Skip to content

Järjestöt tarvitsevat yhteistyötä muuttuvassa sotessa – miten se organisoidaan?

11.2.2020 13.30

Järjestöille
Väkevästi yhdessäJärjestöt mukana muutoksessaJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaSote-uudistus

SOSTE on koordinoinut muutaman vuoden laajaa hankekokonaisuutta, Järjestö 2.0:aa, joka on tarjonnut järjestöille jokaisessa maakunnassa tukea maakunta- ja sote-uudistukseen valmistautumisessa ja vaikuttamisessa. Lähtiessään aikanaan hakemaan tätä koordinaatiohanketta SOSTE teki selkeän poikkeuksen: tämä on ainut raha-automaatti- tai veikkausvoittovaroin rahoitettu hanke, jota SOSTE on hakenut.

Haasteena hajanaiset tavoitteenasettelut

Hankekokonaisuus oli SOSTEn näkökulmasta alusta alkaen haasteellinen. Itsenäiset maakuntahankkeet odottivat koordinaatiolta keskenään kovin eri asioita. Ne olivat itsenäisesti asettaneet itselleen omat tarkat tavoitteensa ja määritelleet myös toimintatapansa. Isäntäorganisaatioiden ohjausrakenteet olivat keskenään erilaiset ja valmiuksiltaan ja taustoiltaan moninaiset. Koordinaatiohankkeella ei ollut mitään roolia maakuntahankkeiden tavoitteenasettelussa tai dialogia rahoittajan kanssa siitä, mitkä hankkeet kokonaisuuteen valikoituivat. Tämä johti alusta alkaen jossain määrin tyytymättömyyteen ja jännitteisyyteen tiettyjen maakuntahankkeiden ja koordinaatiohankkeen välillä.

Hankkeen edetessä tavoitteenasettelu ja osin toimintatavat yhtenäistyivät jossain määrin.

Haasteita oli myös tiedonkulussa, sillä maakuntahankkeet raportoivat toiminnastaan suoraan STEAlle.

Tilaisuuksien järjestämistä, informaation tuottoa ja viestintää

Koordinaatio tarkoitti käytännössä tilaisuuksien järjestämistä, viestintää sekä informaation tuottoa ja välitystä. Varsinaisia ohjauskeinoja koordinaatiolla ei ole ollut. Tämä johti useaan otteeseen SOSTEn valtakunnallisten jäsenten kritiikkiin koordinaatiota kohtaan, vaikka tyytymättömyys usein johtuikin jonkin maakuntahankkeen toiminnasta. Esimerkiksi siitä, miten eri järjestötoimijat ja -ryhmät pääsivät mukaan jonkin maakuntahankkeen toimintaan.

SOSTE ei jatka koordinointia nykymuodossaan

SOSTEn hallitus linjasi jo viime vuonna, että vaikka pitkittyneen sote-uudistuksen myötä näemme tarpeelliseksi tuen jatkamisen järjestöille, emme ole valmiita jatkamaan koordinointia nykymuodossaan. Koordinaatiolle ei ole ollut menestymisen edellytyksiä, eikä niitä ole myöskään näköpiirissä. Emme voi jatkaa koordinoimista tavalla, johon emme usko. SOSTEn hallitus totesi, että meillä on valmius vetäytyä toiminnasta.

Meillä valmius pyörittää toimintaa koko maassa

Toisaalta jos SOSTEn jäsenet meidät tukirooliin haluavat, meillä on valmius lähteä valmistelemaan ratkaisua, jossa pyöritämme toimintaa koko maassa. Tämä pohdinta vahvistui, kun rahoittajamme STEA omalta osaltaan ilmoitti, minkä suuruisia resursseja se jatkossa ajattelee voivansa kohdistaa tämän kaltaiseen toimintaan – alle kolmanneksen nykytasosta.

Kaksi eri näkökulmaa toiminnan organisointiin

Toiminnan organisoiminen yhden työnantajan ja toimijan alle koko maassa on hallinnollisesti ja tavoitteellisesti tehokas tapa toimia. Yksi hallinto ja kirjanpito ja yhden työnjohdon kautta varmistuva tavoitteenasettelu, mutta alueellisiin todellisuuksiin sopeutuva toiminta on kustannustehokasta. Se on myös tasapuolinen ratkaisu jäsenistöllemme valtakunnallisesta näkökulmasta. SOSTEn vahva toiminta valtakunnallisissa verkostoissa yhdistyy alueelliseen ulottuvuuteen ja mahdollistaa edunvalvonnan koko maassa.

Luonnollisesti organisointiin on toinenkin näkökulma: ruohonjuuresta nouseva ja maakuntien itsenäisyyttä korostava.

Kumpaa polkua on viisasta kulkea?

Se, että on kaksi eri näkökulmaa, ei ole järjestötoiminnassa epätavallista. Näkökulmat eivät kaikin osin ole yhteensovitettavissa, ja järjestöpoliittinen keskustelu aiheesta on ollut reipasta. Valmisteilla on toinenkin, maakunnallisten järjestöjen valmistelema malli uudeksi toiminnaksi. Luottamushallintomme päätöksentekoa varten kysymme lähiaikoina jäsentemme näkemyksen Webropol-kyselyllä siitä, kumpaa polkua olisi viisasta kulkea.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Väkevästi yhdessä -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
pääsihteeri

27.10.2020 12:13

Rahat pois rakenteista?

Kansalaisyhteiskunta Kuluvana syksynä on jälleen käyty hieman isommilla kierroksilla keskustelua veikkausvoittovaroista ja niiden käytöstä. Osa keskustelijoista on jo pitkään vaatinut, ettei Veikkauksen tuottoa tulisi käyttää nykyisiin toimintoihin, vaan siirtää se yleiskatteiseen budjettiin. Osa on tätä mieltä periaatteellisista syistä, osa kuvittelee, että julkinen intressi tuottoon näin vähenisi ja pelihaittoja voitaisiin näin tehokkaammin vähentää. Harva on esittänyt perusteluja, miksi jälkimmäinen […]

Blogi
pääsihteeri

18.2.2020 10:00

Kansalaisyhteiskunta tärkeä puheissa – säädösten valmistelussa marginaalissa

Kansalaisyhteiskunta Puolueet, jotka istuivat Juha Sipilän hallituksen aikana oppositiossa, pitivät ennen viime kevään eduskuntavaaleja ääntä siitä, että Sipilän hallitus valmisteli lakeja kapea-alaisesti. Oppositiopuolueet tukivat kansalaisjärjestöjen laajaa osallisuutta ja halusivat ihmisten – palveluiden ja sosiaaliturvan käyttäjien – äänen kuuluviin. Oppositiopuolueet halusivat parantaa järjestöjen toimintaedellytyksiä ja keventää byrokratiaa. Tämä henki jatkui vaalien yli, Antti Rinteen ja myös Sanna […]

Blogi
pääsihteeri

10.12.2019 09:40

Monipuolinen osaaminen takaa parhaan lopputuloksen

Kansalaisyhteiskunta Suomessa on pitkä perinne valmistella asioita laaja-alaisesti. Tämä on ollut vahvuus. Monitahoiset asiat selkenevät monelta kantilta pohdittaessa ja lopputuloksesta tulee yleensä ajassa kestävämpi ja arjessa toimivampi. Onkin harmi, että järjestöjen avustusjärjestelmää on lähdetty uudistamaan mahdollisimman suppealla ja yksipuolisella työryhmällä. Tällainen menettelytapa on aiemmin sovitun vastainen. VA-digissä valtionavustusprosessit digitalisoidaan Edellisen hallituksen – tai nyt kai pitää […]