Skip to content

Kolme vuotta maailmaa parantamassa

18.6.2019 10.00

Hyvinvointi ja terveys
Väkevästi yhdessäIUHPEHyvinvointi ja terveysJärjestöilleKansanterveys

Minulla oli kunnia toimia kolme vuotta IUHPEn (International Union for Health Promotion and Education) hallituksessa, yhtenä sen varapuheenjohtajista. Vastuullani oli vaikuttamistoiminta (advocasy). IUHPE on kansainvälinen terveyden edistämisen järjestö. Sen hallituksessa on kaikkiaan 12 jäsentä ja lisäksi äänivalta on kunkin maantieteellisen alueen puheenjohtajalla.

Suuria muutoksia

SOSTElla on yhden edeltäjänsä, Terveyden edistämisen keskuksen, myötä vuosikymmenten perspektiivi IUHPEn toimintaan.

Viime hallituskauden aikana (2016–2019) järjestö kävi läpi yhden suurimmista muutoksistaan koskaan. Yksikään henkilökunnan jäsenistä ei hallituskauden päättyessä ole sama kuin sen alussa. Myös järjestöä 35:ssä eri tehtävässä palvellut pääsihteeri siirtyi eläkkeelle. Tällainen merkitsee aina aikakauden vaihtumista. Toinen merkittävä aikakautinen muutos oli järjestön päämajan tosiasiallinen (vaikkei juridinen) siirtyminen kaikkine työntekijöineen Pariisista Montrealiin.

On selvää, että näin suurten muutosten keskellä hallituksen ajasta merkittävä osa kuluu hallinnollisiin asioihin. On myös selvää, ettei muutos olisi onnistunut ilman hallituksen puheenjohtajana toimineen NHS Scotlandin entisen johtajan Graham Robertsonin vahvaa osaamista ja luotsausta. IUHPElla oli niin suuria taloudellisia vaikeuksia, että ilman vahvaa ja määrätietoista puheenjohtajaa koko unionin toiminta olisi voinut vaarantua.

Heikennys vaikuttamiseen

Samaan aikaan on sanottava, että järjestön huolet eivät ole ohi. Eurooppalaisesta näkökulmasta toiminnan tosiasiallinen siirtyminen Kanadaan merkitsee merkittävää heikennystä IUHPEn konkreettiseen vaikuttamistyöhön sekä Euroopan unionissa että Maailman terveysjärjestö WHO:ssa, jonka päämaja sijaitsee Genevessä. IUHPE on arvostettuna toimijana ollut merkittävä vaikuttaja Euroopassa. Samoin kuin sen eläköitynyt pääsihteeri useiden vuosikymmenten aikana syntyneiden verkostojensa ansiosta.

Tämä on SOSTEn näkökulmasta selkeä heikennys, vaikka toki hallituksen jäsenenä olin päätöksiä järjestön itsensä selviämisen kannalta tukemassa.

Pohdinnan paikka

Samaan aikaan järjestön jäsenpohja on rapautumassa. IUHPEsta on kehittymässä entistä enemmän akateemisten toimijoiden yhteisö, suurin osa yli 500 jäsenestä on yksittäisiä henkilöitä. SOSTEn kaltaisia jäseniä järjestöllä on globaalisti enää tusinan verran. Tämä ei voi olla vaikuttamatta toiminnan painopisteisiin. Suomesta jäseninä on lisäksemme Folkhälsan sekä muutamia yksittäisiä tutkijoita.

IUHPEn asema huippututkijoiden yhteisönä, vahvana tieteellisenä kehittäjä ja tiedeyhteisön verkottajana on horjumaton. Sen vuoksi SOSTEn on kansalaisyhteiskunnasta kumpuavana toimijana pohdittava paikkaansa IUHPEssa.

SOSTEn jäsenistö on linjannut SOSTEn kansainvälisen toiminnan selkeäksi päämääräksi vaikuttamisen ensisijaisesti eurooppalaisella ja toissijaisesti globaalilla tasolla. Toki myös vaikutteiden ja uusien käytäntöjen tuomisen jäsenten käyttöön. Kun IUHPE ei käytännössä enää ole eurooppalainen saati EU-vaikuttaja ja kun SOSTElla on kansallisten kanavien kautta suora vaikuttamismahdollisuus esimerkiksi WHOn toimintaan, on pohdittava, mitä vastinetta saamme IUHPEn huomattavalle jäsenmaksulle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Väkevästi yhdessä -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
viestintäpäällikkö

8.8.2019 12:00

Veikkaukselle välivettä

Veikkaus nosti “käden pystyyn virheen merkiksi”, sillä Toton eli ravituloksista vedon lyömisen markkinointi ylitti hyvän maun rajan. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta kesän aikana, kun Veikkauksen markkinointi aiheuttaa kummeksuntaa. Kesäkuussa Veikkauksen sosiaalisen median mainoksissa Kenoa kuvattiin osaksi päivärutiineja, sellaiseksi kuten kahvinjuonti. Lopulta rahapeliyhtiö päätti laittaa maksetun mainontansa tauolle.  Molemmissa markkinointikampanjoissa on epäonnistuttu vastuullisuudessa ja itseasiassa Veikkauksen perustehtävässä. Yksinoikeusjärjestelmä on olemassa, […]

Blogi
pääsihteeri

7.5.2019 08:30

Elä kuten opetat

Kansainvälinen terveyden edistämisen järjestö IUHPE (International Union for Health Promotion and Education) järjesti kolmen vuoden välein pidettävän konferenssinsa ja yleiskokouksensa huhtikuun alussa Rotoruassa Uudessa-Seelannissa. Paikka konferenssille oli oivallinen. Maan hallitus ja pääministeri Jacinda Ardern ovat vahvasti hyvinvointitalouden asialla. Edistyksellisen politiikan lisäksi Ardernin esiintyminen ja vahvat puheenvuorot Christchurchin ampumisten jälkeen olivat tuoneet hallitukselle lisäpisteitä, ja konferenssissa kuultiinkin […]

Blogi

9.4.2019 14:45

Vahva ja vaikuttava sote-järjestöjen yhteisö

Vahva ja vaikuttava sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteisö on kaikkien sote-järjestöjen etu. SOSTE on toiminut reilut seitsemän vuotta. Sinä aikana SOSTEn sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttamistyö ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi on kehittynyt ja vahvistunut. Esimerkiksi edellisen hallituskauden aikana annoimme yli 200 lausuntoa ja olimme eduskunnassa kuultavana kymmeniä kertoja. Toimme sosiaali- ja terveysjärjestöjen näkökulmia esiin eri työryhmissä ja neuvottelukunnissa […]