Skip to content

Kuntavaalit: Eväät hyvään elämään rakennetaan yhteistyöllä muistiystävällisessä kunnassa

5.5.2021 13.30

Kuntavaalit
Hyvinvointi ja terveysHyvinvointi ja terveysKansalaisyhteiskuntaKuntavaalitSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestöt

Muistisairaudet ovat kansanterveydellinen ja kuntataloudellinen haaste. Vuosittain diagnoosin saa 14 500 ihmistä. Suomessa on noin 200 000 sairastunutta ja läheistensä kautta asia koskettaa noin miljoonaa suomalaista. Väestön ikääntyessä muistisairaiden määrä kaksinkertaistuu tulevina vuosikymmeninä.

Inhimillisesti ja taloudellisesti kestäviä toimintatapoja

Muistisairauksien mittavat kustannukset johtuvat sairastuneiden suuresta määrästä ja erityisesti ympärivuorokautisen hoidon tarpeesta. Tähän tarpeeseen voidaan kuitenkin vastata ja varautua. Kuntien tulee toimia ajoissa ja tehdä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotta voidaan varmistaa inhimillisesti sekä taloudellisesti kestävät toimintatavat.

Päättäjien toimilla ja päätöksillä voidaan edistää kuntalaisten terveyttä, parantaa palveluiden laatua sekä hillitä kustannusten kasvua ikääntyvässä Suomessa. Maailmanlaajuisesti vaikuttavia esimerkkejä löytyy myös läheltä. Suomalaisessa FINGER-tutkimuksessa kehitetyn mallin mukainen elintapaneuvonta perusterveydenhuollossa vähentää muistiongelmien ilmaantuvuutta ja osoittaa siten, että panostaminen kuntalaisten aivoterveyden edistämiseen ja muistisairauksien ennaltaehkäisyyn kannattaa.

Talouden tiukoissa raameissakin muistiystävällistä kuntaa voidaan rakentaa viisailla päätöksillä sekä yhteistyöllä. Diagnoosin saamisen jälkeen muistisairaat ihmiset ja läheiset tarvitsevat tietoa sekä tukea. Hoito- ja palveluketjujen toimivuus on ensiarvoisen tärkeää sairastuneen ja hänen läheisensä tuen sekä palveluiden oikea-aikaisessa kohdentumisessa.

Järjestölähtöinen varhainen tuki on tärkeä osa palvelupolkua

Muistiliiton jäsenyhdistykset ja 18 maakunnallista Muistiluotsikeskusta tarjoavat maanlaajuisesti kattavaa, avointa ja maksutonta:

  • ammattilaisten ohjausta ja neuvontaa
  • vertaistukea sekä
  • vapaaehtoisten apua.

Sairauden varhaisessa vaiheessa julkisen sektorin tarjoama tuki ei ole usein riittävää ja siksi muistiluotsikeskusten vertaistuki – ja ryhmätoiminnan merkitys on erittäin suuri sairastuneen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemisessa.

Muistisairaiden ihmisten palveluiden edistämisessä on edistytty paljon viime vuosikymmenien aikana. Tieto muistisairauksista on lisääntynyt ja asenteetkin ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Kuntiin on tullut muistihoitajia ja muistikoordinaattoreita, muistiosaaminen on vahvistunut ja kehittynyt kautta Suomen.

Muistiyhdistykset ja maakuntien muistiluotsikeskukset tekevät tiivistä yhteistyötä kuntien muistihoitajien ja muistipoliklinikoiden kanssa. Järjestölähtöinen, varhainen tuki on tärkeä osa muistisairaan sujuvaa palvelupolkua ja kunnan palveluiden lisäresurssi. Yhteistyö on olennaisen tärkeää, jotta kohderyhmä tavoitetaan, vältetään päällekkäistä työtä ja voidaan toimia tehokkaasti sairastuneiden ja heidän läheistensä hyväksi.

Äänestämällä voi edistää tärkeiden palveluiden saatavuutta

Kuntien tulee pitää hyvää huolta heikommassa asemassa olevista asukkaistaan. Korona-aika on lisännyt muistisairaiden yksinäisyyttä, heikentänyt elämänlaatua ja laskenut toimintakykyä. Nyt tarvitaan entistä enemmän yhteistyötä kuntien ja järjestöjen välillä, jotta kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten tuki saadaan kuntoon.

Kunnat ja niiden päättäjät rakentavat tekemillään päätöksillä perustan asukkaidensa hyvälle elämälle. Nyt jos koskaan on käytävä keskustelua siitä, mihin palveluihin kunnissa satsataan, miten yhteistyötä järjestöjen ja kuntien kanssa tehdään, jotta varmistetaan, että jokainen, myös muistisairas, voi elää hyvää elämää kunnassa.

Vaikuttamalla ja äänestämällä voi edistää tärkeiden palveluiden saatavuutta. Muistiliiton tavoite on muistiystävällinen kunta, jossa muistisairautta sairastava ja hänen läheisensä elävät turvallista ja hyvää arkea yhdenvertaisesti osallistuen.

Yhdessä toimien saamme paljon aikaan, meitä kaikkia tarvitaan!

 

 

Krista Pajala
Muistiluotsikoordinaattori
krista.pajala@muistiliitto.fi
Muistiliitto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
yhteiskuntasuhdepäällikkö

3.9.2021 15:01

Terveysveron aika on nyt

Hyvinvointi ja terveys Epäterveellinen ruokavalio lisää väestön sairastavuutta ja aiheuttaa kustannuksia sekä yksilöille että yhteiskunnalle erityisesti julkisen terveydenhuollon menojen kasvuna. Tämä asia on kaikkien tiedossa, mutta neuvonnan, ohjauksen ja valistuksen lisäksi muut keinot ovat olleet varsin vähissä. Kansanterveyden haasteet vaativat kuitenkin yhteiskunnallisia ratkaisuja ja yksi väline terveellisempään ruokaympäristöön on verotus. SOSTE ja sote-järjestöt ovat esittäneet terveysveroa, jotta ruokaympäristömme […]

Blogi

31.8.2021 13:00

Onko hyvä kuolema mahdollinen?

Sosiaali- ja terveyspalvelut ”Maaritin elämän loppu oli aivan turhan pitkä ja tuskainen. Viimeisten viikkojen ja päivien muisteleminen on minulle yhä hyvin vaikeaa. Vaikka Maarit sai vahvat lääkkeet ja lopulta hänet nukutettiin, näin hänen kärsimyksensä. Se oli väärin. Maarit olisi ansainnut paremman lähdön.” Näin kertoo toimittaja Vesa Kallionpää puolisonsa kansanedustaja Maarit Feldt-Rannan kuolemasta juuri ilmestyneessä Anneli Juutilaisen kirjoittamassa kirjassa […]

Blogi

20.8.2021 09:00

Kansanterveyden neuvottelukunta: Mitä ja miksi?

Hyvinvointi ja terveys Kuluvalla hallituskaudella kansanterveyden neuvottelukunta on yksi keskeinen poikkihallinnollinen rakenne laajalaisen terveyspolitiikan toteuttamiseksi. Toimikaudelle 1.8.2020–31.7.2023 asetetun neuvottelukunnan tehtävänä on koordinoida ja seurata hallitusohjelmaan kirjattujen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen liittyvien tavoitteiden toimeenpanoa. Kansanterveyden neuvottelukunnan tarkoituksena on oppia ymmärtämään eri hallinnonalojen näkökulmia sekä luoda kaikkia hallinnonaloja hyödyttävät pysyvät rakenteet poikkihallinnolliselle hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiselle. Neuvottelukunta toimii […]