Skip to content

Kolmannen sektorin palkkatukea uudistetaan parhaillaan

8.10.2020 9.00

Työllisyys
Hyvinvoivat ihmisetJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaTyöllisyys

Kolmannen sektorin 100 %:n palkkatuki on vuosien varrella ollut erilaisten pyöritysten kohteena. Viime vuosina palkkatuen käyttöä on rajoittanut palkkatukikiintiö, joka onneksi saatiin järjestöjen toteuttaman hallitusohjelmavaikuttamisen tuloksena poistumaan vuoden 2020 alussa.

Julkiseen keskusteluun nousee aika ajoin myös palkkatuen vaikuttavuuden puute.

Uudistus tulee tehdä yhteistyössä järjestöjen kanssa

SOSTE on tukenut ajatusta kolmannen sektorin palkkatuen uudistamisesta korostaen, että uudistus tulee tehdä yhteistyössä asianomaisten järjestöjen kanssa. Vain näin saadaan aikaan vaikuttava ja toimiva lopputulos.

Palkkatukiuudistusta käsiteltiin vuoden verran työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän Palkkatuki ja etuudet -alatyöryhmässä. Valitettavasti SOSTElla ei ollut edustusta tässä työryhmässä. Työryhmien työ ei myöskään ollut julkista, emmekä siten saaneet tietoa siitä, mihin suuntaan uudistustyö oli järjestöjen palkkatuen osalta etenemässä.

Teimme keväällä suoraa vaikuttamista virkamiehiin ja työministerin erityisavustajiin saadaksemme järjestöille mahdollisuuden ottaa kantaa uudistukseen. Tämän työn tuloksena TEM järjesti elokuussa järjestöille keskustelutilaisuuden palkkatukiuudistuksesta. Tuohon tilaisuuteen osallistui noin 60 järjestöedustajaa.

Järjestöjen toimintamahdollisuuksia ei saa heikentää

Elokuun keskustelutilaisuuden jälkeen olemme tavanneet, yhdessä keskeisten jäsenjärjestöjemme kanssa, työministeri Tuula Haataisen erityisavustajaa ja työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehiä liittyen erityisesti valtiontukisäännösten tulkintaan. Olemme korostaneet, että täysi palkkatuki (100 %:n tuki) tulee säilyttää järjestöjen ja säätiöiden erityistukena. SOSTEn tulkinnan mukaan EU:n valtiotukisääntely ei estä nykyisen kaltaisen tuen säilyttämistä. Mahdollinen liian tiukka kohderyhmärajaus saattaisi vaikuttaa negatiivisesti järjestöjen toimintamahdollisuuksiin heikentäen samalla heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymismahdollisuuksia.

Teimme aiheesta myös budjettiriihivaikuttamista.

Vaikuttaminen uudistukseen jatkuu

Esitetyt budjettiriihikirjaukset ovat sen suuntaisia, että tulkitsemme niistä 100 %:n tuen säilyvän nykyisellään. Palkkatukiuudistusta käsitellään syksyn aikana ministeriön uudessa Palvelut, etuudet ja osallisuus -alatyöryhmässä. Tässä työryhmässä SOSTE on mukana ja pystymme näin aiempaa paremmin vaikuttamaan linjauksiin jo valmisteluvaiheessa. Vaikuttamistyössä keskeistä on erityisesti järjestöjen työllistämismahdollisuuksien säilyminen, mutta myös heikossa työmarkkina-asemassa olevien pitkän työllistymispolun tukeminen.

Vaikutamme toki tarvittaessa laajemminkin hyödyntäen jäsenistömme pitkää kokemusta palkkatukityöllistämisestä. Muistutamme myös ministeriötä elokuun tilaisuudessa esiin nousseesta järjestöjen toiveesta käydä uudistuksen toimeenpanoon liittyvää keskustelua vielä järjestökentän kanssa.

Hallituksen esitystä palkkatukiuudistuksesta käsitellään eduskunnassa ensi keväänä, ja uudistuksen on tarkoitus astua voimaan syyskuussa 2021. Aikaa vaikuttamiselle siis vielä on.

Kommentit

  1. Ristenrauna Magga sanoo:

    Palkkatuki uudistukseen olisi lisättävä ne matkakulut. Palkkatuki olisi käyttökelpoinen tuki työllistämisessä ja vajaatyökykyisten tukemisessa syrjäytymisen ehkäisemisessä, mutta siinä kerrasta toiseen tulee ongelmaksi ne palkkakulut. Täällä haja-asutusalueeella liikkuminen paikasta toiseen on edellytys osallistumiselle ja työskentelylle.
    Se pitäisi nostaa esille järjestöjen osalta niin että edes märätty summa voitaisiin myöntää matkakuluihin.-

  2. Päivi Kiiskinen sanoo:

    Hei, kiitos hyvästä huomiosta. Erityisesti haja-asutusalueilla ja aluilla, joissa on heikko julkinen liikenne, matkat ja matkakulut voivat muodostua esteeksi työn vastaanottamiselle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
yhteiskuntasuhdepäällikkö

24.9.2021 09:00

Marinin hallituksen arvosana laski hyvästä tyydyttävään

Kansalaisyhteiskunta Hallituksen jokasyksyinen budjettiriihi oli ja meni, mutta mitä jäi käteen? Arvioin hallituksen päätöksiä SOSTEn keskeisten vaikuttamiskärkien kautta: työllisyys ja toimeentulo terveyteen ja hyvinvointiin investointi ilmastotoimet Edellisessä hallituksen puoliväliriihen arvioinnissa yleisarvosana oli vielä hyvä 8,0. Nyt yleisarvosanaksi tuli 7,3 – siis tyydyttävä. Analyysien tueksi olen käyttänyt SOSTEn asiantuntija-arvioita siitä, mitä hyvää tai mitä huonoa ja epäselvää riihen […]

Blogi
erityisasiantuntija

30.8.2021 13:00

Toimeentulotukilakia uudistetaan – kerro meille näkemyksesi!

Sosiaaliturvauudistus Sosiaaliturvaa uudistetaan pitkäjänteisellä komiteatyöllä, mutta toimeentulotuen ilmiselviin epäkohtiin halutaan puuttua jo nopeammin. Sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotukityöryhmän mietintö julkaistiin 10.8.2021. Siinä ryhmä ehdottaa muutoksia lakiin, tekee ehdotuksia sen toimeenpanoon ja tuen hakemiseen liittyen sekä nostaa esiin jatkoselvittelyä vaativia kysymyksiä. Keskeisenä tavoitteena kerrotaan, että haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden tuen tarpeisiin vastataan nykyistä paremmin. Lue lisää:  Työryhmä esittää […]

Blogi
johtaja, varapääsihteeri

27.8.2021 09:30

Työtaakka hyvinvointialueiden pystyttämisessä on valtava – nyt kysytään malttia ja kykyä tarjota järjestön osaamista oikeaan paikkaan

Sote-uudistus Hyvinvointialueiden rakentaminen on alkanut, ja elokuun loppuun mennessä kaikille alueille on saatu nimettyä väliaikaiset valmistelutoimielimet (Vate). Ne koostuvat alueen viranhaltijoista ja toimikausi kestää maaliskuulle 2022 asti, kunnes aluevaltuustojen nimeämät aluehallitukset aloittavat työnsä. Vaten työ on hallinnollista. Työsarkana on hoitaa lähinnä tulevien hyvinvointialueiden työnantajana ja palvelujen järjestäjänä toimimiseen tarvittavia valmistelutehtäviä. Hallinnollisen työn määrä hirvittää. Noin 173 […]