Skip to content

Kolme vuotta maailmaa parantamassa

18.6.2019 10.00

Hyvinvointi ja terveys
Väkevästi yhdessäIUHPEHyvinvointi ja terveysJärjestöilleKansanterveys

Minulla oli kunnia toimia kolme vuotta IUHPEn (International Union for Health Promotion and Education) hallituksessa, yhtenä sen varapuheenjohtajista. Vastuullani oli vaikuttamistoiminta (advocasy). IUHPE on kansainvälinen terveyden edistämisen järjestö. Sen hallituksessa on kaikkiaan 12 jäsentä ja lisäksi äänivalta on kunkin maantieteellisen alueen puheenjohtajalla.

Suuria muutoksia

SOSTElla on yhden edeltäjänsä, Terveyden edistämisen keskuksen, myötä vuosikymmenten perspektiivi IUHPEn toimintaan.

Viime hallituskauden aikana (2016–2019) järjestö kävi läpi yhden suurimmista muutoksistaan koskaan. Yksikään henkilökunnan jäsenistä ei hallituskauden päättyessä ole sama kuin sen alussa. Myös järjestöä 35:ssä eri tehtävässä palvellut pääsihteeri siirtyi eläkkeelle. Tällainen merkitsee aina aikakauden vaihtumista. Toinen merkittävä aikakautinen muutos oli järjestön päämajan tosiasiallinen (vaikkei juridinen) siirtyminen kaikkine työntekijöineen Pariisista Montrealiin.

On selvää, että näin suurten muutosten keskellä hallituksen ajasta merkittävä osa kuluu hallinnollisiin asioihin. On myös selvää, ettei muutos olisi onnistunut ilman hallituksen puheenjohtajana toimineen NHS Scotlandin entisen johtajan Graham Robertsonin vahvaa osaamista ja luotsausta. IUHPElla oli niin suuria taloudellisia vaikeuksia, että ilman vahvaa ja määrätietoista puheenjohtajaa koko unionin toiminta olisi voinut vaarantua.

Heikennys vaikuttamiseen

Samaan aikaan on sanottava, että järjestön huolet eivät ole ohi. Eurooppalaisesta näkökulmasta toiminnan tosiasiallinen siirtyminen Kanadaan merkitsee merkittävää heikennystä IUHPEn konkreettiseen vaikuttamistyöhön sekä Euroopan unionissa että Maailman terveysjärjestö WHO:ssa, jonka päämaja sijaitsee Genevessä. IUHPE on arvostettuna toimijana ollut merkittävä vaikuttaja Euroopassa. Samoin kuin sen eläköitynyt pääsihteeri useiden vuosikymmenten aikana syntyneiden verkostojensa ansiosta.

Tämä on SOSTEn näkökulmasta selkeä heikennys, vaikka toki hallituksen jäsenenä olin päätöksiä järjestön itsensä selviämisen kannalta tukemassa.

Pohdinnan paikka

Samaan aikaan järjestön jäsenpohja on rapautumassa. IUHPEsta on kehittymässä entistä enemmän akateemisten toimijoiden yhteisö, suurin osa yli 500 jäsenestä on yksittäisiä henkilöitä. SOSTEn kaltaisia jäseniä järjestöllä on globaalisti enää tusinan verran. Tämä ei voi olla vaikuttamatta toiminnan painopisteisiin. Suomesta jäseninä on lisäksemme Folkhälsan sekä muutamia yksittäisiä tutkijoita.

IUHPEn asema huippututkijoiden yhteisönä, vahvana tieteellisenä kehittäjä ja tiedeyhteisön verkottajana on horjumaton. Sen vuoksi SOSTEn on kansalaisyhteiskunnasta kumpuavana toimijana pohdittava paikkaansa IUHPEssa.

SOSTEn jäsenistö on linjannut SOSTEn kansainvälisen toiminnan selkeäksi päämääräksi vaikuttamisen ensisijaisesti eurooppalaisella ja toissijaisesti globaalilla tasolla. Toki myös vaikutteiden ja uusien käytäntöjen tuomisen jäsenten käyttöön. Kun IUHPE ei käytännössä enää ole eurooppalainen saati EU-vaikuttaja ja kun SOSTElla on kansallisten kanavien kautta suora vaikuttamismahdollisuus esimerkiksi WHOn toimintaan, on pohdittava, mitä vastinetta saamme IUHPEn huomattavalle jäsenmaksulle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Väkevästi yhdessä -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
pääsihteeri

5.11.2019 12:20

Kohti vastuullisempaa rahapelipolitiikkaa

Kuluneen vuoden ja erityisesti syksyn aikana on käyty vilkasta keskustelua rahapelipolitiikasta, pelaamisen aiheuttamista haitoista, Veikkauksen epäeettisistä mainoksista ja järjestöjen rahoituksesta pelituotoilla. Kohun ja omistajaohjausministerin vaihtumisen seurauksena Veikkauksen hallitusta uusittiin ja yhtiön toimintaan tehtiin isoja muutoksia. Miksi näin ja miten eteenpäin? Rahapelaaminen ei katoa, jollei ihmislaji muutu Rahapelaaminen on Suomessa yleistä. Olemme Euroopan ja maailmankin mitassa […]

Blogi
pääsihteeri

22.10.2019 10:00

Pienin askelin kohti terveempää maailmaa

Syyskuun 23. päivänä uutisoitiin ympäri maailmaa kokouksesta New Yorkissa. Vähän toisenlaisena päivänä se, että maailman johtajia ja ministereitä kokoontuu yhteen vannomaan laadukkaiden, saavutettavien ja tasa-arvoisten terveyspalvelujen nimiin, olisi saattanut nousta mediassa korkealle. Nyt huomio oli kuitenkin naapurisalissa, jossa vielä suurempi joukko johtajia taputti tai nyrpisteli Greta Thunbergin puheelle YK:n ilmastohuippukokouksessa. Se viereisen salin samana päivänä […]

Blogi
viestintäpäällikkö

8.8.2019 12:00

Veikkaukselle välivettä

Veikkaus nosti “käden pystyyn virheen merkiksi”, sillä Toton eli ravituloksista vedon lyömisen markkinointi ylitti hyvän maun rajan. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta kesän aikana, kun Veikkauksen markkinointi aiheuttaa kummeksuntaa. Kesäkuussa Veikkauksen sosiaalisen median mainoksissa Kenoa kuvattiin osaksi päivärutiineja, sellaiseksi kuten kahvinjuonti. Lopulta rahapeliyhtiö päätti laittaa maksetun mainontansa tauolle.  Molemmissa markkinointikampanjoissa on epäonnistuttu vastuullisuudessa ja itseasiassa Veikkauksen perustehtävässä. Yksinoikeusjärjestelmä on olemassa, […]