Mikä luo turvallisuutta?

SOSTEn valtuuston puheenjohtaja Kari Välimäki on kirjoittanut SOSTEblogin.

Etusivu / Blogi / Mikä luo turvallisuutta?

Suomessa taloudellinen kasvu on ollut viime vuosina hidasta. Tästä huolimatta bruttokansantuote asukasta kohti oli ennakkotietojen mukaan vuonna 2022 korkeampi kuin koskaan aiemmin. Samanaikaisesti sekä sosiaali- ja terveysalan että muut kansalaisjärjestöt ovat taloudellisissa vaikeuksissa. Mikä pahinta, heikoimmassa asemassa olevat joutuvat kamppailemaan kohonneiden elinkustannusten ja alentuvien sosiaalietuuksien kanssa. Köyhyys koskettaa yhä useampaa perhettä ja lasta.

Sotien ja väkivaltaisuuksien syyt

Olen toiminut yli neljäkymmentä vuotta eri kansalaisjärjestöissä ja erityisesti rauhanjärjestöissä. Tänä aikana on käynyt hyvin selväksi sotien ja väkivaltaisuuksien syyt. Syinä ovat eriarvoisuus, ihmisoikeuksien loukkaaminen ja kielteinen suhtautuminen erilaisuuteen. Sotia perustellaan itse luoduilla uhkakuvilla ja vastakkainasettelua korostamalla sekä vääränlaiseen kansalaistunteeseen vetoamalla. Tosiasiassa sodissa puolustetaan vallassaolijoiden etuoikeuksia heikompiosaisten kustannuksella. Näin on myös Venäjän aloittamassa Ukrainan sodassa.

Paras tapa välttää kriisejä

Paras tapa välttää kriisejä on vähentää eriarvoisuutta ja tuoda esille ihmisarvoa ja eri väestöryhmien oikeuksia sekä korostaa yhteistyötä vastakkainasettelun sijaan. Sosiaali- ja terveysalan järjestöillä on tässä erittäin merkittävä turvallisuutta luova rooli. Eriarvoisuutta on vähennettävä paitsi kansainvälisesti myös kansallisesti. Mikäli erot väestöryhmien välillä kasvavat, turvattomuus lisääntyy.

Suomen turvallisen kehityksen takaamiseksi sote-järjestöjen resurssit on turvattava

Kyse on ennen kaikkea siitä, miten jaamme bruttokansantuotteemme. Mikäli järjestöiltä viedään mahdollisuus tuoda esille heikompiosaisten väestöryhmien ääntä, kehittää heidän tukeaan ja palvelujaan sekä tarjota vertaistukea, olemme vaarallisella tiellä. Meillä Suomessa on riittävästi voimavaroja, mutta ne eivät kohdennu tasapuolisesti. Meidän on turvattava sote-järjestöjen resurssit tulevina vuosina, jotta voimme taata maamme turvallisen kehityksen.

Toivon, että uutena valtuuston puheenjohtajana pystyn tukemaan järjestöjen tekemää arvokasta työtä.

Kari Välimäki SOSTEn valtuuston puheenjohtaja

SOSTEn valtuuston uudella puheenjohtaja Kari Välimäellä on pitkä ura sosiaali- ja terveyspolitiikan vaikuttajana. Välimäki on työskennellyt yli 30 vuotta sosiaali- ja terveysministeriössä muun muassa kansliapäällikkönä. Hän on toiminut myös Merimieseläkekassan toimitusjohtajana sekä lukuisissa yhdistyksissä puheenjohtajana.