Järjestöjohdon foorumissa puhuttivat sote, eriarvoisuus ja työllisyys

SOSTEblogi Ulla Kiuru.

Etusivu / Blogi / Järjestöjohdon foorumissa puhuttivat sote, eriarvoisuus ja työllisyys

SOSTEn tammifoorumi 28.–29.1. kokosi ennätyspaljon järjestöjohtajia kuulemaan alansa huippuja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta, eriarvoisuuden torjunnasta, työllisyydestä sekä Eurooppa-politiikasta. Tilaisuudessa saatiin myös ripaus tietoa kuntavaaleihin valmistautumisesta ja niihin vaikuttamisesta. Tämä joka toinen vuosi järjestämämme foorumi on tarkoitettu SOSTEn jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajille.

Sote-uudistuksen painopiste peruspalveluissa

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee jälleen ja tavoitteeksi on asetettu siihen liittyvien lakiesitysten antaminen ennen vuoden vaihdetta. Vuoden 2020 loppuun mennessä selvitetään parlamentaarisesti myös maakuntien verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen. Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaa avasi STM:n osastopäällikkö Pasi Pohjola ja Uudenmaan sote-erillisratkaisua selvityshenkilö, kaupunkineuvos Kari Nenonen.

Pohjola korosti, että perustason sosiaali- ja terveyspalvelut ovat uudistuksessa nyt selkeänä fokuksena. Olennaista on myös sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovitus. Nenosen mukaan Uudenmaan osalta keskeisintä mallin hyväksyttävyyden arvioinnissa on sosiaalisten perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutuminen. SOSTEn johtaja Anne Knaapi puolestaan korosti, että sote-järjestöjen osaaminen sote-uudistustyössä on kanavoitava niin lainsäädäntötyöhön kuin toimeenpanoon, valtakunnallisesti ja alueellisesti. Järjestöjen vaikuttamistyö jatkuu vahvana.

Eriarvoisuuden torjunta keskeistä sisäisen turvallisuuden vahvistamisessa

Foorumin toinen tärkeä teema oli eriarvoisuus. Sisäministeri Maria Ohisalon valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen korosti, miten eriarvoisuuden torjunta on keskeisessä asemassa sisäisen turvallisuuden vahvistamisessa. Järjestöt tekevät osaltaan tätä turvallisuustyötä, ja hyvän yhteistyön ministeriön ja järjestöjen välillä toivotaan jatkuvan. Tähän toiveeseen me järjestöt varmasti vastaamme. Järjestöjen osaamista ja käytännön työtä avasi osuvasti SPR:n valmiuskoordinaattori Marko Korhonen.

Maahanmuuttoon liittyvistä käsitteistä ja tavastamme puhua piti vaikuttavan puheenvuoron THL:n tutkimuspäällikkö Shadia Rask. Hän toi esille, miten maahanmuuttoon liittyvät käsitteet ja eronteot ruokkivat etuoikeutta ja eriarvoisuutta yhteiskunnassamme. Puheenvuoron pohjalta jäi ennen kaikkea mieleen viesti siitä, miten jokaisen pitäisi miettiä tapaansa puhua ja minkälaisia käsitteitä käyttää. Niillä voi myös tahattomasti luoda vääränlaisia mielikuvia, vaikka tarkoitusperät olisivatkin hyviä.

Katsaus ajankohtaisiin Eurooppa-kysymyksiin

Katsauksen Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen ja komission tulevaan viisivuotiskauteen avasi pääministeri Sanna Marinin EU-alivaltiosihteeri Jari Luoto. Sote-järjestöjen näkökulmasta merkittävä saavutus oli Suomen johdolla valmistellut ja hyväksytyt hyvinvointitalouspäätelmät.

SOSTElle hyvinvoinnin ja talouden kestävä tasapaino on ollut sekä kotimaassa että Euroopassa pitkäaikainen tavoite. Uuden komission ”Euroopan vihreän kehityksen ohjelma” ja tiedonanto ”Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi” ovat SOSTEn kansainvälisen toiminnan ja myös meidän eurooppalaisten yhteistyöjärjestöjen vaikuttamisen agendalla keskeisesti. Yksi tapa on vaikuttaa eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jota avasi tarkemmin komission Suomen edustuston talouspoliittinen neuvonantaja Ismo Grönroos-Saikkala.

Hallituksen työllisyystoimet punnitaan kevään kehysriihessä

Soten, eriarvoisuuden ja kansainvälisten asioiden lisäksi foorumissa puhutti työllisyys. Hallituksen työllisyyspaketin toimenpiteitä avasi työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikkö Antti Neimala. Neimalan mukaan työvoiman tarjonnan pitkän aikavälin haasteet eivät ole helpottamassa. Työikäisten osuus väestöstä tulee laskemaan voimakkaasti. Väestön koulutusaste ei enää nouse ja jää jälkeen muista maista. Yhtälö on siis haastava. Lisäksi avoimien työpaikkojen ja rekrytointiongelmien määrä on tällä hetkellä ennätystasolla. Tämän Neimala näkee yhdeksi tärkeimmistä työllisyyden edistämisen kysymyksistä.

Arvioita työllisyyden eteen tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista käydään läpi kevään kehysriihessä. Silloin on järjestöjenkin hyvä olla kuulolla ja terävöittää viestiään vaikeasti työllistyvien ja osatyökykyisten työllistämiseksi. Lisäksi on hyvä muistaa, että myös työssä käyvien työkyvyn edistämiseen on tartuttava. Korkeampaa työllisyysastetta tavoiteltaessa on panostettava kaikkien työllisyyteen ja ehkäistävä valumat työstä työmarkkinoiden ulkopuolelle. Järjestöjen terveisiä hallituksen työllisyystoimiin välittivät Nuorten ystävien kehittämispäällikkö Lea Nikula ja SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen.

Kuntavaaleihin valmistautuminen alkaa

Foorumin lopuksi käytiin lyhyt katsaus ensi vuoden huhtikuussa käytäviin kuntavaaleihin. SOSTE tekee osaltaan vaikuttamistyötä näissä vaaleissa, mutta ennen kaikkea valtakunnan tasolla. Teemoina ovat keskeisesti järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen ja järjestöjen työn näkyväksi tekeminen kunnan kumppaneina. Järjestöjen toiminta ja sen tukeminen ovat mitä parhainta työtä hyvinvointitalouden edistämiseksi. Tästä me myös haluamme muistuttaa.

Ulla Kiuru yhteiskuntasuhdepäällikkö