoa ja maapalloa enemmän kuin mikä on kohtuullista. Muutoksesta kärsivät maapallon monet lajit – mukaan lukien ihmiset. Vaikutukset eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti, vaan monella heikommassa asemassa olevalla on huonommat mahdollisuudet varautua ilmastonmuutoksen seurauksiin. Samalla tulevat sukupolvet uhkaavat saada taakakseen saastuneen maapallon, jonka kärsimistä vahingoista osa voi olla peruuttamattomia. Ilmastonmuutoksen torjuminen on siis paitsi heikompiosaisten puolustamista myös tulevaisuuden elämisen mahdollisuuksien turvaamista. Uskon, että näihin tavoitteisiin on sote-järjestöjen helppo yhtyä.

Oikeudenmukaisuutta tarvitaan myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ilmastopolitiikka ja ilmastotoimet muokkaavat muun muassa asumista, liikkumista, ruokavaliota, kulutusta ja työmarkkinoita –ilmastopoliittisilla päätöksillä on siis myös laajoja sosiaalipoliittisia vaikutuksia. Politiikassa on aina kyse arvoista, eikä ilmastopolitiikka ole tähän poikkeus. Niinpä myös meillä sote-alan toimijoilla on vastuu siitä, että yhteiskuntaa kehitetään hiilineutraaliksi yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti.

SOSTE edistää kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, riittävää varautumista kansanterveyden turvaamiseksi sekä oikeudenmukaisia ilmastotoimia sosiaalisen kestävyyden varmistamiseksi. Ilmastoasiat näkyvät toiminnassamme vahvasti vuonna 2022 ja osana työtä on jäsenjärjestöjen tukeminen ilmastotyössä. Seuraavaksi keskustelua käydään Järjestöjohdon tammifoorumilla sekä SOSTE-risteilyllä, joissa tarjolla on korkeatasoisia ilmastoaiheisia puheenvuoroja, vuoropuhelua sekä käytännön työkaluja ilmastotyön tueksi. Toivotankin mahdollisimman monet toimijat tervetulleeksi mukaan keskustelemaan, haastamaan, ideoimaan sekä kehittämään sote-järjestöjen ilmastotyötä!