Kohti vastuulli­sempaa raha­peli­­politiikkaa

Kasvokuvassa Vertti Kiukas, vieressä lukee hänen nimensä ja sana SOSTEblogi.

Etusivu / Blogi / Kohti vastuulli­sempaa raha­peli­­politiikkaa

Kuluneen vuoden ja erityisesti syksyn aikana on käyty vilkasta keskustelua rahapelipolitiikasta, pelaamisen aiheuttamista haitoista, Veikkauksen epäeettisistä mainoksista ja järjestöjen rahoituksesta pelituotoilla. Kohun ja omistajaohjausministerin vaihtumisen seurauksena Veikkauksen hallitusta uusittiin ja yhtiön toimintaan tehtiin isoja muutoksia. Miksi näin ja miten eteenpäin?

Rahapelaaminen ei katoa, jollei ihmislaji muutu

Rahapelaaminen on Suomessa yleistä. Olemme Euroopan ja maailmankin mitassa kärkimaita, kun katsotaan käytettyä rahamäärää per asukas. Rahapelaaminen on täällä yleisempää ja hyväksyttävämpää kuin monessa muussa maassa.

Rahapelaamista on ollut lähes koko sen ajan, kun yhteiskunnat ovat rahaa käyttäneet. Se on myös aina aiheuttanut riippuvuutta eli liiallista ja pakonomaista pelaamista. Tämä on tärkeä muistaa. Rahapelaaminen ei katoa yhteiskunnasta, jollei ihmislaji muutu ratkaisevasti. Juuri tämän takia aikanaan perustettiin muun muassa Raha-automaattiyhdistys. Haluttiin poistaa yksityinen voitontavoittelu ja lisätä kontrollia.

Kontrollissa on onnistuttu siinä mielessä hyvin, että Suomessa on erittäin vähän harmaata pelaamista tai rahapeleihin liittyvää rikollisuutta, kuten rahanpesua. Myös haittoja voidaan ehkäistä tehokkaammin nykyjärjestelmässä, jos siihen löytyy halua. On selvää, että yhtä toimijaa on helpompi ohjata kuin kymmeniä, ellei satoja lisenssin haltijoita. Yksinoikeudessa markkinoinnin ja tarjonnan määrä pysyy helpommin rajatumpana ja ohjatumpana. Nyt halua haittojen vähentämiseen on aiempaa enemmän.

Sääntely hajallaan kuin Jokisen eväät

Vaikka pelaamisen volyymi on ollut kasvussa, pelihaittojen määrä on pysynyt kymmenen viime vuotta lähes ennallaan. Se on silti liian korkea. Haittoihin puuttumista on estänyt se, että rahapelaamisen sääntely on hajallaan kuin Jokisen eväät. Kaikkiaan seitsemällä eri ministerillä on intressi ja erilaista valtaa tähän asiaan, mikä johtaa siihen, ettei kunnon politiikkaa voida viedä eteenpäin. Juuri tämän takia monet tahot, myös SOSTE rahapelipoliittisessa ohjelmassaan, ovat peräänkuuluttaneet kunnollista ohjelmaa, joka hyväksyttäisiin valtioneuvostotasolla. Näin saataisiin yhteinen tahtotila ja linjat.

Virheellisiä väitteitä edunsaajien roolista

Rahapelitoiminnan rajoja eivät aseta Veikkauksen tuoton käyttäjät, kuten me järjestöt. On ollut hämmentävää seurata keskustelua, kun jopa viranomaistaholta (Kilpailu- ja kuluttajavirasto) on väitetty edunsaajien olevan mukana asettamassa Veikkauksen tuottotavoitteita tai vastaamassa sen valvonnasta. Väite on täysin virheellinen. Esimerkiksi Veikkauksen hallintoneuvosto ei päätä edes yhtiön budjetista, saati aseta sen toiminnalle tavoitteita.

Kestävätkö pelihaittakeskustelun kaikki motiivit päivänvaloa?

Julkisessa keskustelussa liikkuu myös paljon muuta vääristeltyä ja tarkoitushakuista argumentointia niin järjestöistä kuin muistakin Veikkauksen edunsaajista. On syytä pohtia, onko osalla keskustelijoista myös muita intressejä kuin vilpitön huoli pelihaitoista. Markkinoiden avaaminen pitää sisällään suuren mahdollisuuden kanavoida tuottoa yhteiskunnalta yksityisiin taskuihin. Yksi näistä taskuista olisi kaupallisen median. Esimerkiksi Ruotsissa rahapelien markkinointivolyymi on 14-kertainen Suomeen nähden. Mahtaako satoihin miljooniin nouseva mainosmyynti luoda pelihaittakeskustelulle muitakin kuin toimituksellisia intressejä?

Rouva ministeri, nyt on toimien aika

Valtioneuvoston pitää määritellä asiantuntijavalmistelun pohjalta tavoite haittojen vähentämiselle sekä muulle rahapelipolitiikalle. Siitä voidaan sitten johtaa yksityiskohtaisia linjauksia. SOSTE on omalta osaltaan sanonut useaan kertaan, että haittojen tehokas vähentäminen voi ja saa vaikuttaa myös tuottoon, vaikka se johtaisi laskevaan avustusmäärään. Yhteiskunnan kokonaisedun on jäätävä plussalle.

Haittojen tehokas vähentäminen voi ja saa vaikuttaa myös tuottoon, vaikka se johtaisi laskevaan avustusmäärään.

Jo nyt Veikkaus on ilmoittanut vähentävänsä automaattien määrää ja nopeuttavansa pakollista tunnistautumista sekä tekevänsä eräitä muita toimia. Nämä ovat muutoksia vuosikymmenten linjaan, jossa pelaamismahdollisuuksia on jatkuvasti kasvatettu. Nämä muutokset ovat tarpeellisia, mutta vaativat tuekseen myös lakien ja asetusten muutoksia. Yhtä tarpeellista on suitsia ulkomailta tulevaa pelitarjontaa. Tämäkin vaatii säädöstyötä.

Nämä säädökset ovat sisäministeri Maria Ohisalon vastuulla. Niiden valmistelun käynnistämistä on odotettu pitkään – liian pitkään.

Rouva ministeri, nyt on toimien aika.