Järjestöt tarvitsevat yhteistyötä muuttuvassa sotessa – miten se organisoidaan?

Kasvokuvassa Vertti Kiukas, vieressä lukee hänen nimensä ja sana SOSTEblogi.

Etusivu / Blogi / Järjestöt tarvitsevat yhteistyötä muuttuvassa sotessa – miten se organisoidaan?

SOSTE on koordinoinut muutaman vuoden laajaa hankekokonaisuutta, Järjestö 2.0:aa, joka on tarjonnut järjestöille jokaisessa maakunnassa tukea maakunta- ja sote-uudistukseen valmistautumisessa ja vaikuttamisessa. Lähtiessään aikanaan hakemaan tätä koordinaatiohanketta SOSTE teki selkeän poikkeuksen: tämä on ainut raha-automaatti- tai veikkausvoittovaroin rahoitettu hanke, jota SOSTE on hakenut.

Haasteena hajanaiset tavoitteenasettelut

Hankekokonaisuus oli SOSTEn näkökulmasta alusta alkaen haasteellinen. Itsenäiset maakuntahankkeet odottivat koordinaatiolta keskenään kovin eri asioita. Ne olivat itsenäisesti asettaneet itselleen omat tarkat tavoitteensa ja määritelleet myös toimintatapansa. Isäntäorganisaatioiden ohjausrakenteet olivat keskenään erilaiset ja valmiuksiltaan ja taustoiltaan moninaiset. Koordinaatiohankkeella ei ollut mitään roolia maakuntahankkeiden tavoitteenasettelussa tai dialogia rahoittajan kanssa siitä, mitkä hankkeet kokonaisuuteen valikoituivat. Tämä johti alusta alkaen jossain määrin tyytymättömyyteen ja jännitteisyyteen tiettyjen maakuntahankkeiden ja koordinaatiohankkeen välillä.

Hankkeen edetessä tavoitteenasettelu ja osin toimintatavat yhtenäistyivät jossain määrin.

Haasteita oli myös tiedonkulussa, sillä maakuntahankkeet raportoivat toiminnastaan suoraan STEAlle.

Tilaisuuksien järjestämistä, informaation tuottoa ja viestintää

Koordinaatio tarkoitti käytännössä tilaisuuksien järjestämistä, viestintää sekä informaation tuottoa ja välitystä. Varsinaisia ohjauskeinoja koordinaatiolla ei ole ollut. Tämä johti useaan otteeseen SOSTEn valtakunnallisten jäsenten kritiikkiin koordinaatiota kohtaan, vaikka tyytymättömyys usein johtuikin jonkin maakuntahankkeen toiminnasta. Esimerkiksi siitä, miten eri järjestötoimijat ja -ryhmät pääsivät mukaan jonkin maakuntahankkeen toimintaan.

SOSTE ei jatka koordinointia nykymuodossaan

SOSTEn hallitus linjasi jo viime vuonna, että vaikka pitkittyneen sote-uudistuksen myötä näemme tarpeelliseksi tuen jatkamisen järjestöille, emme ole valmiita jatkamaan koordinointia nykymuodossaan. Koordinaatiolle ei ole ollut menestymisen edellytyksiä, eikä niitä ole myöskään näköpiirissä. Emme voi jatkaa koordinoimista tavalla, johon emme usko. SOSTEn hallitus totesi, että meillä on valmius vetäytyä toiminnasta.

Meillä valmius pyörittää toimintaa koko maassa

Toisaalta jos SOSTEn jäsenet meidät tukirooliin haluavat, meillä on valmius lähteä valmistelemaan ratkaisua, jossa pyöritämme toimintaa koko maassa. Tämä pohdinta vahvistui, kun rahoittajamme STEA omalta osaltaan ilmoitti, minkä suuruisia resursseja se jatkossa ajattelee voivansa kohdistaa tämän kaltaiseen toimintaan – alle kolmanneksen nykytasosta.

Kaksi eri näkökulmaa toiminnan organisointiin

Toiminnan organisoiminen yhden työnantajan ja toimijan alle koko maassa on hallinnollisesti ja tavoitteellisesti tehokas tapa toimia. Yksi hallinto ja kirjanpito ja yhden työnjohdon kautta varmistuva tavoitteenasettelu, mutta alueellisiin todellisuuksiin sopeutuva toiminta on kustannustehokasta. Se on myös tasapuolinen ratkaisu jäsenistöllemme valtakunnallisesta näkökulmasta. SOSTEn vahva toiminta valtakunnallisissa verkostoissa yhdistyy alueelliseen ulottuvuuteen ja mahdollistaa edunvalvonnan koko maassa.

Luonnollisesti organisointiin on toinenkin näkökulma: ruohonjuuresta nouseva ja maakuntien itsenäisyyttä korostava.

Kumpaa polkua on viisasta kulkea?

Se, että on kaksi eri näkökulmaa, ei ole järjestötoiminnassa epätavallista. Näkökulmat eivät kaikin osin ole yhteensovitettavissa, ja järjestöpoliittinen keskustelu aiheesta on ollut reipasta. Valmisteilla on toinenkin, maakunnallisten järjestöjen valmistelema malli uudeksi toiminnaksi. Luottamushallintomme päätöksentekoa varten kysymme lähiaikoina jäsentemme näkemyksen Webropol-kyselyllä siitä, kumpaa polkua olisi viisasta kulkea.