Kehitimme ratkaisuja vaikeasti työllistyvien ihmisten digi­taitojen vahvis­tamiseen

Susanna Monni, Hanna Rantala ja Satu Veltheim ovat kirjoittaneet Vieraskynä SOSTEblogin.

Etusivu / Blogi / Kehitimme ratkaisuja vaikeasti työllistyvien ihmisten digi­taitojen vahvis­tamiseen

Puhelimen kaiuttimessa soi kimeä pianomusiikki, jonka katkaisee ilmoitus: “Tiesithän, että voit täyttää hakemuksen myös netissä”. Kyllä tiesin, mutta en pysty.

Kuka tahansa meistä voi kohdata tilanteen, jossa digitaaliset valmiutemme eivät riitä hoitamaan oman elämämme kannalta tärkeitä asioita. Tämä on erityisen hankalaa ilman tarvittavia taitoja ja ymmärrystä digipalveluiden hyödyistä, ja jos ei ole älylaitteita eikä toimivaa internetyhteyttä. Digikuilut eivät aina katso ikää, sukupuolta, tulotasoa tai elämäntilannetta. Digituen tarve kasvaa tyypillisesti elämän nivelkohdissa: avioeron sattuessa, työttömyyden kohdatessa, sairastumisen ja maahanmuuton myötä sekä vankilasta vapautuessa. Palvelutarpeet ovat uudenlaisia, ja tilanteet muutenkin kuormittavia. Jokainen tarvitsee tukea joskus. Osan kohdalla tuen tarve on jatkuvaa.

Asiakkaiden ongelmien vyyhtiytyminen saattaa tulla yhteiskunnalle kalliiksi. Digitaidottomuus, laitteiden puute ja elämänhallinnan vaikeudet voivat johtaa velkaantumiseen, maksamattomiin laskuihin ja etuuksien menetykseen. Tämä kuormittaa julkista taloutta ja palveluita mutta myös siirtää ongelmia järjestöjen harteille.

Tuotimme DigiOn-hankkeessa* ratkaisuja vaikeasti työllistyvien henkilöiden digitaalisten taitojen vahvistamiseksi. Hanke kehitti monipaikkaista, matalan kynnyksen digitukea Uudellamaalla. Havaitsimme, että erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien tarpeet täytyy huomioida paremmin. Ehdotamme alla joukon ratkaisuja digiosallisuuden edistämiseksi. Keinoja voi soveltaa kaikille, jotka ovat vaarassa pudota digikuiluihin.

Digituen rakenteisiin on panostettava

Yhteiskunnan muuttuessa on syytä pohtia, millaisessa digitaalisessa yhteiskunnassa haluamme elää. Toimivan yhteiskunnan edellytyksenä on, että tarjotaan palveluita, joita kaikki voivat käyttää. Digituki ei ratkaise huonosti toimivien palveluiden tai teknologian ongelmia. Digituen kentälle tarvitaan pysyvää rahoitusta, pitkäjänteisyyttä ja myös alueellista koordinaatiota. Organisaatioiden pitää myös pystyä liittymään digituen verkostoihin matalalla kynnyksellä.

Ratkaisuja digiosallisuuden edistämiseksi

Tarjoa digitukea matalalla kynnyksellä

Kerro asiakkaille, mistä digituessa on kyse

Panosta vertaisohjaajien valmentamiseen

Tue myös työntekijöitten osaamista

Kehitä hyvin toimivia palveluja ja teknologiaa

Lue lisää

Hanna Rantala, projektipäällikkö, DigiOn – Digionnea kaikille – hanke, Laurea-ammattikorkeakoulu
hanna.rantala@laurea.fi

Susanna Monni, projektikoordinaattori, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Satu Veltheim, It-assistentti, Laurea-ammattikorkeakoulu

*DigiOn – Digionnea kaikille on Laurea-ammattikorkeakoulun ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteishanke. Hanketta rahoitettiin osana Euroopan Unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (ESR 2021–2023).