Mitä sinä sanoisit osallisuudesta, jos sinulla olisi aikaa 100 sekuntia?

Eija Koivuranta on kirjoittanut Vieraskynä SOSTEblogin.

Etusivu / Blogi / Mitä sinä sanoisit osallisuudesta, jos sinulla olisi aikaa 100 sekuntia?

Olen saanut osallistua sosiaaliturvan uudistamistarpeita työstävän sosiaaliturvakomitean työhön keväästä 2020 lähtien. Olen komiteassa SOSTEa ja sosiaali- ja terveysjärjestöjä edustava pysyvä asiantuntija. Viimeksi kokoustimme 12.3. ja silloin aiheena oli sosiaaliturvan tulevaisuus.

Esittelypuheenvuorot oli kokouksessa rajattu 100 sekuntiin. Oma puheenvuoroni kuului kokonaisuuteen, jossa pohdittiin osallisuutta yhteiskunnassa. ”Osallistuminen yhteiskuntaan kuuluu kaikille sen jäsenille. Miten ja millaisin ratkaisuin jokainen sosiaaliturvan saaja voi kokea olevansa mukana yhteiskunnassa? Millaista osallistumista haluamme tukea?”

Miten ihmeessä alle kahdessa minuutissa voi kertoa kaiken oleellisen osallisuudesta tai sen puuttumisesta? Omaa vastaustani on valmisteltu yhdessä SOSTEn sotu-verkoston kokouksessa, josta sain hyviä kommentteja puheenvuoroni pohjaksi. Puheenvuorossani hahmotetaan sitä, minkälainen sosiaaliturva vahvistaisi myös osallisuuden kokemusta.

Omassa 100 sekunnin puheenvuorossani nostin esiin oheiset näkökulmat osallisuuteen:

Jokaiselle kuuluvat ihmisarvo, ihmisoikeudet ja oikeus toimia yhteiskunnassa

Aluksi 100 sekuntia tuntui ihan mahdottoman lyhyeltä ajalta, mutta kyllä siinäkin ehtii aika paljon sanomaan. Komitean työpajassa keskustelua herätti muun muassa työn ja yrittäjyyden luoma vahva osallisuuden kokemus sekä digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet ja rajoitukset yhteiskuntaan osallistumiselle. Tärkeintä on kuitenkin yhteisesti jaettu ymmärrys siitä, että osallisuuden ytimessä on jokaiselle kuuluva ihmisarvo, ihmisoikeudet ja oikeus toimia yhteiskunnassa.