Skip to content

Miten saamme parhaat innovaatiot lisäämään suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia?

13.6.2022 9.00

Sote-uudistus
Hyvinvointi ja terveysHyvinvointi ja terveysSosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus
Rintakuvassa Noora Kupari

Noora Kupari

Epävakaa, epävarma, monimutkainen ja epäselvä – näillä sanoilla voi kuvailla tämänhetkistä maailmaamme (englanniksi VUCA-world, lyhenteet sanoista Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Vaikka toimintaympäristömme on aiempaa vaikeammin ennakoitavissa, todellisuudessa mikään asia ei nykyisessä epävarmuudessakaan kehity tyhjiössä, vaan muutoksesta on ollut havaittavia signaaleja jo pitkään ennen käännekohtaa. Miten sote-kentän tulisi tulkita signaaleja tulevaisuudesta, ja miten kehitetään entistä vaikuttavampia innovaatioita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi?

Sosiaali- ja terveysalan sekä yleisesti väestön hyvinvointia parantaville innovaatioille on nyt tarvetta enemmän kuin koskaan. Terveyden ja hyvinvoinnin isoimmat ja kalleimmat haasteet ovat luonteeltaan viheliäitä systeemisen tason haasteita, joihin yhdelläkään toimijalla ei yksinään ole ratkaisun avaimia. Tarvitsemme innovaatioekosysteemin, joka asettaa yhteiset päämäärät ja kokoaa yhteen erilaiset toimijat ja onnistumiseen tarvittavat osaamiset.

Innovaatioekosysteemin sykkivä sydän

Systeemiset ongelmat vaativat uutta ajattelua ja uudenlaista ongelmanratkaisua. Perinteisesti innovaatiotoimintaa organisaatioissa ovat ohjanneet kilpailukyky ja markkina-aseman parantaminen sekä organisaatioiden sisäiset, hieman salamyhkäiset, innovaatioyksiköt. Muuttuvassa toimintaympäristössä ja etenkin systeemisiä ongelmia ratkottaessa on jo pidemmän aikaa tunnistettu tarve organisaatio- ja toimialarajat ylittävälle yhteiskehittämiselle. Tiedon jakamisesta ja avoimesta yhteistyöstä on tullut modernin innovaatiotoiminnan sykkivä sydän.

Menestyksekkään ja tuloksia tuottavan innovaatiotoiminnan taustalla 2020-luvulla on keskeneräisyyden sietämistä, kokeiluja, yhteiskehittämistä ja jakamista, mutta myös vahvoja visioita, tavoitteita ja selkeää johtamista. Innovaatioekosysteemi luo alustan tavoitteelliselle kehitystoiminnalle ja yhdessä oppimiselle. Se haastaa organisaatioita uudenlaiseen ajatteluun, nopeampaan toimintaan ja aiempaa rohkeampaan kokeilemiseen.

Toimiva innovaatioekosysteemi mahdollistaa innovatiivisen kehittämisen ja energian suuntaamisen kohti ekosysteemin jäsenten yhteisesti jakamaa strategista tavoitetta. Kun tavoitteena on yhteinen hyvä, ekosysteemin kaikki jäsenet hyötyvät innovaatioista vähintään omien panostensa mukaisesti.

Hyvinvointialueet ekosysteemien orkestraattoreina?

Systeemiajattelu keskittyy eri ilmiöiden sekä niihin liittyvien toimijoiden välisiin keskinäisriippuvuuksiin ja niistä seuraaviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Monimutkaisia terveyden ja hyvinvoinnin haasteita ratkovissa innovaatioekosysteemeissä tärkeässä roolissa ovat julkisen sektorin lisäksi etenkin yhteisen toimintaympäristön jakava järjestökenttä, yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Lisäksi ekosysteemien toimintaan on tärkeä tuoda myös asiakkaiden tai asukkaiden – eli yksittäisten ihmisten – näkökulmaa ja osallistumista. Vain näin tulevaisuuden palveluista kehittyy aidosti ihmislähtöisiä.

