Myös järjestöjen apua tarvitaan nyt – avunannon edellytykset turvattava

Rintakuvassa Vertti Kiukas, vieressä lukee hänen nimensä ja sana SOSTEblogi. vieressä lukee hänen nimensä ja sana SOSTEblogi.

Etusivu / Blogi / Myös järjestöjen apua tarvitaan nyt – avunannon edellytykset turvattava

Tällä hetkellä osa järjestöistä peruu toimintojaan koronaviruksen takia, osa taas lisää niitä. Esimerkiksi erilaiset mielenterveyden tukipalvelut käyvät nyt kovilla kierroksilla. Huoli koronaviruksesta näkyy niissä lisääntyneinä yhteydenottoina, ja ne tarvitsisivat pikaisesti lisää resursseja. Myös kotiväkivallan ennakoidaan lisääntyvän, kun ihmiset ovat enemmän neljän seinän sisällä. Myös tähän huoleen vastaamiseen on järjestöillä kohotettu valmius. Esimerkkejä löytyy helposti muitakin.

Peliyhteisöjen (Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus, Fintoto) yhdistymisen jäljiltä on käytettävissä merkittävä määrä jakamattomia, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kohdennettuja voittovaroja. SOSTE esittää, että sosiaali- ja terveysministeriö (STM) järjestää jakamattomista voittovaroista pikaisella ja kevyellä menettelyllä ylimääräisen haun koronatilanteeseen vastaamiseksi. Tarkat kriteerit ja menettelyt olisi hyvä sopia yhdessä järjestöjen kanssa.

Tämä kriisi on hyvä osoitus myös siitä, että avustusjärjestelmän säätelyn keventämiselle hallitusohjelman hengessä on vahva tarve. Järjestöt ovat parhaimmillaan ketteriä ja ihmisten arjen pulssilla. Ainakin jos niiden annetaan sitä olla. Mitä yllättävämmät olot, sitä vähemmän voidaan elää ennakkosuunnitelmien mukaan. Sitä suurempi tarve on siirtää työvoimaa ja panostuksia sinne, missä hätä on suurin – tämä tulee jatkossa mahdollistaa nykyistä paremmin.

Myös järjestöillä maksuvalmiusongelmia

Osa järjestöistä on huolissaan myös omasta maksuvalmiudestaan, kun tapahtumia koronan takia perutaan ja siirretään ja muu tulovirta hiipuu. Julkisuudessa on eniten ollut puhetta urheilu- ja kulttuuritoimijoiden ahdingosta, mutta todellisuus on sama monelle sote-järjestölle. Valtio voi kantaa oman vastuunsa ja käyttää vahvaa kassaansa varmistaakseen järjestöjen toiminnan jatkuvuuden. SOSTE esittää, että STM aikaistaa toiminta-avustusten maksatuksia siten, että toukokuun erä maksetaan jo huhtikuun alussa ja elokuun erä kesäkuussa.

Avustussumman pieneneminen kompensoitava järjestöille

Veikkaus ilmoitti viime perjantaina, että se sulkee koronaviruksen vuoksi kaikki pelipaikkansa ja peliautomaattinsa. Näin se pyrkii vähentämään asiakkaiden riskiä saada koronavirustartunta. Sulkemispäätös on kansanterveyden näkökulmasta ehdottoman oikea. Sulkemispäätös kannattaa myös käyttää hyödyksi ja tutkia muun muassa sitä, siirtyykö pelaamista nettiin ja minkä verran pelihaitat mahdollisesti vähenevät. Sulkupäätös tuo käynnissä olevaan arpajaislakiuudistukseen olennaista uutta tietoa.

Päätöksellä on luonnollisesti myös talousvaikutuksensa. Pikalaskulla automaattien sulkeminen vähentää SOSTEn jäsenten avustuksia noin 500 000 euroa joka päivä. Lisäksi tuotot vähenevät muun muassa siksi, kun esimerkiksi urheiluvedonlyönti on lamassa otteluiden lakattua.

Kehysriihtä silmällä pitäen SOSTE esittää, että kehysriihessä syntyy yleinen päätös kompensoida kaikille Veikkauksen edunsaajille avustussumman pieneneminen. Tämä päätös rauhoittaisi tunnelmia järjestökentällä. Jos yleistä päätöstä ei synny, ehdotamme että STM käyttää tulevana vuonna sote-järjestöjen avustussumman pienenemisen kompensointiin edellä mainittuja jakamattomia voittovaroja.

On tärkeää, että ministeriön ja järjestöjen välillä on jatkuva keskusteluyhteys siitä, miten ihmisille voidaan turvata heidän tarvitsemansa apu ja tuki.