Monipuolinen osaaminen takaa parhaan lopputuloksen

Kasvokuvassa Vertti Kiukas, vieressä lukee hänen nimensä ja sana SOSTEblogi.

Etusivu / Blogi / Monipuolinen osaaminen takaa parhaan lopputuloksen

Suomessa on pitkä perinne valmistella asioita laaja-alaisesti. Tämä on ollut vahvuus. Monitahoiset asiat selkenevät monelta kantilta pohdittaessa ja lopputuloksesta tulee yleensä ajassa kestävämpi ja arjessa toimivampi. Onkin harmi, että järjestöjen avustusjärjestelmää on lähdetty uudistamaan mahdollisimman suppealla ja yksipuolisella työryhmällä. Tällainen menettelytapa on aiemmin sovitun vastainen.

VA-digissä valtionavustusprosessit digitalisoidaan

Edellisen hallituksen – tai nyt kai pitää sanoa toissa hallituksen eli Sipilän – aikana eri lähteistä jaettavia valtioavustuksia lähdettiin uudistamaan kunnianhimoisesti Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa (VA-digi). Avustuksia myönnetään vuosittain useita miljardeja kymmenissä virastoissa satoihin tarkoituksiin. Tällaisen kokonaisuuden hallintaan digitalisoinnilla voidaan saada aikaan merkittävää parannusta.

Työ on kuitenkin hyvin pitkällinen ja tähtää kuluvan, 2023 päättyvän vaalikauden loppuun.

Tässä samassa yhteydessä on tarkoitus uudistaa myös avustusjärjestelmä, jonka kautta järjestöille myönnetään avustuksia veikkausvoittovaroista.

Uuteen avustusjärjestelmään piti siirtyä jo vuoden 2017 alussa

Kansalaisjärjestöt ovat olleet pettyneitä siihen, että veikkausvoittovaroja koskevan avustusjärjestelmän uudistaminen ei ole edennyt alkuperäisen suunnitelman mukaan.

Kun kolme pelitoimijaa Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja Fintoto yhdistettiin yhdeksi uudeksi yhtiöksi – Veikkaukseksi – sovittiin, että samalla siirrytään uuteen avustusjärjestelmään vuoden 2017 alussa. Tavoitteeksi asetettiin järjestöjen autonomian lisääminen ja byrokratian vähentäminen. Lisäksi todettiin, että avustamista on järkevä ainakin osin yhdenmukaistaa.

Jo vuonna 2015 jätti mietintönsä sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nergin johtama työryhmä, joka linjasi, miten pelitoimijoiden yhdistäminen järjestöjen näkökulmasta sujuisi. Sen yksimielisessä työssä olivat mukana kaikki tuotonjakoministeriöt ja kansalaisjärjestöjen kattojärjestöt, ja sen mietintö kirjattiin sellaisenaan yhteisymmärryspöytäkirjaan, jonka allekirjoituksin uuden Veikkauksen valmistelutyö tuli lihaksi.

Avustusprosessit ja käyttöehdot kovin erilaisia eri ministeriöissä

Avustusprosessit olivat kullakin kolmella entisellä pelitoimijalla omanlaisensa, ja ne jatkuvat yhä.

Veikkausvoittovarojen jaosta päättää kolme ministeriötä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) hallinnoi sote-järjestöjen yleishyödylliseen, terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan kohdistuvia avustuksia; päätöksen jaettavista avustuksista tekee sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa valtionavustuksia muun muassa koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) myöntää avustuksia hevoskasvatukseen ja hevosurheiluun.

Sama järjestö saattaa saada avustuksia eri toimintoihin useasta lähteestä. Jos ne toimivat eri ehdoin, järjestölle aiheutuu suuri määrä ylimääräistä hallinnollista työtä.

Toisaalta, nyt kun rahan lähteenä on yksi yhtiö, on järjestöjen yhdenvertaisuuden näkökulmasta entistä vähemmän perusteita sille, että samankaltaiseen järjestötoimintaan on eri ministeriöissä kovin erilaiset avustusten myöntöprosessit ja käyttöehdot.

Jos järjestöt suljetaan ulos, turha puhua yhteiskehittämisestä

Kansalaisjärjestöjen avustusjärjestelmän uudistustyö jumitti lähinnä virkamieskunnan eri tahoilta tulevan vastarinnan takia koko viime hallituskauden. Poliittista tahtoa oli, mutta se ei siiloutuneessa hallinnossa riittänyt poistamaan virkakitkan vaikutusta. Asiaa siirrettiin hankkeesta seuraavaan ilmeisenä tarkoituksena olla edistämättä asiaa. Tämä jarrutus loi epäluottamusta järjestöjen ja joidenkin virkamiesten välille. Se on sanottava, että STM ei jarruttajiin kuulunut.

Tähän työhön on nyt lähdetty VA-digi-hankkeen asettamassa suppeassa jaostossa. Jaoston tavoitteet ja aikataulu ovat kannatettavat. Kokoonpano ei kuitenkaan ole tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta optimaalinen. Jaostossa istuu ainoastaan virkamiehiä eri ministeriöistä. Avustuseuro näyttää erilaiselta myöntäjälle ja käyttäjälle, koska intressit ovat erilaiset. Jos kolikon toisesta puolesta ei ole asiantuntemusta, lopputulos on väistämättä vino.

Järjestöjen mukanaan tuomaa ihmisten arjen asiantuntemusta käytetään laajasti ja hyvin tuloksin työryhmävalmistelussa. Esimerkkeinä mainitsen sote-uudistuksen, kuntoutusuudistuksen, asiakasmaksutyön ja hankintalain. Kaikissa näissä on ollut lopputulokselle eduksi, että valmistelussa on ollut laaja pohja.

On vaikea ymmärtää, mitä kuvitellaan saavutettavan sillä, että järjestöt jätetään ulos jaostosta tässä suuressa uudistuksessa, johon järjestöillä on sekä iso intressi että ainutlaatuista osaamista. Lupaillaan vain, että kyllä teitä kuullaan ja saatte kommentoida. Tyhjyyttään kumisevaa puhetta yhteiskehittämisestä.

SOSTE, Olympiakomitea ja Allianssi ovat yhteisesti todenneet, että tällainen valmistelutapa ei meille sovi.