Skip to content

Kohti vastuullisempaa rahapelipolitiikkaa

5.11.2019 12.20

Kansalaisyhteiskunta
Väkevästi yhdessäRahapelitAvustusjärjestelmäJärjestöilleKansalaisyhteiskunta

Kuluneen vuoden ja erityisesti syksyn aikana on käyty vilkasta keskustelua rahapelipolitiikasta, pelaamisen aiheuttamista haitoista, Veikkauksen epäeettisistä mainoksista ja järjestöjen rahoituksesta pelituotoilla. Kohun ja omistajaohjausministerin vaihtumisen seurauksena Veikkauksen hallitusta uusittiin ja yhtiön toimintaan tehtiin isoja muutoksia. Miksi näin ja miten eteenpäin?

Rahapelaaminen ei katoa, jollei ihmislaji muutu

Rahapelaaminen on Suomessa yleistä. Olemme Euroopan ja maailmankin mitassa kärkimaita, kun katsotaan käytettyä rahamäärää per asukas. Rahapelaaminen on täällä yleisempää ja hyväksyttävämpää kuin monessa muussa maassa.

Rahapelaamista on ollut lähes koko sen ajan, kun yhteiskunnat ovat rahaa käyttäneet. Se on myös aina aiheuttanut riippuvuutta eli liiallista ja pakonomaista pelaamista. Tämä on tärkeä muistaa. Rahapelaaminen ei katoa yhteiskunnasta, jollei ihmislaji muutu ratkaisevasti. Juuri tämän takia aikanaan perustettiin muun muassa Raha-automaattiyhdistys. Haluttiin poistaa yksityinen voitontavoittelu ja lisätä kontrollia.

Kontrollissa on onnistuttu siinä mielessä hyvin, että Suomessa on erittäin vähän harmaata pelaamista tai rahapeleihin liittyvää rikollisuutta, kuten rahanpesua. Myös haittoja voidaan ehkäistä tehokkaammin nykyjärjestelmässä, jos siihen löytyy halua. On selvää, että yhtä toimijaa on helpompi ohjata kuin kymmeniä, ellei satoja lisenssin haltijoita. Yksinoikeudessa markkinoinnin ja tarjonnan määrä pysyy helpommin rajatumpana ja ohjatumpana. Nyt halua haittojen vähentämiseen on aiempaa enemmän.

Sääntely hajallaan kuin Jokisen eväät

Vaikka pelaamisen volyymi on ollut kasvussa, pelihaittojen määrä on pysynyt kymmenen viime vuotta lähes ennallaan. Se on silti liian korkea. Haittoihin puuttumista on estänyt se, että rahapelaamisen sääntely on hajallaan kuin Jokisen eväät. Kaikkiaan seitsemällä eri ministerillä on intressi ja erilaista valtaa tähän asiaan, mikä johtaa siihen, ettei kunnon politiikkaa voida viedä eteenpäin. Juuri tämän takia monet tahot, myös SOSTE rahapelipoliittisessa ohjelmassaan, ovat peräänkuuluttaneet kunnollista ohjelmaa, joka hyväksyttäisiin valtioneuvostotasolla. Näin saataisiin yhteinen tahtotila ja linjat.

Virheellisiä väitteitä edunsaajien roolista

Rahapelitoiminnan rajoja eivät aseta Veikkauksen tuoton käyttäjät, kuten me järjestöt. On ollut hämmentävää seurata keskustelua, kun jopa viranomaistaholta (Kilpailu- ja kuluttajavirasto) on väitetty edunsaajien olevan mukana asettamassa Veikkauksen tuottotavoitteita tai vastaamassa sen valvonnasta. Väite on täysin virheellinen. Esimerkiksi Veikkauksen hallintoneuvosto ei päätä edes yhtiön budjetista, saati aseta sen toiminnalle tavoitteita.

Kestävätkö pelihaittakeskustelun kaikki motiivit päivänvaloa?

Julkisessa keskustelussa liikkuu myös paljon muuta vääristeltyä ja tarkoitushakuista argumentointia niin järjestöistä kuin muistakin Veikkauksen edunsaajista. On syytä pohtia, onko osalla keskustelijoista myös muita intressejä kuin vilpitön huoli pelihaitoista. Markkinoiden avaaminen pitää sisällään suuren mahdollisuuden kanavoida tuottoa yhteiskunnalta yksityisiin taskuihin. Yksi näistä taskuista olisi kaupallisen median. Esimerkiksi Ruotsissa rahapelien markkinointivolyymi on 14-kertainen Suomeen nähden. Mahtaako satoihin miljooniin nouseva mainosmyynti luoda pelihaittakeskustelulle muitakin kuin toimituksellisia intressejä?

