Lääkkeiden saatavuus puhuttaa – näistä lähteistä löydät tietoa saatavuus­häiriöistä

Rintakuvassa SOSTEn erityisasiantuntija Mirjami Tran-Minh ja hänen vieressään pinkillä teksti SOSTEblogi

Etusivu / Blogi / Lääkkeiden saatavuus puhuttaa – näistä lähteistä löydät tietoa saatavuus­häiriöistä

Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat herättäneet keskustelua viime aikoina. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle ilmoitettujen saatavuushäiriöiden määrä on kasvanut huomattavasti viimeisten kymmenen vuoden aikana, ja moni potilas on tänäkin vuonna jäänyt vaille hänelle määrättyä lääkettä. Saatavuushäiriöitä on ollut loppuvuodesta esimerkiksi diabetes-, migreeni- ja epilepsialääkkeissä.

Ongelmat lääkkeiden saatavuudessa nousivat esille myös SOSTEn loka-marraskuussa 2022 tekemässä kyselyssä. Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen jäsenistölle suunnatussa verkkokyselyssä kartoitettiin vastaajien kokemuksia ja ajatuksia apteekkien toiminnasta ja apteekkipalveluiden kehittämisestä. Kyselyyn vastasi 181 henkilöä.

Kehittämiskohteiden kärjessä vastaajilla oli lääkkeiden saatavuus. Lähes 30 prosenttia vastaajista mainitsi ongelmat lääkkeiden saatavuudessa liittyen joko globaaleihin saatavuushäiriöihin tai apteekkien varastotilanteeseen.

Moni vastaaja kertoi, että ei ole saanut apteekista lääkettä, jota on tullut ostamaan. Erityisesti maaseudulla, jossa välimatkat ovat pitkiä, ylimääräiset apteekkikäynnit koetaan rasitteena. Lääkkeiden saatavuusongelmat aiheuttavat harmistuksen ja ylimääräisten apteekkireissujen lisäksi huolta hoidon toteutumisesta ja jatkumisesta.

Saatavuushäiriöistä toivotaan tietoa nopeasti

Moni vastaaja tunnisti sen, että apteekki ei voi vaikuttaa globaaleihin saatavuushäiriöihin, vaan syyt ovat muualla tuotanto- ja jakeluketjussa. Vastauksissa tuli esille toive sähköisestä palvelusta, jonka kautta voisi saada tiedon oman reseptilääkkeen saatavuushäiriöistä ja häiriön päättymisestä. Saatavuushäiriötiedon yhdistäminen esimerkiksi Kanta-palvelun reseptitietoihin auttaisi kansalaisia.

“Olisi hyvä saada sähköisesti tieto oman reseptilääkkeen saatavuusongelmasta heti kun se on tiedossa ja info oman paikkakunnan apteekeista, mistä lääkettä mahdollisesti vielä saa. Samoin info kun ongelma on ohi.”

Toiveita apteekkien tilauskäytäntöjen kehittämisestä

Osalla vastaajista saatavuusongelmat liittyivät varsinaisten saatavuushäiriöiden sijaan apteekkien varastotilanteeseen. Vastaajilta löytyi ymmärrystä pienten apteekkien rajalliseen varastotilanteeseen, mutta esimerkiksi tilauskäytäntöjen kehittämistä toivottiin.

“Olisi hienoa, jos apteekki tilaisi asiakkaalle automaattisesti säännöllisesti käytettävät harvinaiset lääkkeet, kun resepti on uusittu 2 vuodeksi tai tarjoaisi muistutuspalvelun, milloin tilaus tulee tehdä.”

Mistä löydän tietoa saatavuushäiriöistä?

Potilasjärjestöt voivat tukea jäseniään muun muassa viestimällä siitä, mistä lääkkeen käyttäjät voivat saada tietoa saatavuushäiriöistä. Tälläkin hetkellä tietoa löytyy useista eri lähteistä.

Fimean saatavuushäiriöt -sivulta löytyy lista ajankohtaisista saatavuushäiriöistä. Lista perustuu lääkeyritysten toimittamiin tietoihin.

Lue lisää: Saatavuushäiriöt (fimea.fi)

Saatavuushäiriö näkyy myös Fimean lääkehaun tuloksissa, mikäli yritys on ilmoittanut häiriöistä.

Lue lisää: Lääkehaku (fimea.fi)

Apteekki-sivuston lääkehaussa asiakas voi hakea lähimmän apteekin tai verkkoapteekin, jossa tarvittavaa lääkettä on juuri sillä hetkellä saatavilla.

Lue lisää: Lääkehaku (apteekki.fi)

Euroopan lääkevirasto EMA on julkaissut potilasjärjestöille ja ammattilaisille ohjeita, joiden tavoitteena on ehkäistä ja hallita saatavuushäiriöitä. Dokumentissa on ohjeita ja linkkejä saatavuushäiriötilanteisiin. Fimea on koonnut listaan suomalaisia linkkejä.

Lue lisää: Voiko lääkkeiden saatavuushäiriöille tehdä jotain? (pdf) (fimea.fi)

Saatavuushäiriöiden ja apteekkien varastotilanteen aiheuttaessa ajankohtaisia haasteita voi olla järkevää tarkistaa lääkkeen saatavuus etukäteen, etenkin jos matka apteekkiin on pitkä. Osa lääkkeistä voidaan vaihtaa apteekissa korvaavaan valmisteeseen, mutta aina tämä ei ole mahdollista. Tällöin asiakkaan täytyy pyytää uusi resepti tai arvio muista hoitomahdollisuuksista terveydenhuollosta.

Pikaratkaisuja saatavuushäiriöihin ei näköpiirissä

Lääkkeiden ja niiden raaka-aineiden tuotanto on keskittynyt Aasiaan. Saatavuushäiriöt voivat johtua esimerkiksi tuotanto- tai logistiikkaongelmista, raaka-ainepulasta, yllättävästä kysynnän vaihtelusta tai kaupallisista syistä. Suomi on pieni lääkemarkkina, ja lisähaasteen tuo kieli – lääkepakkauksissa tulee olla suomen- ja ruotsinkieliset pakkausselosteet, jotta niitä voidaan myydä asiakkaille.

Pikaratkaisuja globaaleihin saatavuushäiriöihin ei ole. Fimea painottaa tarvetta kehittää keinoja, joilla kyettäisiin puuttumaan lääkevalmisteiden saatavuushäiriöiden juurisyihin. On myös tärkeää pitää huoli siitä, että Suomi säilyy riittävän kiinnostavana maana tuoda lääkkeitä.

Lue lisää: Lääkkeiden saatavuus Suomessa – Katsaus lääkkeiden saatavuushäiriöihin (julkari.fi)

Apteekkien varastotilanteen ja siihen liittyvän toimitusvarmuuden parantamista voisi edistää, jos apteekin olisi mahdollista palauttaa käyttämätön lääkepakkaus takaisin tukkuliikkeeseen. Tällöin apteekki voisi pitää myös kalliimpia lääkkeitä varastossa ilman pelkoa siitä, että pakkaus jää myymättä. Asiakkaalle tämä näyttäytyisi sujuvampana asiointina.