Skip to content

Kuntavaalit: Hivpoint ja Helsingin kaupunki aloittivat uuden yhteistyön hiv-testauspalveluiden tuottamisessa

29.4.2021 9.30

Kuntavaalit
Hyvinvointi ja terveysHyvinvointi ja terveysKansalaisyhteiskuntaKuntavaalitSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestöt

Hivpointin toiminnan päärahoittaja on STEA, joka linjasi vuoden 2021 rahoituspäätösten yhteydessä, että se ei enää rahoita järjestöjen hiv-testauspalveluita, koska toiminnan nähdään kuuluvan julkiseen terveydenhuoltoon.

Onneksi Helsingin kaupunki tarttui asiaan ja on päättänyt rahoittaa Hivpointin testauspalvelut helsinkiläisille tänä vuonna ja mahdollisesti myös tulevaisuudessa. Tämä on tärkeä päätös hivin ennaltaehkäisyn ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten testauspalvelujen toteutumisen kannalta. Se on myös hyvä esimerkki järjestön ja kunnan välisestä yhteistyöstä, jolla edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sellaisten erityiskysymysten äärellä, joihin julkinen terveydenhuolto ei usein osaa vastata.

Kohdennettuja matalan kynnyksen hiv-testauspalveluja jo yli 30 vuotta

Hiv-työn asiantuntijat ympäri maailman ovat yhtä mieltä siitä, että hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyyn on olemassa yksinkertainen kaava: ”Test, treat, prevent.” Eli testaa, hoida, ehkäise. Testausta ei turhaan mainita ensimmäisenä, koska se on ainoa keino varmistaa, onko hiv-riskissä ollut henkilö saanut tartunnan vai ei. Mitä aikaisemmin tartunta todetaan, sitä nopeammin hiv-tartunnan saanut saa tarvitsemaansa hoitoa ja lääkityksen, joka pitää hänet terveenä ja estää hivin tarttumisen eteenpäin. Tehokkaampaa toimintaketjua uusien tartuntojen ehkäisyyn ei ole.

Hiv-testauksen merkitys hivin ennaltaehkäisytyössä tunnetaan hyvin Hivpointissa (entisiltä nimiltään Hiv-tukikeskus ja Aids-tukikeskus), joka on jo yli 30 vuoden ajan tarjonnut kohdennettuja, matalan kynnyksen hiv-testauspalveluja.

Kohdennetut hiv-testauspalvelut ehkäisevät uusia tartuntoja tehokkaasti

Suomen kansallisessa hiv-strategiassa todetaan, että hivin ennaltaehkäisy tulee kohdentaa hivin kannalta tärkeisiin väestöryhmiin ja heille tulee suunnata räätälöityjä palveluita. Nämä ryhmät ovat väestöryhmiä, joissa hivin esiintyvyys on korkeampaa kuin yleisväestössä. Hivpoint toteuttaa tätä muun muassa tarjoamalla kohdennettuja hiv-pikatestauspalveluja:

  • maahanmuuttaneille
  • matkailijoille sekä
  • miehille, joilla on seksiä miesten kanssa.

Hivin ennaltaehkäisyn ja hiv-positiivisten hyvän hoidon varmistamiseksi julkisten palvelujen rinnalle tarvitaankin järjestöjen tuottamia kohdennettuja testauspalveluja. On hienoa, että Hivpointin ja Helsingin kaupungin uuden kumppanuuden myötä tämä toteutuu nyt Helsingissä.

Kohdennetuissa hiv-testauspalveluissa ei ole kyse vain asiakkaille tarjotusta mahdollisuudesta näytteenottoon. Kohdennetut testauspalvelut ovat toimintakokonaisuus, johon kuuluvat muun muassa etsivä työ, viestintä, yksilöllinen neuvonta, tukipalvelut ja itse testaus.

Hivpointissa tartunnat todetaan yli 2 vuotta aiemmin kuin muualla

Toimintamme tuloksellisuudesta kertoo se, että Hivpointissa tartunnat todetaan reilut kaksi vuotta aiemmin kuin muualla terveydenhuollossa, minkä tiedetään ehkäisevän jatkotartuntoja tehokkaasti. Hivpointissa todetaan myös merkittävä osa kaikista Suomen hiv-tartunnoista, vaikka testausvolyymi pienellä järjestötoimijalla on ihan eri luokkaa kuin julkisen terveydenhuollon testauspalveluissa.