Rouva ministeri, nyt on toimien aika

Valtioneuvoston pitää määritellä asiantuntijavalmistelun pohjalta tavoite haittojen vähentämiselle sekä muulle rahapelipolitiikalle. Siitä voidaan sitten johtaa yksityiskohtaisia linjauksia. SOSTE on omalta osaltaan sanonut useaan kertaan, että haittojen tehokas vähentäminen voi ja saa vaikuttaa myös tuottoon, vaikka se johtaisi laskevaan avustusmäärään. Yhteiskunnan kokonaisedun on jäätävä plussalle.

Haittojen tehokas vähentäminen voi ja saa vaikuttaa myös tuottoon, vaikka se johtaisi laskevaan avustusmäärään.

Jo nyt Veikkaus on ilmoittanut vähentävänsä automaattien määrää ja nopeuttavansa pakollista tunnistautumista sekä tekevänsä eräitä muita toimia. Nämä ovat muutoksia vuosikymmenten linjaan, jossa pelaamismahdollisuuksia on jatkuvasti kasvatettu. Nämä muutokset ovat tarpeellisia, mutta vaativat tuekseen myös lakien ja asetusten muutoksia. Yhtä tarpeellista on suitsia ulkomailta tulevaa pelitarjontaa. Tämäkin vaatii säädöstyötä.

Nämä säädökset ovat sisäministeri Maria Ohisalon vastuulla. Niiden valmistelun käynnistämistä on odotettu pitkään – liian pitkään.

Rouva ministeri, nyt on toimien aika.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Väkevästi yhdessä -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
pääsihteeri

27.10.2020 12:13

Rahat pois rakenteista?

Kansalaisyhteiskunta Kuluvana syksynä on jälleen käyty hieman isommilla kierroksilla keskustelua veikkausvoittovaroista ja niiden käytöstä. Osa keskustelijoista on jo pitkään vaatinut, ettei Veikkauksen tuottoa tulisi käyttää nykyisiin toimintoihin, vaan siirtää se yleiskatteiseen budjettiin. Osa on tätä mieltä periaatteellisista syistä, osa kuvittelee, että julkinen intressi tuottoon näin vähenisi ja pelihaittoja voitaisiin näin tehokkaammin vähentää. Harva on esittänyt perusteluja, miksi jälkimmäinen […]

Blogi
pääsihteeri

18.2.2020 10:00

Kansalaisyhteiskunta tärkeä puheissa – säädösten valmistelussa marginaalissa

Kansalaisyhteiskunta Puolueet, jotka istuivat Juha Sipilän hallituksen aikana oppositiossa, pitivät ennen viime kevään eduskuntavaaleja ääntä siitä, että Sipilän hallitus valmisteli lakeja kapea-alaisesti. Oppositiopuolueet tukivat kansalaisjärjestöjen laajaa osallisuutta ja halusivat ihmisten – palveluiden ja sosiaaliturvan käyttäjien – äänen kuuluviin. Oppositiopuolueet halusivat parantaa järjestöjen toimintaedellytyksiä ja keventää byrokratiaa. Tämä henki jatkui vaalien yli, Antti Rinteen ja myös Sanna […]

Blogi
pääsihteeri

11.2.2020 13:30

Järjestöt tarvitsevat yhteistyötä muuttuvassa sotessa – miten se organisoidaan?

Järjestöille SOSTE on koordinoinut muutaman vuoden laajaa hankekokonaisuutta, Järjestö 2.0:aa, joka on tarjonnut järjestöille jokaisessa maakunnassa tukea maakunta- ja sote-uudistukseen valmistautumisessa ja vaikuttamisessa. Lähtiessään aikanaan hakemaan tätä koordinaatiohanketta SOSTE teki selkeän poikkeuksen: tämä on ainut raha-automaatti- tai veikkausvoittovaroin rahoitettu hanke, jota SOSTE on hakenut. Haasteena hajanaiset tavoitteenasettelut Hankekokonaisuus oli SOSTEn näkökulmasta alusta alkaen haasteellinen. Itsenäiset maakuntahankkeet […]