Skip to content

Mera kan göras för att förebygga självmord

6.9.2019 9.00

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Hyvinvoivat ihmisetAsiakasmaksutHyvinvointi ja terveysJärjestöilleKansanterveysPå svenskaSosiaali- ja terveyspalvelut

Då man ser på fakta och statistik om självmord kan man konstatera att år 2017 gjordes 824 självmord i Finland, vilket är 30 mera än år 2016 och 90 mera än år 2015. WHO uppskattar i sin rapport från år 2015 att över 800 000 människor dör årligen till följd av självmord runtom i världen och att efter trafikolyckor är självmord den näst vanligaste dödsorsaken bland 15-29-åringar. För varje självmord bland vuxna sker 20 självmordsförsök. WHO uppmanar därför alla länder att göra upp självmordsförebyggande strategier.

Självmordsförebyggande program och YAM

I Finland har vi inte idag ett självmordsförebyggande program, men det finns strävanden att få till stånd ett strategiskt nationellt program för psykisk hälsa som skulle övergripa flera regeringsperioder. Strategin behöver naturligtvis också omfatta det självmordspreventiva arbetet. Genom preventivt arbete kunde mera göras än vad som görs idag, anser inte bara Psykosociala förbundet utan många andra organisationer inom området.
Eftersom det går att förebygga självmord vore det särskilt viktigt att nå de unga och göra effektiva preventiva insatser där. Därför vill jag nämna Psykosociala förbundets STEA-finansierade projekt YAM – Youth Aware of Mental Health, som är ett hälsofrämjande och preventivt skolprogram för psykisk hälsa bland unga. Programmets syfte är att förbättra psykisk hälsa och minska självmordshandlingar bland skolelever och nu prövas det i Finland i Jakobstadsnejden. YAM har visat sig vara effektivt i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder.

Terapigarantin

Medborgarinitiativet ”Terapigarantin”-framlyft av nätverket Mentalhälsopoolen, går vidare till Riksdagen för behandling eftersom det uppnått över 50 000 stödförklaringar i sommar. Terapigarantin innebär att vårdbehovet skulle bedömas inom bashälsovården och samtalsstöd skulle ordnas senast inom en månad för den hjälpsökande. Totalkostnaderna för terapigarantin har uppskattats till 35 miljoner euro på årsnivå. Finlands totalkostnader för psykiska störningar uppgår till 11 miljarder euro/år enligt OECD:s rapport från år 2018. Det kostar alltså samhället dyrt att inte erbjuda hjälp och stöd i ett tidigt skede. Långvariga sjukskrivningar, sjukpensioneringar och självmord betyder höga kostnader för samhället, för att inte tala om det mänskliga lidandet.

Den självmordsförebyggande dagen 10.9.

Den 10 september infaller den självmordsförebyggande dagen, som uppmärksammas på olika sätt både i Finland och utomlands. Självmord är en traumatisk kris för närstående – en svår och upprivande händelse. För de allra närmaste är sorgen tyngst och tar ofta en lång tid att genomleva. Om vi som jobbar inom organisationer, på något sätt kan bidra till att öka förebyggande insatser för att minska självmord i Finland och öka tillgängligheten till stöd och hjälp efter självmord för närstående, ska vi göra det. Men det behövs också starka insatser från samhällets sida. Ett rikt land som Finland har möjlighet – om viljan finns – att ge resurser till sådant arbete. Det finns program och metoder som visat sig vara effektiva i internationella studier – exempelvis YAM. Intressepolitiska viljor finns inom organisationssektorn att göra mera, exempelvis att få till stånd terapigarantin. Bara den politiska viljan i vårt samhälle är tillräckligt stark kan mera göras inom det självmordsförebyggande arbetet.

 

Bodil Viitanen

 

 

Bodil Viitanen
verksamhetsledare, Psykosociala förbundet rf
bodil.viitanen(at)fspc.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

18.10.2019 09:00

Päivän tärkein ateria -toimintamalli edistää lapsen ja vanhemman keskinäistä vuorovaikutusta

Pääkaupunkiseudulla pilotoitu Päivän tärkein ateria -toimintamalli on tarkoitettu vanhempien ja lasten vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Se on mainio ja käyttökelpoinen tapa tavoittaa niitä vanhempia, joille koulujen vanhempainillat eivät sovi tai niihin osallistumisen motivaatio on alhainen. Yhteinen aamupala oman lapsen kanssa koulussa ennen koulupäivän alkua tarjoaa yhteistä aikaa ja vahvistaa vanhemman ja lapsen keskinäistä vuorovaikutussuhdetta. Järjestöjen kehittämä toimintamalli […]

Blogi

23.8.2019 08:05

Digitalisering också på svenska

Inom social- och hälsovården är digitaliseringen på framfart. Digitalisering av tjänster är ett sätt att öka tjänsternas tillgänglighet för klienten, minska kostnaderna för serviceanordnaren och förbättra tjänsternas kvalitet. Digitala tjänster och artificiell intelligens inom sjukvården kan bidra till ökad patientsäkerhet, effektivitet och kvalitet, då genomsökning av information försnabbas avsevärt till exempel i samband med diagnostisering. […]

Blogi

14.8.2019 13:15 / vammaispalvelut

Uudella vammaispalvelulailla kohti tosiasiallista yhdenvertaisuutta

Itsemääräämisoikeus, itsenäisyys ja yhdenvertaisuus puhuttavat vammaisia ihmisiä ja heidän omaisiaan. Monella on perusteltu huoli siitä, toteutuvatko nämä hienot periaatteet omalla tai tutun läheisen kohdalla palvelurakenteen muuttuessa ja tehokkuusajattelun vallatessa jalansijaa. Vammaispalvelut toteuttavat perusoikeuksia Tuoreen hallitusohjelman mukaisesti yhdenvertaisuuden toteuttaminen ja vammaisten ihmisten yksilöllisten tarpeiden parempi huomioon ottaminen toteutetaan osana vammaispalvelulain uudistusta. Uudistusta on valmisteltu jo usean […]