Millaista järjestötoimintaa voidaan avata kesäkuussa?

Riitta Kittilä katsoo hymyillen kameraan, vieressä lukee hänen nimensä ja sana SOSTEblogi.

Etusivu / Blogi / Millaista järjestötoimintaa voidaan avata kesäkuussa?

Keskeisin järjestötoimintaan vaikuttava purkutoimenpide on kokoontumisrajoituksen väljentäminen siten, että 50 henkilön kokoontumiset ovat kesäkuun alusta mahdollisia. Rajoituksen väljentäminen mahdollistaa esimerkiksi erilaiset vertais- ja ryhmätapaamiset sekä kohtaamispaikkojen ja toimintakeskusten avaamisen. Tämä väljennys voi auttaa esimerkiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujien arkipäivän sujumista koronasta huolimatta. Hallituksen päätös mahdollistaa myös työkeskusten ja kuntouttavan työtoiminnan avaamisen.

Monet järjestöt ovat jo ehtineet peruuttamaan kesäkuulle suunniteltua erilaista ryhmätoimintaa kuten lasten ja nuorten kesäleirejä. Uusien kokoontumissäännösten rajoissa ainakin päiväleirejä voitaneen toteuttaa, jos toimintaympäristö on riittävän väljä. Esimerkiksi lasten liikunnallinen päivätoiminta ja päiväleirit auttaisivat montaa perhettä tiukan koronakevään jälkeen. Moni perhe kaipaisi myös yön yli leirejä, mutta niiden järjestäminen on haastavampaa.

Toiminnan uudelleen käynnistäminen vaatii kuitenkin monenlaista pohdintaa. Kaikessa uudelleen käynnistettävässä toiminnassa tulee huomioida, että kokoontumistilat ovat riittävän väljät, hygieniasta huolehditaan ja osallistujamääriä rajoitetaan. Monenlaista toiminnan sopeuttamista ja uudelleen suunnittelua tarvitaan, jotta toiminta voidaan käynnistää turvallisesti sekä henkilöstön että vapaaehtoisten osalta.

Ikäihmisten karanteeni jatkuu

Yli 70-vuotiaiden karanteenin jatkuminen tarkoittaa sitä, että näihin ryhmiin kuuluvat ihmiset eivät voi edelleenkään osallistua järjestötoimintaan. Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi osa järjestöjen paikallisyhdistystoiminnasta on pysähtynyt, koska kaikki toimintaa pyörittävät aktiivit ovat yli 70-vuotiaita.

Järjestöt ovat huolissaan neljän seinään sisään ahdistettujen ikäihmisten jaksamisesta ja toimintakyvystä. Ikäihmiset eivät pysty samalla tavalla hyödyntämään digitaalista tukea. Sen sijaan järjestöt ovat käynnistänet heille esimerkiksi puhelintukea ja muuta korona-apua. Tätä jouduttaneen edelleen jatkamaan ja ryhmämuotoiset lähitapaamiset siirtyvät edelleen tulevaisuuteen.

Järjestöissä tarvitaan tarkempia ohjeita viranomaisilta