Skip to content

Kolmannen sektorin palkkatukea uudistetaan parhaillaan

8.10.2020 9.00

Työllisyys
Hyvinvoivat ihmisetJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaTyöllisyys

Kolmannen sektorin 100 %:n palkkatuki on vuosien varrella ollut erilaisten pyöritysten kohteena. Viime vuosina palkkatuen käyttöä on rajoittanut palkkatukikiintiö, joka onneksi saatiin järjestöjen toteuttaman hallitusohjelmavaikuttamisen tuloksena poistumaan vuoden 2020 alussa.

Julkiseen keskusteluun nousee aika ajoin myös palkkatuen vaikuttavuuden puute.

Uudistus tulee tehdä yhteistyössä järjestöjen kanssa

SOSTE on tukenut ajatusta kolmannen sektorin palkkatuen uudistamisesta korostaen, että uudistus tulee tehdä yhteistyössä asianomaisten järjestöjen kanssa. Vain näin saadaan aikaan vaikuttava ja toimiva lopputulos.

Palkkatukiuudistusta käsiteltiin vuoden verran työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän Palkkatuki ja etuudet -alatyöryhmässä. Valitettavasti SOSTElla ei ollut edustusta tässä työryhmässä. Työryhmien työ ei myöskään ollut julkista, emmekä siten saaneet tietoa siitä, mihin suuntaan uudistustyö oli järjestöjen palkkatuen osalta etenemässä.

Teimme keväällä suoraa vaikuttamista virkamiehiin ja työministerin erityisavustajiin saadaksemme järjestöille mahdollisuuden ottaa kantaa uudistukseen. Tämän työn tuloksena TEM järjesti elokuussa järjestöille keskustelutilaisuuden palkkatukiuudistuksesta. Tuohon tilaisuuteen osallistui noin 60 järjestöedustajaa.

Järjestöjen toimintamahdollisuuksia ei saa heikentää

Elokuun keskustelutilaisuuden jälkeen olemme tavanneet, yhdessä keskeisten jäsenjärjestöjemme kanssa, työministeri Tuula Haataisen erityisavustajaa ja työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehiä liittyen erityisesti valtiontukisäännösten tulkintaan. Olemme korostaneet, että täysi palkkatuki (100 %:n tuki) tulee säilyttää järjestöjen ja säätiöiden erityistukena. SOSTEn tulkinnan mukaan EU:n valtiotukisääntely ei estä nykyisen kaltaisen tuen säilyttämistä. Mahdollinen liian tiukka kohderyhmärajaus saattaisi vaikuttaa negatiivisesti järjestöjen toimintamahdollisuuksiin heikentäen samalla heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymismahdollisuuksia.

Teimme aiheesta myös budjettiriihivaikuttamista.

Vaikuttaminen uudistukseen jatkuu

Esitetyt budjettiriihikirjaukset ovat sen suuntaisia, että tulkitsemme niistä 100 %:n tuen säilyvän nykyisellään. Palkkatukiuudistusta käsitellään syksyn aikana ministeriön uudessa Palvelut, etuudet ja osallisuus -alatyöryhmässä. Tässä työryhmässä SOSTE on mukana ja pystymme näin aiempaa paremmin vaikuttamaan linjauksiin jo valmisteluvaiheessa. Vaikuttamistyössä keskeistä on erityisesti järjestöjen työllistämismahdollisuuksien säilyminen, mutta myös heikossa työmarkkina-asemassa olevien pitkän työllistymispolun tukeminen.

Vaikutamme toki tarvittaessa laajemminkin hyödyntäen jäsenistömme pitkää kokemusta palkkatukityöllistämisestä. Muistutamme myös ministeriötä elokuun tilaisuudessa esiin nousseesta järjestöjen toiveesta käydä uudistuksen toimeenpanoon liittyvää keskustelua vielä järjestökentän kanssa.

Hallituksen esitystä palkkatukiuudistuksesta käsitellään eduskunnassa ensi keväänä, ja uudistuksen on tarkoitus astua voimaan syyskuussa 2021. Aikaa vaikuttamiselle siis vielä on.

Kommentit

  1. Ristenrauna Magga sanoo:

    Palkkatuki uudistukseen olisi lisättävä ne matkakulut. Palkkatuki olisi käyttökelpoinen tuki työllistämisessä ja vajaatyökykyisten tukemisessa syrjäytymisen ehkäisemisessä, mutta siinä kerrasta toiseen tulee ongelmaksi ne palkkakulut. Täällä haja-asutusalueeella liikkuminen paikasta toiseen on edellytys osallistumiselle ja työskentelylle.
    Se pitäisi nostaa esille järjestöjen osalta niin että edes märätty summa voitaisiin myöntää matkakuluihin.-

  2. Päivi Kiiskinen sanoo:

    Hei, kiitos hyvästä huomiosta. Erityisesti haja-asutusalueilla ja aluilla, joissa on heikko julkinen liikenne, matkat ja matkakulut voivat muodostua esteeksi työn vastaanottamiselle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

22.6.2022 08:00

SuomiAreena: Erilainen Mingle 12.7. nostaa esiin ihmisten kokemuksia köyhyydestä

Toimeentulo Heinäkuun puolessavälissä Pori täyttyy jälleen yhteiskunnallisesta keskustelusta SuomiAreenalla. Kevään ja kesän aikana turvallisuuskeskustelu on ollut vilkasta. Yhteiskunnan eheys on sisäisen turvallisuuden tae, ja siksi on tärkeä nostaa esiin myös ne äänet, jotka eivät yhteiskunnassa kuulu. Millaista on olla köyhä 2020-luvun Suomessa? Jo kuudennen kerran järjestettävä Erilainen Mingle tuo yhteen joukon erilaisia ihmisiä heidän omien kokemustensa […]

Blogi

7.6.2022 16:00

Kriisitilanteissa järjestöjen rooli haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamisessa on merkittävä

Sote-järjestöt Elämme maailmantilanteessa, jossa varautuminen, kokonaisturvallisuus ja henkinen kriisinkestävyys ovat sanoja, jotka toistuvat päättäjien puheissa. Järjestöjen erityisosaamiselle on viranomaisten työn rinnalla tarvetta, kun varaudumme onnettomuuksiin ja kriiseihin. Verkostojen ja kumppanuuksien rakentaminen sekä ylläpitäminen ovat avainasemassa kriiseihin varautuessa. Mitä paremmin eri tahot tuntevat toisensa, sitä paremmassa valmiudessa olemme. Ihmiset voivat olla haavoittuvassa asemassa monesta eri syystä Haavoittuvassa […]

Blogi
erityisasiantuntija

28.4.2022 12:00

Palkkatuen uudistus huolestuttaa – kerro meille näkemyksesi!

Hyvinvointi ja terveys Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on valmistellut lakiesityksen, jolla muutetaan palkkatukijärjestelmää. Palkkatuen kokonaisuudistus on tarpeellinen: byrokratian yksinkertaistamista, järjestelmän ennakoitavuutta ja maksatusprosessin nopeuttamista on kaivattu. Hyvistä tavoitteista huolimatta lakiluonnoksen kokonaisvaikutus järjestöjen ja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kannalta näyttää huonolta. Muutokset järjestöjen 100 % tukeen eivät ole hyväksyttäviä Uudistuksella tullaan leikkaamaan järjestöjen mahdollisuuksia työllistää 100 % palkkatuella. Leikkaus koskisi […]