Kun arki muuttuu, huolehdi myös itsestäsi


Etusivu / Blogi / Kun arki muuttuu, huolehdi myös itsestäsi

Koronapandemian radikaalisti pysäyttäessä koko maailman ovat järjestötkin uuden edessä. Järjestöjen perustehtävä edistää ihmisten välisiä kohtaamisia säilyy, mutta samanaikaisesti yhteisenä velvoitteena on lisätä fyysistä etäisyyttä.

Satakunnan Sydänpiirillä on Verkkopuntari-ohjelma, ajasta ja paikasta riippumaton keino tukea terveellisiä elintapoja ja painonhallintaa. Ohjelman pääteemoina ovat ravitsemus, liikunta, voimavarat ja lepo. Kyse ei ole ihmedieetistä, vaan jokaisen arkeen sopivista, pienistä muutoksista.

Etenkin meillä Satakunnassa elintapaohjaukselle on suuri tarve, sillä pidämme kyseenalaista kärkisijaa useissa elintapatilastoissa.

Verkkopuntariin voi osallistua tietokoneella tai älypuhelimella

Verkkopuntari on vuoden pituinen ohjelma, joka alkaa 12 viikon ohjatulla vaiheella, jonka jälkeen käynnistyy ylläpitovaihe. Ensimmäisen 12 viikon ajan osallistujalla on viikoittain mahdollisuus käydä henkilökohtaista ohjauskeskustelua verkon välityksellä. Osallistuja saa vuodeksi käyttöönsä verkkomateriaalin sekä mahdollisuuden osallistua ryhmäkeskusteluun. Verkkopuntari-ohjelma sisältää tavallisesti myös tapaamisia kasvokkain. Valmennukset on kuitenkin mahdollista toteuttaa täysin etänä, minkä merkitys erityisesti tässä poikkeustilanteessa korostuu.

Osallistuja tarvitsee nettiyhteyden lisäksi laitteen, jolla osallistua, esimerkiksi tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen. Verkkopuntari sopii kaikille, joilla on halu löytää keinoja hyvinvoinnin tueksi ja siirtyä sanoista tekoihin. Lisätietoa valmennuksista saa verkkopuntari.fi -sivulta.

Satakunnan Sydänpiirin valmennukset maksavat normaalisti 100 euroa, mutta nyt työttömille ja lomautetuille valmennuksia tarjotaan maksutta.

Moni on saanut Verkkopuntarista kipinän elintapamuutokseen. Etenkin 30–60-vuotiaat naiset ovat löytäneet Verkkopuntarin, mutta ohjelma sopii myös miehille. Osallistujat ovat löytäneet Verkkopuntarin www-sivujen, terveydenhuollon, työllistävien palveluiden tai lehti-ilmoitusten kautta.

Käyttökoulutusta terveydenhuollon ammattilaisille

Julkisen sektorin paineet selviytyä poikkeustilasta pidentävät kiireettömään hoitoon pääsyä. Järjestöt voisivat ottaa elintapaohjauksessa suuremman roolin. Yhteistyön ja ennaltaehkäisyn merkitys on nyt aiempaakin suurempi.

Satakunnan Sydänpiiri tarjoaa paitsi osallistujille elintapaohjausta, myös terveydenhuollon ammattilaisille Verkkopuntarin käyttökoulutusta. Päivän mittainen koulutus voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä, ja se on järjestötoimijoille vuonna 2020 maksuton. Koulutus sopii terveydenhuollon ammattilaisille, jotka ohjaavat tai ovat kiinnostuneita painonhallinnan ja elintapamuutosten ohjaamisesta.

Koulutukseen voi osallistua, kun pohjakoulutuksena on vähintään terveydenhuoltoalan alempi korkeakoulututkinto, kuten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, fysioterapeutti tai ravitsemusterapeutti. Pohjakoulutuksella varmistetaan, että elintapaohjaus on sisältynyt riittävissä määrin ohjaajan taustakoulutukseen. Koulutuksen jälkeen ohjaajilla on mahdollisuus saada tukea Satakunnan Sydänpiiristä.

Ohjaaja ei anna valmiita ratkaisuja, vaan auttaa osallistujaa tunnistamaan olemassa olevan hyvän. Verkkopuntari-ohjaaja kulkee rinnalla, kannustaa ja tukee.

Yhteisvoimin kohti kestävää hyvinvointia

Kun tapaamiset kasvokkain minimoidaan, meidän on etsittävä vaihtoehtoisia tapoja kohdata ja tukea toisiamme. Jo vuosia on puhuttu digiloikasta, mutta vasta nyt siirrytään askeleesta loikkaan. Nyt on hyvä hetki järjestöissäkin laittaa etäpalvelut kuntoon ja saavutettaviksi. Kun palaamme normaalitilanteeseen, näiden palveluiden käyttö on entistä tutumpaa ja helpompaa.

 

Johanna Toivola
Projektikoordinaattori
johanna.toivola(at)sydan.fi
Satakunnan Sydänpiiri

www.verkkopuntari.fi