Skip to content

Laajeneeko elinluovuttajien piiri?

13.3.2018 12.22

Hyvinvointi ja terveys
Hyvinvointi ja terveysHyvinvointi ja terveyskudos- ja elinluovutusHyvinvointi ja terveys

Lieneekö sattumaa, että kudoslain muutosesitys on lausuntokierroksella samanaikaisesti viime viikolla vietettävän maailman munuaispäivän kanssa? Niin tai näin, olisi esitetyillä muutoksilla suuri merkitys munuaispotilaille. Lakimuutoksen seurauksena elävältä luovuttajalta tehtävien munuaissiirtojen määrän arvioidaan jopa kaksinkertaistuvan.

Lakiesityksessä on kyse ennen kaikkea elinluovuttajien piirin laajentamisesta. Tavoitteena on lisätä elävältä luovuttajalta tapahtuvia kudos- ja elinsiirtoja sallimalla luovutus jatkossa myös muille kuin vastaanottajan lähiomaisille. Tämä nopeuttaisi munuaissiirtojen toteutumista ja merkittävästi parantaisi siirteen saaneiden potilaiden elämänlaatua sekä heidän työ- ja toimintakykyään, kuten SOSTE on lausunnossaankin todennut. Koska munuaisen siirto on terveystaloudellisesti yksi edullisimmista ja kustannusvaikuttavimmista hoitotoimenpiteistä, vaikuttaisi elinsiirtojonojen lyheneminen myönteisesti myös julkiseen talouteen. Dialyysihoidon kustannuksiin verrattuna hyvin toimiva munuaissiirre säästää yhteiskunnan varoja jopa puoli miljoonaa euroa jokaista potilasta kohden.

Munuaissairaus voi koskettaa koska tahansa ketä tahansa meistä

Munuaissairaudet koskettavat joko suoraan tai välillisesti jopa kymmeniä tuhansia suomalaisia. Esimerkiksi diabetes, hoitamaton verenpainetauti ja erilaiset tulehdukset kuormittavat munuaisia ja altistavat meitä varsinkin pitkään jatkuessaan munuaisten vajaatoiminnalle. Munuaisten toimintahäiriöitä aiheuttavat myös synnynnäiset ja perinnölliset munuaissairaudet, jotka ovat Suomessa onneksi hyvin harvinaisia. Koska munuaiset hoitavat useita elintärkeitä tehtäviä aina hormonierityksestä elimistön nestetasapainon ylläpitoon, ihminen menehtyy ilman toimivia munuaisia. Tämän tiedon me opimme jo peruskoulun biologian tunneilla. Valitettavasti osa meistä joutuu todistamaan teorian toteutumista myös käytännössä. Toivottavasti jatkossa yhä harvempi.

Kuitenkin vielä toistaiseksi Suomessa tehdään tarpeeseen nähden liian vähän elinsiirtoja. Munuaissiirrettä odottaa jatkuvasti noin 400 potilasta ja keskimääräinen odotusaika siirteelle on 1,5 vuotta. Vuosittain potilaita myös kuolee siirtojonoon, kun sopivaa siirrännäistä ei löydy ajoissa. Suurin osa munuaissiirteistä saadaan aivokuolleilta luovuttajilta, mutta erityisesti lapsille tehtävissä munuaissiirroissa elävien luovuttajien osuus on ollut viime vuosina kasvussa. Toteutuessaan kudoslain muutokset nopeuttaisivat ja lyhentäisivät elinsiirtojonoja ja pidentäisivät monien elinajanodotetta jopa vuosikymmenillä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

22.5.2019 09:00

“Elämmekö nykyisin pidempään – vai kuolemmeko pidempään?”

Kymmenisen vuotta sitten istuin eräässä seminaarissa kuuntelemassa asiantuntija-alustuksia väestöennusteista ja palvelurakenteista, kun joku esitti sen – kysymyksen, jota olen pohtinut siitä lähtien. ”Elämmekö me nykyisin pidempään, vai kuolemmeko me pidempään?” Tuohon vuosia sitten esitettyyn kysymykseen kiteytyy kovin paljon tässäkin ajassa kiinni olevaa, oleellista ja tärkeää. Minkälaista on hyvä elämä? Tulemmeko kuulluiksi? Saammeko apua, kun sitä […]

Blogi

17.5.2019 08:30

Ökande psykiskt illamående kräver en kursändring

År 2018 orsakade störningar i den psykiska hälsan och beteendet för första gången flest sjukpenningdagar av alla sjukdomskategorier. Det året betalades sjukpenning på grund av psykiska orsaker i totalt över 4,6 miljoner dagar (pdf). Det innebär en ökning på nästan 7 procent jämfört med 2017. Efter en längre nedåtgående trend ökade också sjukpensioneringarna igen år 2018. […]

Blogi
erityisasiantuntija

14.5.2019 08:00

Vaikuttavampia sote-palveluja

Sote-uudistus ei mennyt maaliin edellisellä hallituskaudella, ja nyt saamme odottaa, millainen hallitus tällä kertaa tarttuu haasteeseen. Tässä vaiheessa onkin mielenkiintoista seurata, miten muut Euroopan maat, jotka kohtaavat Suomen tavoin ikääntyvän kansan haasteet, ovat asiaa ratkoneet. Osallistuin 28.3. valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Muutosjohdon akatemian järjestämään ”Sote-markkinat ja palvelutuotannon kehittäminen” -seminaariin. Sen yhtenä […]