Skip to content

Maailma on pieni

9.9.2019 11.30

Hyvinvointi ja terveys
Hyvinvointi ja terveysAgenda2030Kansainvälinen toimintaYKHyvinvointi ja terveysSosiaali- ja terveyspalvelut

Tunne siitä, että maailma on pieni, oli vahva Maailman terveysjärjestö WHO:n yleiskokouksessa Genevessä toukokuussa. Samaan saliin mahtui 194 valtion edustajat pohtimaan kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Toimintaa ohjaa Agenda 2030

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 on viitekehys, jonka puitteissa toimitaan. Tavoite 3 koskee terveyttä ja hyvinvointia, mutta terveys linkittyy selkeästi kaikkiin muihinkin 16 tavoitteeseen.

Kansanterveystyössä rakenteellisten tekijöiden vaikutukset ovat enenevässä määrin huomion kohteena. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä puhutaan yhä enemmän kaupallisten intressien negatiivisesta vaikutuksesta. Eriarvoisuus heikentää kaikkien hyvinvointia, niin yhteisöjen sisällä kuin maiden välillä.

Uudet kunnianhimoiset välitavoitteet

WHO:ssa on uuden pääsihteeri Tedros Adhanom Ghebreyesusin johdolla tehty mittava organisaatiomuutos ja asetettu uudet kunnianhimoiset välitavoitteet.

Miljardin ihmisen nykyistä enemmän tulee vuoteen 2023 mennessä:

  • päästä kattavan terveydenhuollon piiriin.
  • saada parempi suoja terveysuhkia ja poikkeustilanteita vastaan.
  • saada parempi terveys ja hyvinvointi.

Laadukkaan terveydenhuollon turvaaminen

WHO:n kokouksen pääteemoja olivat kattavan ja laadukkaan terveydenhuollon turvaaminen sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset terveyteen. Näihin kysymyksiin YK:n yleiskokous syyskuun kolmannella viikolla palaa, ja silloin on tarkoitus saada korkean tason päätöksiä.

Arvioiden mukaan noin puolet maailman väestöstä on ilman perusterveydenhuoltoa, koska sitä ei ole tarjolla tai koska ihmisillä ei ole siihen varaa. Puheissa korostettiin, että ”Business as usual is not enough”. Aiheeseen voi tutustua esimerkiksi www.uhc2030.org-sivustolla. Tähän asiaan liittyy monia vaikeita kysymyksiä. Keskeisiä niistä ovat lääkkeiden saatavuus ja hinnoittelu, jotta kaikilla olisi mahdollisuus saada tarvitsemansa hoito. Toukokuun kokouksen hankalimpia kysymyksiä olikin vaatimus läpinäkyvyydestä, miten lääkkeiden hinnat muodostuvat. Nykyinen tilanne, jossa suurella osalla ihmisiä ei ole varaa saada tarvitsemiaan lääkkeitä, on kestämätön.

Erityisesti työ paremman seksuaali- ja lisääntymisterveyden puolesta herättää huolta, ja tässä kehitys näyttää menevän negatiiviseen suuntaan. Monet maat, USA etunenässä, vastustavat vahvasti toimintaa, jonka tulkitaan vahvistavan aborttioikeutta. Useat konservatiiviset voimat pyrkivät heikentämään koulujen seksuaalikasvatusta ja estämään toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on taata seksuaalivähemmistöjen oikeudet.

Ilmastonmuutoksen vaikutus terveyteen

Ilmastonmuutoksen vaikutus terveyteen on myös pian pidettävän YK:n yleiskokouksen agendalla. Valmisteluja on tehty perusteellisesti, jotta konkreettisiin toimiin voidaan yhdessä lähteä. WHO on keskittynyt erityisesti ilmanlaatuun, sillä ilmansaasteet ovat enenevässä määrin monen kroonisen sairauden syy.

