Skip to content

Järjestöt tarvitsevat yhteiset ohjeet toiminnan avaamiseen

12.5.2020 8.39

Järjestöille
Elinvoimaiset järjestötKoronavirusKoronavirus ja järjestöjen toimintaedellytyksetJärjestöille

Sosiaali- ja terveysjärjestöt tarvitsevat ohjeet siihen, mitä toiminnan hallittu käynnistäminen tarkoittaa käytännössä. Ministeriöiden tulee laatia ohjeistukset yhteistyössä kattojärjestöjen ja järjestökentän kanssa. Järjestöillä on käytännön ymmärrystä siitä, mitä asioita ohjeistuksessa pitää ottaa huomioon, kun puhutaan esimerkiksi matalan kynnyksen kohtaamispaikan, järjestöjen vertaistapaamisten tai toimintakeskuksen avaamisesta.

Vaarana ristiriitaiset ja epäselvät ohjeet

Ohjeistusvastuu on aluehallintovirastoilla, jotka puolestaan saavat ohjausta eri ministeriöistä. On toivottavaa, että eri ministeriöt koordinoisivat aluehallintovirastojen ohjausta. Muuten vaarana on, että eri sektoreiden järjestöt saavat samaan toimintaan kuten vaikkapa lasten päiväleirien käynnistämiseen epäselviä ja ristiriitaisia ohjeita riippuen siitä, onko kyse liikuntaleiristä, luontoleiristä vai maahanmuuttajalasten leiristä.

Ristiriitaisista ohjeista järjestöillä on jo kokemusta. Toisessa kunnassa järjestöä velvoitetaan jatkamaan toimintaa sopimussakon uhalla, toisessa kunnassa ehdottomasti kielletään jatkamasta täysin samanlaista toimintaa vedoten poikkeusoloihin. Palveluita tuottavat järjestöt saivat monenlaista ohjeistusta toiminnan ylläpitämiseen poikkeustilan käynnistyttyä, kun viranomaisten yleisohjeita sovellettiin käytäntöön eri tavoin eri puolella Suomea.

Ohjeistava viranomainen tarvitsee tietoa järjestötoiminnan laajasta kirjosta, jotta ohjeistuksissa ei sorruta yleistyksiin, jotka eivät auta järjestöjä käytännön ratkaisuissa. Urheilutapahtumaan tai matalan kynnyksen kohtaamispaikan päivätoimintaan voi molempiin osallistua 50 henkilöä, mutta toimintaympäristö ja kohderyhmä ovat aivan erilaiset. Toiminta vaatii aivan erilaisia ratkaisuja toteutuakseen turvallisesti.

Avoimia kysymyksiä on paljon

Miten toiminnan erilainen luonne ja kohderyhmä voidaan huomioida ohjeistamisessa? Entä miten huomioidaan erilaiset paikalliset olosuhteet? Miten ohjeistetaan lapsille ja nuorille suuntautuvaa toimintaa? Entä pääsääntöisesti aikuisille suuntautuvaa toimintaa?

Järjestöjen toiminnasta osa on hyvin paikallista ja kohdistuu vain paikalliselle väestölle, osa taas kokoaa osallistujia ympäri Suomea. Osa toiminnasta sijoittuu alueille, joilla koronatartuntoja on ollut vähän, osa toiminnasta on taas alueille, jossa tartuntoja on ollut paljon suhteessa väestöön. Aluehallintovirastojen vastuualueet ovat maantieteellisesti laajoja, ja saman aluehallintoviraston alueellakin voi olla erilaisia epidemiatilanteita.

”Ohjeistuksessa tarvitaan erityistilanteiden huomioimista ja periaatteellisia linjauksia, joita järjestö voi soveltaa omaan toimintaansa ja omaan kohderyhmäänsä.”

Avoimia, ratkaistavia kysymyksiä on paljon. Tämän vuoksi ohjeistuksessa tarvitaan erityistilanteiden huomioimista ja periaatteellisia linjauksia, joita järjestö voi soveltaa omaan toimintaansa ja omaan kohderyhmäänsä. Toiminnan uudelleen käynnistäminen on iso ponnistus järjestölle ja vastuu toiminnan kohderyhmän terveydestä on raskas. Toiminnan käynnistämistä ei voi perustaa mutu-tuntumaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Elinvoimaiset järjestöt -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
järjestöpäällikkö

25.5.2020 16:00

Kuunteleeko valtionhallinto järjestöjä?

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE selvitti, miten järjestöt kokevat yhteistyön sujuvan julkisen hallinnon kanssa. Järjestöt olivat melko tyytyväisiä mahdollisuuteensa vaikuttaa ja osallistua. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan arvostus on myös korkealla. Sen sijaan julkisten avustamiskäytäntöjen koetaan tiukentuneen eikä toiminnan arvostus näy resursseissa. Vastaajat kokevat, että yhteiskunta odottaa heiltä yhä enemmän palveluita, mutta ne pitäisi tuottaa vapaaehtoisvoimin. Tärkein vaikutuskanava ovat […]

Blogi
järjestöpäällikkö

5.5.2020 14:00

Millaista järjestötoimintaa voidaan avata kesäkuussa?

Keskeisin järjestötoimintaan vaikuttava purkutoimenpide on kokoontumisrajoituksen väljentäminen siten, että 50 henkilön kokoontumiset ovat kesäkuun alusta mahdollisia. Rajoituksen väljentäminen mahdollistaa esimerkiksi erilaiset vertais- ja ryhmätapaamiset sekä kohtaamispaikkojen ja toimintakeskusten avaamisen. Tämä väljennys voi auttaa esimerkiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujien arkipäivän sujumista koronasta huolimatta. Hallituksen päätös mahdollistaa myös työkeskusten ja kuntouttavan työtoiminnan avaamisen. Monet järjestöt ovat jo ehtineet […]

Blogi
pääsihteeri

17.3.2020 12:30

Myös järjestöjen apua tarvitaan nyt – avunannon edellytykset turvattava

Tällä hetkellä osa järjestöistä peruu toimintojaan koronaviruksen takia, osa taas lisää niitä. Esimerkiksi erilaiset mielenterveyden tukipalvelut käyvät nyt kovilla kierroksilla. Huoli koronaviruksesta näkyy niissä lisääntyneinä yhteydenottoina, ja ne tarvitsisivat pikaisesti lisää resursseja. Myös kotiväkivallan ennakoidaan lisääntyvän, kun ihmiset ovat enemmän neljän seinän sisällä. Myös tähän huoleen vastaamiseen on järjestöillä kohotettu valmius. Esimerkkejä löytyy helposti muitakin. […]