Itse­tuhoisen teinin unelma: para­setamolia lähi­kaupasta jopa 24 tuntia vuoro­kaudessa

Panu Laturi on kirjoittanut SOSTEblogin. Hän nojaa kyynärvarttaan kaiteeseen, toisessa kädessä on kyynärsauva.

Etusivu / Blogi / Itse­tuhoisen teinin unelma: para­setamolia lähi­kaupasta jopa 24 tuntia vuoro­kaudessa

Tämä on itselleni tärkeä sydämen asia, koska olen joutunut onnettomuuteni myötä olemaan todella paljon tekemissä lääkkeiden ja apteekkien kanssa. Itselleni lääkkeet ovat olleet pakollisia, haluan päästä kokonaan eroon niistä mahdollisimman pian. Minulle lääketurvallisuus on tärkeää – olen voinut luottaa siihen, mitä olen apteekista saanut. Voin kokemuksesta sanoa, että suomalainen apteekkijärjestelmä on erittäin hyvä, ja olen siitä kiitollinen. Kiitos etenkin omalle apteekilleni eli kiitos Töölöntorin Carelia-Apteekki ja sen upea ja auttava henkilökunta.

Turvallisuuskysymyksen osalta olen erittäin huolestunut varsinkin sen jälkeen, kun S-ketju näytti, mihin apteekkijärjestelmän muutoksessa pahimmillaan päästään. Esimerkkipakkausten suositusannos oli siis noin 1 000-kertainen todelliseen suositukseen verrattuna.

Kokemuksesta tiedän, että näin suuren markkinointiavauksen osalta kaikki on tarkastettu monen henkilön toimesta ja silti esille pääsi 1000 kertaa liian voimakkaita annoksia. Siksi on huolehdittava, että koko apteekkitoiminta on ammattilaisten käsissä eikä tällaista tapahdu tosielämässä.

Apteekkien vapauttaminen on noussut vahvasti esiin vaalikeskusteluissa. Perusteluna on käytetty lääkkeiden saatavuuden lisäämistä. Tästä valitettavasti tulee mieleen pelkkä kaupan intressi tehdä mahdollisimman kovaa tulosta lääkekaupalla. Tämä on valitettavaa, koska apteekkiuudistuksen keskeinen lähtökohta tulee olla yhteiskuntaa ja kansanterveyttä vahvistavat asiat.

Ensimmäisenä lääketurvallisuus

On huolehdittava lääketurvallisuudesta, joka Suomessa nykyisellä apteekkimallilla on varmasti yksi maailman parhaita. Siinä keskeistä on, että jokaisessa apteekissa on henkilö, joka vastaa apteekkikokonaisuudesta. Siksi myös tulevaisuudessa yhtenä vaatimuksena tulee olla, että jokaisessa apteekissa on johdossa ja oikeasti oikeudellisessakin vastuussa oleva alan koulutettu ammattilainen eli proviisori. Tämä aina riippumatta siitä, miten apteekkiuudistus toteutetaan.

Lääkitysturvallisuuden kannalta on tärkeää, että lääkekysymyksissä asiakkaita saa neuvoa vain koulutettu henkilö eli farmaseutti. Siksi uudistuksessa on kiellettävä kaikki lääkkeisiin annettava varsinainen neuvonta muilta kuin virallisen tutkinnon kautta koulutetuilta henkilöiltä.

Tämä koskee myös niin sanottuja käsikauppalääkkeitä. On täysin käsittämätöntä, että keskustelussa näistä lääkkeistä puhutaan kuin karkeista. En halua, että jokaisessa ruokakaupassa on kassan edessä hylly, jossa särkylääkkeitä myydään kuin karkkia. Jos käsikauppatavaroiden myynti päätettäisiin vapauttaa, niille tulee asettaa samanlaiset myyntiaikarajoitukset kuin alkoholille. Lääkkeet on sijoitettava kaupassa paikkaan, joka ei houkuttele heräteostoihin, tai mieluimmin pidettävä apteekeissa, jolloin kaikki ymmärtävät, että kyse on lääkkeistä.

Lääkkeiden käytön määrän lisääminen ei voi olla yhteiskunnan tavoite edes käsikauppalääkkeiden osalta. Kaikenlainen lääkkeiden tai niihin rinnastettavien tuotteiden markkinointi tarjouksilla tai paljousalennuksilla on kiellettävä myös jatkossa. Lääkkeet on ehdottomasti pidettävä poissa myös kaikista bonusjärjestelmistä.

