Skip to content

Lääkehuollon kehittäminen käynnistyy vihdoin täysimittaisesti

28.9.2020 10.22

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Hyvinvointi ja terveysAsiakasmaksutHyvinvointi ja terveysSairastamisen hintaSosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisi viime vuoden helmikuussa lääkehuollon kehittämistä koskevan Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista -virkamiesmuistion ja siihen liittyvän tiekartan. Eteneminen on tähän asti ollut vaisua, sillä kohdennettuja resursseja asioiden toimeenpanoon ei ole liioin ollut.

Nyt tilanne muuttuu. Ensi vuodesta lähtien lääkehoitoihin ja lääkejakeluun liittyvään kehittämistyöhön on käytettävissä valtion budjettirahaa. Sen vuoksi STM on nyt käynnistänyt rekrytoinnit kehittämistyön eri osa-alueiden vastuuhenkilöiksi, poikkihallinnollinen koordinaatioryhmä on nimitetty, ja työhön ollaan vihdoin starttaamassa takamatkalta.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen järjesti 22.9. sidosryhmätilaisuuden, jossa kuultiin eri tahojen evästyksiä tiekartan pitkän ja lyhyen aikavälin toimeenpanoon. Tiekartta on laadittu kolmelle hallituskaudelle. Tämä kertoo siitä, että kehitettäviä kokonaisuuksia on paljon, ne ovat laajoja ja vaikuttavat monin tavoin toisiinsa.

Lääkkeiden käyttäjien kustannuksia kohtuullistettava

SOSTE nosti sidosryhmätilaisuudessa esille erityisesti lääkkeiden käyttäjien maksurasituksen helpottamisen, korvausjärjestelmän kehittämisen kohti kustannusperusteista järjestelmää sekä lääkkeiden saatavuuteen liittyvien haasteiden ratkaisemisen.

Tiekartan toimeenpanon yhtenä lähtökohtana on mainittu, ettei lääkkeiden käyttäjien maksurasitusta tulla lisäämään. SOSTEn mielestä tämä ei riitä, vaan tarvitaan kunnianhimoisempia tavoitteita, jotta ihmisten maksutaakkaa pystytään selkeästi alentamaan. Tiekartassakin todetaan, että lääkkeiden käyttäjien maksamat omavastuut ovat erittäin suuria. Sairastamisen kustannuksista juuri lääkekustannukset ovat tyypillisesti ihmisille suurin taloudellinen rasite. Monet tutkimukset ja potilasjärjestöjen kokemukset, kuten Selvitys pitkäaikaissairauksien kustannuksista (pdf), osoittavat yhdenmukaisesti, että osalla ihmisistä on vaikeuksia selvitä sairastamisen aiheuttamista kustannuksista ja tarpeenmukainen hoito jää toteutumatta. Näin merkittävää asiaa ei voi sivuuttaa.

Lääkehoitojen yksilöllistyminen ja hintojen kohoaminen pakottavat miettimään rahoitukseen liittyviä kysymyksiä myös yhteiskunnan kannalta. Jotta potilaan yksilöllisen tarpeen mukaiset hoidot voidaan järjestää tulevaisuudessakin, rahoituksen rakenteita tulee miettiä etupainotteisesti. Toki tähän liittyen myös sote-uudistus pitäisi saattaa maaliin.

Järjestöt ja potilaat mukaan kehittämistyöhön

Ministeri Pekonen lupasi, että kehittämistyötä tullaan tekemään laajassa yhteistyössä. Järjestöt ovat mielellään käytettävissä tässä työssä omalla asiantuntemuksellaan. Mieluusti näkisin myös, että potilaita otetaan entistä enemmän mukaan heitä koskevaan kehittämistyöhön ja päätöksentekoon.

Lue lisää SOSTEn näkemyksiä lääkehuollon kehittämiseen

Sosiaali- ja terveysministeri Pekosen sidosryhmätilaisuus lääkeasioiden tiekartasta 22.9.2020. SOSTEn esille nostamia asioita. (pdf)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

12.10.2020 12:00

Sokeri, suola ja kova rasva verotuksen aineksiksi

Kansanterveys Sokerin syömisen rajoittaminen on viisas terveysteko. Etenkin lasten ruokavaliossa makeat maitotuotteet ja sokeroidut murot voivat olla merkittäviä sokerilähteitä, karkeista ja limsoista puhumattakaan. Sokeri ei kuitenkaan ole ainut – eikä edes suurin – pulma ruokavaliossamme. Siksi sokeriverosta puhuminen on aivan liian kapea näkökulma, kun keskustellaan terveysperusteisesta verotuksesta. Sokerin rinnalla on syytä keskustella myös suolasta ja rasvan […]

Blogi
erityisasiantuntija

17.9.2020 10:00

Yksin ilman yhteyttä ja neuvontaa terveyspalveluviidakossa

Sosiaali- ja terveyspalvelut Verkkosivuilla kerrotaan, että terveysasemallani on ruuhkaa takaisinsoitossa sekä korona- että tavallisissa asioissa. Sivulla lukee, että yhteyttä voi ottaa myös sähköisesti. Niin teen. Tunnistaudun pankkitunnuksilla. Otan käyttöön Oma terveys -palvelun ja lähetän viestin. Saan vastauksen lähes saman tien. Koska terveyskeskus ei pysty tarjoamaan nopeasti vaivani vaatimaa hoitoa, minulle on myönnetty palveluseteli: voin valita kolmesta yksityisestä palveluntuottajasta. […]

Blogi

14.9.2020 12:30

Mitä voimme tehdä rahapelihaittojen ehkäisemiseksi?

Kansalaisyhteiskunta SOSTE on julkaissut Rahapelihaittojen ehkäisy ja sote-järjestöt – tietoa, ohjeita ja toimintamalleja (pdf) -ohjeistuksen pelihaittojen ehkäisystä SOSTEn jäsenjärjestöille. Siinä ydinajatus on, että se koskee kaikkia järjestöjä ja kaikki voivat toimia. Rahapelien tuottamat haitat ovat nousseet julkiseen keskusteluun viimeisen vuoden aikana aivan eri tavalla kuin aikaisemmin. Kun aiemmin rahapelit nähtiin yleensä yhteiskunnalle hyvää tuottavana viihteenä, nyt […]