Skip to content

Katsotaan yhdessä samaan suuntaan – hyvinvointialueet, kunnat ja järjestöt

14.12.2020 11.30

Sote-uudistus
Hyvinvoivat ihmisetSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestötSote-uudistus

Kotikaupungissani Tampereella on vireä ja aktiivinen kolmannen sektorin järjestökenttä. Alueellamme toimii noin 1 900 yhdistystä, ja noin 30 % tamperelaisista aikuisista osallistuu järjestötoimintaan.

Tampere on ollut myös valtakunnallisesti tunnettu edelläkävijä järjestöyhteistyön rakenteiden luomisessa. Lasten Parlamentti perustettiin Tampereella ensimmäisenä jo vuonna 2001. Lisäksi kaupungissamme toimii Järjestöedustamo, joka on Tampereen kaupungin ja hyvinvointialan järjestöjen edustajista koostuva yhteistyöelin. Sen päätehtävä on yhteistyön kautta edistää kuntalaisten hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä. Kaupungissamme on myös useita onnistuneita lähiö- ja aluekehityshankkeita, joissa on tehty hyvää yhteistyötä alueen kolmannen sektorin kanssa.

Järjestöjen toiminta on Tampereella vaikuttavaa ja ketterää

Kaupunkistrategiassamme ”Tampere – Sinulle paras” keskiöön on nostettu osallisuus ja yhteisöllisyys ja toimintamalliksi on rakennettu yhdessä toimiminen. Kaupunki tukee yhteisöjen syntymistä ja toimintaa avustamalla ja tarjoamalla niiden käyttöön tiloja, neuvontaa ja ohjausta, verkostoja sekä uutta teknologiaa.

Kolmannen sektorin järjestöt:

  • synnyttävät alueellamme yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja uusia innovaatiota
  • tarjoavat ennaltaehkäiseviä ja korjaavia palveluita sekä
  • työllistävät ja kehittävät asukkaiden osaamista.

Järjestöjen toiminta on kunnan näkökulmasta vaikuttavaa ja ketterää. Järjestöiltä kerättävät kokemukset tuovat myös tietoa kunnan palvelujen kehittämiseen ja päätöksenteon tueksi.

Järjestöjen hyte-työ vaikuttaa kansansairauksien syihin ja hillitsee kustannuksia

Toimin Tampereella sosiaali- ja terveyspalveluiden ja sivistyspalveluiden apulaispormestarina ja näillä kahdella palvelualueella on monia yhteisiä rajapintoja. Yksi rajapinta on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (hyte).

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle muuttaa merkittävästi kuntien rooleja. Tulevaisuuden kaupungeissa ja kunnissa sivistys- ja elinvoimaroolit korostuvat. Samalla kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen nousee kunnan yhdeksi merkittävimmistä tehtävistä. Hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia kunnan palveluita ovat esimerkiksi varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut ja ehkäisevä päihdetyö.

Mielenkiintoinen kysymys nousee jatkossa myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kumppanuuksista ja järjestöavustuksista.

Järjestöjen terveyttä ja hyvinvointia edistävällä työllä vaikutetaan suoraan keskeisiin kansansairauksien syihin ja samalla hillitään kustannuksia, jotka seuraavat terveydenhoidosta tai sairauspoissaoloista.

Järjestöavustamisen kokonaisuus ei saa jäädä rakenneuudistuksen jalkoihin

Järjestöt tekevät myös paikallisesti erittäin tärkeää työtä köyhyyden ja huono-osaisuuden vähentämiseksi matalalla kynnyksellä. Jatkossa on huolehdittava, ettei järjestöavustamisen kokonaisuus jää huomioimatta ja mittavan rakenneuudistuksen jalkoihin. Kunnilla tulee jatkossakin olla rooli hyte-avustusten kohdentamisessa ja siihen riittävät resurssit. Näin toteutuu alueellinen tasa-arvoisuus ja paikallisuus parhaiten.

Kirjailija Antoine de Saint-Exupéry sanoi: ”Rakastaa ei ole sama kuin katsoa toisiaan silmiin, se on katsomista yhdessä samaan suuntaan.” Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on tärkeä rajapinta hyvinvointialueiden ja kuntien kesken, ja siinä on katsottava yhdessä samaan suuntaan ja tehtävä vahvaa yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

Rintakuvassa Johanna Loukaskorpi

 

Kirjoittaja Johanna Loukaskorpi on Tampereen apulaispormestari ja SOSTEn hallituksen jäsen.
johanna.loukaskorpi(at)tampere.fi
Tampereen kaupunki

Kommentit

  1. Riitta Ollila sanoo:

    Lasten Parlamentti syntyi Lasten Tampere ry:n projektin tuloksena yhdessä kaupungin kanssa. Se on nykyisin kaupungin omaa toimintaa. Tämä osoittaa yhdistysten ketteryyttä ja mahdollisuutta hakea esim. avustuksia toimintojen käynnistämiseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

15.1.2021 10:00

Sotu-uudistus: Moniportaista asumisen tukemisen järjestelmää on selkiytettävä ja joustavoitettava

Perusturva Sosiaaliturvakomitean työ sosiaaliturvauudistuksessa etenee askel kerrallaan komitean määrittelemien ongelmakokonaisuuksien kartoittamisella. Ensin selviteltiin sosiaaliturvan monimutkaisuutta, sitten ansiotulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen toimivuutta. Näiden rinnalla on käsitelty myös niiden työttömien tilannetta, jotka ovat tosiasiassa työkyvyttömiä. Seuraavassa komitean kokouksessa 25.1. käsitellään viimesijaisen turvan, perusturvan ja asumisen tukemisen kokonaisuutta. Myöhemmin kevättalvella on edessä vielä etuuksien ja palvelujen yhteensovittamiseen liittyvien ongelmien […]

Blogi

13.1.2021 13:00

Hyvää uutta vuotta! – Nollatoleranssi kiusaamiselle, rasismille ja syrjimiselle

Kansalaisyhteiskunta Vuosi käynnistyi karusti Yhdysvalloissa. Mikä on demokratian tila? Sitä voi kysyä niin Yhdysvalloissa kuin meillä Euroopassakin. Onko meillä varaa hyväksyä ääri-ilmiöt, äärioikeistolaisuus, ääripopulismi ja väkivalta? Ei ole. Meidän on puolustettava oikeusvaltiota, demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Suomessakin on selkeämmin puhuttava siitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Päättäjien on kunnioitettava toisiaan Päättäjillä on valtaa ja vastuuta, ja […]

Blogi
erityisasiantuntija

12.1.2021 13:00

Vastaammeko nuorten ilmastohuoleen?

Hyvinvointi ja terveys Vuoden 2018 Nuorisobarometrin mukaan ilmastonmuutos on nuorten suurin tulevaisuutta koskeva huoli. Tällä viikolla Suomella olisi erityinen tilaisuus näyttää, että se vastaa tähän huoleen. Portugalilaisnuoret ovat haastaneet Suomen ja 32 maata riittämättömistä ilmastotoimista Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Suomella on 15.1.2021 asti mahdollisuus lähteä sovintomenettelyyn, myöntää tähän mennessä tehtyjen ilmastotoimien riittämättömyys ja luvata toimia jatkossa paremmin. On ainakin kolme […]