Mars matkalle! Terveyttä työpaikoille


Etusivu / Blogi / Mars matkalle! Terveyttä työpaikoille

Nuohooja kiipeilee ja työskentelee hankalissa asennoissa. Parturi-kampaajan hartiat ja selkä rasittuvat pitkän päivän aikana. Toimistotyötä tekevälle istuminen käy voimille, matkatyötä tekevä väsyy pitkistä päivistä ja aikaeroista. Ammattikuljettajan kroppaa haastaa istuminen ja tärinä, asiakaspalvelussa odotetaan iloisuutta, ja vuorotyötä tekevän uni häiriintyy helposti.

Esimerkeistä voi helposti todeta, miten eri tavoin eri työt ja ammatit vaikuttavat terveyteen ja elintapoihin.

Kun tiedämme, miten ison osan arjestamme vietämme työssä, on hämmästyttävää, miten vähän työyhteisöä on hyödynnetty terveyden edistämisen ympäristönä. Tai miten vähän ajattelemme elintapojamme työstä palautumisen ja työkyvyn edistämisen näkökulmasta.

Suosituksista käytännön vinkkejä

Työkyvyn edistämisen näkökulma on huomioitu Mars matkalle! – Terveyttä työpaikoille -suosituksissa, jotka on tuotettu Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla (Promo@Work) -hankkeessa.

Suositukset perustuvat kartoittaviin tieteellisiin katsauksiin ja asiantuntijatietoon. Ne koostuvat suosituksista, vinkkilistasta ja työyhteisöjen avuksi laaditusta terveyden edistämisen suunnitelma -lomakkeesta. Suositukset sisältävät tietoa ja käytännön vinkkejä siihen, miten kunkin työn ja ammatin vaatimukset ja vaikutukset huomioiden työyhteisö voi yhdessä edistää terveyttä ja työkykyä. Ehkäpä sinäkin haluat työkavereidesi kanssa pysähtyä miettimään, mitä juuri teidän työnne vaatii terveydeltä ja miten se vaikuttaa valintoihinne.

Hyvä työstä palautuminen vaikuttaa koko elämäämme, kun voimavaroja on vielä työpäivän ja työviikon jälkeen myös harrastuksille ja ihmissuhteille.

Miten voisitte sinun työyhteisössäsi edistää työstä palautumista jo työpäivän aikana esimerkiksi ravitsemuksen tai liikunnan keinoin?

Tärkeä edistää terveyttä yhdessä

SOSTE ja useat kansanterveysjärjestöt ovat osana laajaa työelämävaikuttajien ryhmää osallistuneet aktiivisesti suositusten yhteiskehittämiseen. Se on vahvistanut eri näkökulmien huomioimista suosituksissa ja vinkkilistoissa ja edistänyt laajaa yhteiskunnallista keskustelua työikäisten terveyden edistämisestä.

Mars matkalle! – Terveyttä työpaikoille -suositukset haastavat työyhteisöjä samanlaiseen yhteistyöhön. On tärkeää kuulla työyhteisön sisällä erilaisia näkökulmia, asettaa tavoitteet yhdessä, keskustella laajasti erilaisista keinoista ja siten sitoutua yhdessä edistämään asiaa työpaikalla.

Terveyden ja työkyvyn edistämisen matka jatkuu – tervetuloa mukaan!

Rintakuvassa Eveliina Korkiakangas
Eveliina Korkiakangas

 

Eveliina Korkiakangas

Kirjoittaja työskenteli erikoistutkijana Promo@Work-hankkeessa Työterveyslaitoksella.