Skip to content

Kolmannen sektorin palkkatukea uudistetaan parhaillaan

8.10.2020 9.00

Työllisyys
Hyvinvoivat ihmisetJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaTyöllisyys

Kolmannen sektorin 100 %:n palkkatuki on vuosien varrella ollut erilaisten pyöritysten kohteena. Viime vuosina palkkatuen käyttöä on rajoittanut palkkatukikiintiö, joka onneksi saatiin järjestöjen toteuttaman hallitusohjelmavaikuttamisen tuloksena poistumaan vuoden 2020 alussa.

Julkiseen keskusteluun nousee aika ajoin myös palkkatuen vaikuttavuuden puute.

Uudistus tulee tehdä yhteistyössä järjestöjen kanssa

SOSTE on tukenut ajatusta kolmannen sektorin palkkatuen uudistamisesta korostaen, että uudistus tulee tehdä yhteistyössä asianomaisten järjestöjen kanssa. Vain näin saadaan aikaan vaikuttava ja toimiva lopputulos.

Palkkatukiuudistusta käsiteltiin vuoden verran työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän Palkkatuki ja etuudet -alatyöryhmässä. Valitettavasti SOSTElla ei ollut edustusta tässä työryhmässä. Työryhmien työ ei myöskään ollut julkista, emmekä siten saaneet tietoa siitä, mihin suuntaan uudistustyö oli järjestöjen palkkatuen osalta etenemässä.

Teimme keväällä suoraa vaikuttamista virkamiehiin ja työministerin erityisavustajiin saadaksemme järjestöille mahdollisuuden ottaa kantaa uudistukseen. Tämän työn tuloksena TEM järjesti elokuussa järjestöille keskustelutilaisuuden palkkatukiuudistuksesta. Tuohon tilaisuuteen osallistui noin 60 järjestöedustajaa.

Järjestöjen toimintamahdollisuuksia ei saa heikentää

Elokuun keskustelutilaisuuden jälkeen olemme tavanneet, yhdessä keskeisten jäsenjärjestöjemme kanssa, työministeri Tuula Haataisen erityisavustajaa ja työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehiä liittyen erityisesti valtiontukisäännösten tulkintaan. Olemme korostaneet, että täysi palkkatuki (100 %:n tuki) tulee säilyttää järjestöjen ja säätiöiden erityistukena. SOSTEn tulkinnan mukaan EU:n valtiotukisääntely ei estä nykyisen kaltaisen tuen säilyttämistä. Mahdollinen liian tiukka kohderyhmärajaus saattaisi vaikuttaa negatiivisesti järjestöjen toimintamahdollisuuksiin heikentäen samalla heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymismahdollisuuksia.

Teimme aiheesta myös budjettiriihivaikuttamista.

Vaikuttaminen uudistukseen jatkuu

Esitetyt budjettiriihikirjaukset ovat sen suuntaisia, että tulkitsemme niistä 100 %:n tuen säilyvän nykyisellään. Palkkatukiuudistusta käsitellään syksyn aikana ministeriön uudessa Palvelut, etuudet ja osallisuus -alatyöryhmässä. Tässä työryhmässä SOSTE on mukana ja pystymme näin aiempaa paremmin vaikuttamaan linjauksiin jo valmisteluvaiheessa. Vaikuttamistyössä keskeistä on erityisesti järjestöjen työllistämismahdollisuuksien säilyminen, mutta myös heikossa työmarkkina-asemassa olevien pitkän työllistymispolun tukeminen.

Vaikutamme toki tarvittaessa laajemminkin hyödyntäen jäsenistömme pitkää kokemusta palkkatukityöllistämisestä. Muistutamme myös ministeriötä elokuun tilaisuudessa esiin nousseesta järjestöjen toiveesta käydä uudistuksen toimeenpanoon liittyvää keskustelua vielä järjestökentän kanssa.

Hallituksen esitystä palkkatukiuudistuksesta käsitellään eduskunnassa ensi keväänä, ja uudistuksen on tarkoitus astua voimaan syyskuussa 2021. Aikaa vaikuttamiselle siis vielä on.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

30.9.2020 10:00

Auttajien taakka kasvoi – koronakevään vaikutukset ruoka-apuun

Kansalaisyhteiskunta Ruoka-apuun turvautuvien määrä kasvoi merkittävästi keväällä 2020 koronakriisin ja sen seurannaisvaikutusten myötä. Ruoka-avun tarjoajat vastasivat lisääntyneeseen hätään muuttamalla toimintatapoja ja tiivistämällä järjestöjen, seurakuntien ja kuntatoimijoiden yhteistyötä. Selvitimme ruoka-aputoimijoiden kokemuksia koronakeväästä Ruoka-apu.fi-sivustolle tuotetussa ja 30.9. julkaistussa Koronakriisin vaikutukset ruoka-apuun 2020 (pdf) -selvityksessä tarkastelimme ruoka-aputoimijoiden havaintoja koronakeväältä, eli maalis-kesäkuun ajalta. Tarkastelimme ruoka-aputoimijoiden selviytymiskeinoja koronakeväänä, asiakasmäärien kehitystä, lahjoitetun […]

Blogi

21.9.2020 09:00

Turvaverkko vai hämähäkinseitti

Perusturva Kohtaan työssäni paljon nuoria ja perheitä, joiden elämäntilanteet ovat vaikeita. Nyt sosiaaliturvaa uudistettaessa olen havahtunut miettimään hyvinvointivaltion turvaverkkoa. Sen tavoite on ollut ottaa koppia ja mahdollistaa uudelleen ylös ponnahtaminen, mutta se näyttääkin enemmän hämähäkinseitiltä, johon pudottuaan jää kiinni ja jumiin. Pahimmassa tapauksessa omat mahdollisuudet kapenevat tai väärä valinta heittää kokonaan järjestelmän ulkopuolelle. Asiointivastuu on siirretty […]

Blogi

16.9.2020 09:00

Kuka saa hyötyä rahapelirahoista?

Avustusjärjestelmä Olemme lukeneet viime aikoina sosiaalisesta mediasta, kuinka teemme järjestötyötämme ”Veikkaus-verirahoilla” ja kuinka toimintamme on ”rahapeliriippuvaista”. Veikkaus-varojen jakaminen tieteen, taiteen, nuorisotyön, urheilun, liikunnan, hevosurheilun ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen tukemiseen on punainen vaate osalle keskustelijoista. Jotkut järjestöt ja henkilöt ovat joutuneet maalittamisen kohteeksi tuotuaan esiin suomalaisen yksinoikeusjärjestelmän hyviä ja toimivia puolia myös järjestöjen rahoitusmallin suhteen. Osalle kärjekkäistä […]