Entä lääkkeiden saatavuus?

Entä sitten lääkkeiden saatavuus, jota pidetään yhtenä keskeisenä perusteena lääkekaupan vapauttamiselle? Turvallisuuden suhteen on itsestään selvää, että lääkekaupan on perustuttava lupajärjestelmään. En usko, että kukaan vastuullinen päättäjä on tästä eri mieltä. Turvallisuuden takia on selvää, että apteekkilupa voidaan myöntää vain silloin, kun hakemuksessa on mukana alan koulutettu asiantuntija eli proviisori, joka on oikeudellisessa vastuussa apteekintoiminnasta. Tämä ei tarkoita, etteikö lääkkeiden saatavuutta voitaisi lisätä. Keskeisenä asiana on apteekkilupien määrä – lupien määrää lisäämällä voidaan saatavuutta lisätä turvallisella tavalla.

Lääkeyhtiöt ja lääketukkukauppa, joiden tärkein intressi on omien lääkkeiden myyminen, on pidettävä kaukana apteekkitoiminnasta. Lisäksi lääkkeiden määrääminen ja lääkekauppa on pidettävä visusti erossa toisistaan.

Apteekkilupia mahdollisesti vapautettaessa – ja vaikka hakemuksessa on mukana vastuullinen proviisori – on huolehdittava, että luvat eivät kannusta epäterveisiin ilmiöihin lääkekaupan osalta tai kaupan lisäämiseen. Siksi on itsestään selvää, että lääkeyhtiöt ja lääketukkukauppa, joiden tärkein intressi on omien lääkkeiden myyminen, on pidettävä kaukana apteekkitoiminnasta. Lisäksi ei saa syntyä tilannetta, jossa lääkäri lääkettä määrätessään tarkistaa, että mikäs näistä vaihtoehdoista on juuri meidän apteekissa. Siksi lääkkeiden määrääminen ja lääkekauppa on pidettävä visusti erossa toisistaan.

Samalla on huolehdittava, että uudistus ei johda jo Suomessa hyvin keskittyneen kaupan edelleen keskittymiseen. Siksi olisikin määrättävä, että yhdelle kaupan keskusliikkeelle tai muuten samalle toimijalle myönnetään maksimissaan vain 10 apteekkilupaa. Uudistuksen tulee olla keskittämistä estävä ja todellisuudessa markkinoita parantava eikä heikentävä.

Toivon todella, että apteekkiuudistus tehdään vastuullisesti ja turvallisesti. Siksi lääkkeiden käytön määrää ei saa lisätä, jokaisessa apteekissa on oltava johdossa vastuullinen ammattilainen eli proviisoori luvanhaltijana ja lääkeneuvontaa voi antaa vain ammattilainen eli farmaseutti. Lääkkeisiin ei myöskään saa syntyä heräteostamiseen kannustavia tekijöitä eli hintakilpailu on ehdottomasti kiellettävä. Lisäksi on selvää, että lääkkeet eivät saa tupakan tavoin olla osa kauppojen bonusjärjestelmiä.

En halua, että uudistus johtaa tilanteeseen, jossa lääkkeet ovat karkkeja.

En halua, että uudistus johtaa tilanteeseen, jossa lääkkeet ovat karkkeja. Tässä pitää olla tarkkana. En halua, että kohta olemme samoissa ongelmissa kuin Yhdysvallat ja Kanada opioidikriisissä tai Ruotsi parasetamolin osalta, jossa ”Nuorten naisten mielijohteesta tehdyt yritykset itsensä vahingoittamiseen parasetamolin avulla ovat lisääntyneet nopeasti” (YLE). Ei ole yhtään liioiteltua puhua asiasta täällä meillä Suomessa.

Onko voitontavoittelu ainoa tavoite?

Haluankin tietää, jakavatko kaupan liitto, jonka julkikerrottuna tavoitteena on ”Kauppa luo hyvinvointia”, sekä suurtoimijat Kesko ja S-ryhmä seuraavat tavoitteet eli:

Olisi hyvä, jos tahot antaisivat vastauksen kysymykseen ja tai kertoisivat rehellisesti, onko sittenkin puhdas voitontavoittelu niiden ainoa tavoite.

Uskon, että olisi rehellistä, jos puolueet ja ehdokkaat kertovat, kannattavatko ne itsetuhoisen teinin unelmaa vai haluavatko ne toimia hyvinvointimme puolesta.