Skip to content

Lääkehuollon kehittäminen käynnistyy vihdoin täysimittaisesti

28.9.2020 10.22

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Hyvinvointi ja terveysAsiakasmaksutHyvinvointi ja terveysSairastamisen hintaSosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisi viime vuoden helmikuussa lääkehuollon kehittämistä koskevan Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista -virkamiesmuistion ja siihen liittyvän tiekartan. Eteneminen on tähän asti ollut vaisua, sillä kohdennettuja resursseja asioiden toimeenpanoon ei ole liioin ollut.

Nyt tilanne muuttuu. Ensi vuodesta lähtien lääkehoitoihin ja lääkejakeluun liittyvään kehittämistyöhön on käytettävissä valtion budjettirahaa. Sen vuoksi STM on nyt käynnistänyt rekrytoinnit kehittämistyön eri osa-alueiden vastuuhenkilöiksi, poikkihallinnollinen koordinaatioryhmä on nimitetty, ja työhön ollaan vihdoin starttaamassa takamatkalta.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen järjesti 22.9. sidosryhmätilaisuuden, jossa kuultiin eri tahojen evästyksiä tiekartan pitkän ja lyhyen aikavälin toimeenpanoon. Tiekartta on laadittu kolmelle hallituskaudelle. Tämä kertoo siitä, että kehitettäviä kokonaisuuksia on paljon, ne ovat laajoja ja vaikuttavat monin tavoin toisiinsa.

Lääkkeiden käyttäjien kustannuksia kohtuullistettava

SOSTE nosti sidosryhmätilaisuudessa esille erityisesti lääkkeiden käyttäjien maksurasituksen helpottamisen, korvausjärjestelmän kehittämisen kohti kustannusperusteista järjestelmää sekä lääkkeiden saatavuuteen liittyvien haasteiden ratkaisemisen.

Tiekartan toimeenpanon yhtenä lähtökohtana on mainittu, ettei lääkkeiden käyttäjien maksurasitusta tulla lisäämään. SOSTEn mielestä tämä ei riitä, vaan tarvitaan kunnianhimoisempia tavoitteita, jotta ihmisten maksutaakkaa pystytään selkeästi alentamaan. Tiekartassakin todetaan, että lääkkeiden käyttäjien maksamat omavastuut ovat erittäin suuria. Sairastamisen kustannuksista juuri lääkekustannukset ovat tyypillisesti ihmisille suurin taloudellinen rasite. Monet tutkimukset ja potilasjärjestöjen kokemukset, kuten Selvitys pitkäaikaissairauksien kustannuksista (pdf), osoittavat yhdenmukaisesti, että osalla ihmisistä on vaikeuksia selvitä sairastamisen aiheuttamista kustannuksista ja tarpeenmukainen hoito jää toteutumatta. Näin merkittävää asiaa ei voi sivuuttaa.

Lääkehoitojen yksilöllistyminen ja hintojen kohoaminen pakottavat miettimään rahoitukseen liittyviä kysymyksiä myös yhteiskunnan kannalta. Jotta potilaan yksilöllisen tarpeen mukaiset hoidot voidaan järjestää tulevaisuudessakin, rahoituksen rakenteita tulee miettiä etupainotteisesti. Toki tähän liittyen myös sote-uudistus pitäisi saattaa maaliin.

Järjestöt ja potilaat mukaan kehittämistyöhön

Ministeri Pekonen lupasi, että kehittämistyötä tullaan tekemään laajassa yhteistyössä. Järjestöt ovat mielellään käytettävissä tässä työssä omalla asiantuntemuksellaan. Mieluusti näkisin myös, että potilaita otetaan entistä enemmän mukaan heitä koskevaan kehittämistyöhön ja päätöksentekoon.

Lue lisää SOSTEn näkemyksiä lääkehuollon kehittämiseen

Sosiaali- ja terveysministeri Pekosen sidosryhmätilaisuus lääkeasioiden tiekartasta 22.9.2020. SOSTEn esille nostamia asioita. (pdf)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

24.5.2022 09:00

SOSTE Akatemia: 2020-luvun hyvinvointihaasteet kohdataan ja ratkaistaan yhteistyöllä

Sote-uudistus Sote-uudistus on siirtymässä seuraavaan hyvin konkreettiseen vaiheeseen, jossa siirrytään uudistuksen käytännön toteutukseen. Monet eri tahot ovat tehneet paljon työtä vuosien ajan, jotta muutos sujuisi niin hyvin kuin mahdollista, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Yhteistyötä on tehty tähänkin asti, mutta yhteistyön merkitys korostuu jatkossa entisestään. Yhteistyötä kannattaa syventää ja laajentaa Sosiaalibarometrin 2022 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen […]

Blogi

20.5.2022 09:00

Kuntoutussuunnitelman tulee rokata, ei sakata!

Sosiaali- ja terveyspalvelut Yleisessä keskustelussa on havaintoja siitä, että Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksissä on tapahtunut muutosta siten, että kuntoutusta vähennetään lyhentämällä kuntoutuskerralle myönnettävää aikaa ja/tai vähentämällä kuntoutuskertojen määrää. Vaikeasti vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden ihmisten kohdalla tämä herättää huolta, koska ammattitaidolla suoritettu kuntoutus on heille usein yksi perusta päivittäisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja joskus myös edistämiseenkin. Mitä merkitsee, jos […]

Blogi
erityisasiantuntija

5.5.2022 12:00

Kansanterveys uhattuna – jokaista tarvitaan terveystalkoisiin!

Kansanterveys Valtioneuvoston periaatepäätös hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä vuoteen 2030 kertoo huolestuttavaa viestiä siitä, että kansanterveyden hyvä kehitys on Suomessa pysähtynyt. Muun muassa lihavuus ja masennus ovat yleistyneet työikäisessä väestössä, ja suomalaisten elinajanodote on jopa laskenut jonkin verran. Kehityksestä on syytä huolestua, sillä jo ennen koronapandemiaa vuonna 2019 lähes puolet (49 %) kaikista aikuisista kertoi sarastavansa […]