Innovaatioekosysteemissä korostuu erityisesti orkesteraattorin rooli. Kun orkestraattori onnistuu tehtävässään, toiminta pääsee nopeasti käyntiin, ja yhteistä toimintaa ohjaavat yhteiset toimintatavat, säännöt ja tavoitteet. Orkesteraattori toimii eri agendoja edistäviä toimijoita kokoavana voimana, joka pitää katseen tiukasti yhteisissä tavoitteissa. Voisivatko hyvinvointialueet toimia omilla alueillaan orkestraattorina, joka kokoaa eri toimijat yhteisen mission taakse?

Noora Kupari
johtava konsultti
noora.kupari@gesund.partners
Gesund Partners

Tervetuloa SOSTE Akatemiaan 15.6. klo 17.30–19

SOSTE Akatemian -webinaarisarjan kevään viimeinen tilaisuus 15.6. käsittelee innovaatioekosysteemiä soten muutosvoimana. Alue- ja varavaltuutettujen lisäksi mukaan ovat tervetulleita myös alueelliset viranhaltijat, sote-järjestöjen edustajat sekä kaikki hyvinvointialueiden toiminnasta kiinnostuneet!

Katso SOSTE Akatemian ohjelma ja ilmoittaudu mukaan

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
hankepäällikkö

15.6.2022 08:00

Järjestöillä riittää vaikuttamisen paikkoja hyvinvointialueilla – toimintaedellytykset, strategiat, palvelupolut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Sote-uudistus Hyvinvointialueiden valmistelussa alkoi maaliskuussa uusi vaihe, kun alueiden ylintä poliittista valtaa käyttävät aluevaltuustot aloittivat toimintansa. Tärkeäksi vaikuttamisen teemaksi nousi järjestöjen rooli hyvinvointialueiden pitkän aikavälin toimintaa määrittelevissä hyvinvointialuestrategioissa. Järjestöjen strategiavaikuttamisen tueksi Järjestöjen sote-muutostuki tuotti aivoriihen aineiston pohjalta materiaalia, jonka avulla järjestöt eri hyvinvointialueilla ovat voineet pohtia, miten ne kiinnittäisivät toimintaansa hyvinvointialueensa strategiaan. Strategiatyö jatkuu osalla hyvinvointialueista […]

Blogi
hankepäällikkö

15.6.2022 07:59

Organisationerna har mycket att påverka i välfärdsområdena – verksamhetsförutsättningar, strategier, servicestigar och främjande av välfärd och hälsa

Sote-uudistus I mars inleddes en ny fas i beredningen av välfärdsområdena, då välfärdsområdesfullmäktigena med högsta politiska makt i områdena inledde sin verksamhet. Ett viktigt tema att påverka blev organisationernas roll i välfärdsområdenas strategier, vilka definierar välfärdsområdenas långsiktiga verksamhet. Till stöd för organisationernas strategipåverkan producerade projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki” material, baserat på brainstormingdata, med vars hjälp organisationerna inom […]

Blogi

9.6.2022 09:00

Kuntoutusjunasta pudonneet – millaista toimijuutta olisi lupa tavoitella?

Sosiaali- ja terveyspalvelut Jatkan Riitta Saksasen hyviä ajatuksia kuntoutuksesta. Kolmas sektori on monella elämän osa-alueella kansalaisten pulssilla. Lue lisää: Riitta Saksanen SOSTEblogissa: Kuntoutussuunnitelman tulee rokata, ei sakata! Toivo on kuntoutuksessa, epävarmuus sen saatavuudessa Järjestöihin ja yhdistyksiin kiinnittyneitä ihmisiä yhdistävät toivo tai toivottomuus, varmuus tai epävarmuus, osallisuus tai osattomuus, toimintakyky tai sen puute – usein nämä kaikki. Tällä hetkellä […]