Ravinnon terveysvaikutuksia on laajennettu siihen, miten ruoan tuotanto ja saatavuus vaikuttavat ihmisten elämänlaatuun ja kestävään kehitykseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi on laadittu uusi toimintasuunnitelma (Global action plan for Healthy lives and Well-Being for All), joka sekin on tarkoitus hyväksyä YK:ssa syyskuussa.

Huomiota kiinnitetään myös muihin globaaleihin terveyskysymyksiin, kuten tarttuviin tauteihin, rokotevastaisuuteen ja antibioottiresistenssiin.

Valtioiden ja kansalaisyhteisön yhteistoiminta

Valtioiden ja kansalaisyhteisön välistä aktiivisempaa yhteistoimintaa peräänkuulutettiin. Kansalaisjärjestöjen merkitystä korostettiin hyvin monissa puheenvuoroissa. Varsinaisia ”civil society organisations” ei juurikaan ollut mukana, muuta kuin lukuisissa yleisölle avoimissa sivutapahtumissa. WHO:n hallintoneuvostossa on käsittelyssä esitys, miten järjestöjen asiantuntemusta voisi hyödyntää paremmin, sekä mikä niiden rooli voisi olla WHO:n rakenteissa ja prosesseissa.

Suomi on WHO:ssa aktiivinen, ja Suomen osaavilla virkamiehillä on merkittävä rooli. Kansalaisjärjestöyhteistyössä Suomea pidettiin edelläkävijänä. Kiinnostusta herätti, että Suomi oli ensimmäistä kertaa kutsunut delegaatioonsa kansalaisjärjestön – SOSTEn – edustajan. Tätä yhteistyötä on hyvä jatkaa.

SOSTE jatkaa myös kansainvälisen toiminnan kehittämistä yhdessä jäsentensä kanssa. Voimme vielä paremmin sekä vaikuttaa että hyödyntää omassa toiminnassamme sitä työtä, mitä WHO:ssa tehdään. Samassa veneessä ollaan.

 

Rintakuva Viveca Hagmarkista

 

Viveca Hagmark
toiminnanjohtaja, Folkhälsans förbund rf
SOSTEn hallituksen jäsen
viveca.hagmark(at)folkhalsan.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

15.11.2019 12:00

Vardagen på halvvägshemmet i Malax

Det är början på en ny vecka i november, höstmörkret är påtagligt över Pixnebacken i Malax. Personalen gör frukost och kaffe, och boende på halvvägshemmet och personer från närområdet droppar in för att delta i den dagliga gruppverksamheten. I skymningen gör sig ljuset på bordet mysigt och man slår sig ner i sofforna för att […]

Blogi

15.11.2019 09:00

Sosiaalineuvonnan avulla selvyyttä palvelu- ja tukiviidakkoon

”En tiedä tulinko nyt oikeaan paikkaan, mutta…”. Näin sanomalla monet sosiaalineuvontaan saapuvat aloittavat tapaamisen. Oikean tahon löytäminen, jossa oma asia tulisi hoitaa ja josta saisi ohjausta, tuntuu olevan haastavaa. Viime kuussa julkaistiin Sosiaalibarometri 2019. Vertaan tässä blogissa sen tuloksia havaintoihini, jotka olen tehnyt työskennellessäni Helsingin kaupungin sosiaalineuvonnassa. Sosiaalineuvonta on ajanvaraukseton palvelu, josta saa ohjausta ja […]

Blogi

14.11.2019 14:35

Miten rakentaa Sosiaalibarometri 2019:n mukainen sote-keskus?

SOSTEn yksi arvokkaista palveluista on barometrien tuotanto. Ne antavat hyvää tilannekuvaa siitä, miten suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto toimii ja mikä on järjestökentän tilanne. Sosiaalibarometri 2019:n tulokset perustuvat 882 kyselyvastaukseen, jotka koottiin noin vuosi sitten sosiaali- ja terveysjohdolta, sosiaalityöntekijöiltä, TE-toimistojen johdolta sekä Kelan johdolta ja toimihenkilöiltä. Kyselyn pohjalta tehdyt suositukset lähtevät eriarvoistumiskehityksen katkaisemisesta. Muut suositukset käsittelevät […]