Toiminnan tuloksellisuus perustuu järjestön asiantuntijoiden kykyyn tunnistaa testauksen ensisijaiset kohderyhmät, tavoittaa heidät ja saavuttaa heidän luottamuksensa niin, että he tulevat testiin. Matalan kynnyksen testauspaikat ovat kohderyhmille helposti lähestyttäviä ja saavutettavia, ja niiden henkilökunnalla on asiantuntemusta kohdata hiville haavoittuvia, usein marginalisoituja ryhmiä.

Tätä kokonaisuutta ei voi rinnastaa julkisen terveydenhuollon tarjoamiin testauspalveluihin.

Mikä on hiv-testauspalveluiden tulevaisuus Helsingin ulkopuolella?

Näillä näkymin vuodesta 2022 lähtien hivin suhteen haavoittuvat ryhmät saavat kohdennettuja hiv-testauspalveluja enää vain Helsingissä. Poikkeuksena ovat pistämällä huumeita käyttävät, joille testauspalveluja on tarjolla myös muualla Suomessa.

STEAn testausta koskevan linjauksen ja merkittävän rahoitusleikkauksen myötä Hivpoint on joutunut lopettamaan matalan kynnyksen testauspalvelut Tampereella, ja vuoden 2021 lopussa ne lopetetaan myös Oulussa. Sama koskee Suomen Punaisen Ristin Pluspisteitä, jotka ovat järjestäneet hiv-pikatestauspalveluita Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Seinäjoella ja Turussa.

Haastammekin muiden kuntien nykyiset ja tulevat päättäjät ottamaan mallia Helsingistä ja miettimään ratkaisuja kohdennetun matalan kynnyksen hiv-testauksen järjestämiseen järjestöyhteistyötä hyödyntämällä. Ennaltaehkäisy on aina sairauksien hoitoa halvempaa, puhumattakaan sen inhimillisestä vaikutuksesta.

Seksuaaliterveys kuuluu kaikille.

 

Mustavalkoisessa rintakuvassa hymyilee Vilma Pietilä.

 

 

Vilma Pietilä
viestintä- ja vaikuttamistyön päällikkö
vilma.pietila@hivpoint.fi
Hivpoint

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

6.5.2021 13:00

Missä sote-uudistus menee nyt? – jatkossa on syytä kääntää katsetta yhä enemmän tuleville hyvinvointialueille

Sote-uudistus SOSTEa kuultiin hallituksen sote-lakiesityksestä asiantuntijana alkuvuoden aikana kuudessa eri eduskunnan valiokunnassa. SOSTEn perusviesti muun muassa palveluiden yhdenvertaisesta ja esteettömästä saatavuudesta ja saavutettavuudesta, palveluintegraation tärkeydestä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen panostamisesta sekä järjestöjen toimintaedellytyksien turvaamisesta pysyi koko ajan samana, mutta sitä kohdennettiin hieman eri tavoin riippuen valiokunnan toimialasta. Lue lisää: SOSTEn suositukset sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistustyöhön Valiokunnat […]

Blogi

5.5.2021 13:30

Kuntavaalit: Eväät hyvään elämään rakennetaan yhteistyöllä muistiystävällisessä kunnassa

Kuntavaalit Muistisairaudet ovat kansanterveydellinen ja kuntataloudellinen haaste. Vuosittain diagnoosin saa 14 500 ihmistä. Suomessa on noin 200 000 sairastunutta ja läheistensä kautta asia koskettaa noin miljoonaa suomalaista. Väestön ikääntyessä muistisairaiden määrä kaksinkertaistuu tulevina vuosikymmeninä. Inhimillisesti ja taloudellisesti kestäviä toimintatapoja Muistisairauksien mittavat kustannukset johtuvat sairastuneiden suuresta määrästä ja erityisesti ympärivuorokautisen hoidon tarpeesta. Tähän tarpeeseen voidaan kuitenkin vastata ja varautua. […]

Blogi
yhteiskuntasuhdepäällikkö

19.4.2021 09:00

Terveysvero tarvitaan, nyt!

Hyvinvointi ja terveys SOSTE on jo pidempään esittänyt, että Suomessa otettaisiin käyttöön terveysperusteinen valmistevero. Vero puuttuisi liiallisen sokerin, suolan ja kovan rasvan saantiin. Asiaa on yritetty tuupata eteenpäin, tosin toistaiseksi vielä tuloksetta, vaikka asiasta on kirjaus hallitusohjelmassa. Lue lisää valimisteverosta: SOSTEn terveysveromalli On selvää, että koronakriisin hoitaminen on ollut hallituksen prioriteetti numero yksi. Mutta tulee myös aika kriisin […]