Näin YTHS:stä tuli edelläkävijä ja suomalainen menestystarina


Etusivu / Blogi / Näin YTHS:stä tuli edelläkävijä ja suomalainen menestystarina

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) on kansainvälisesti ainutlaatuinen opiskeluterveydenhuollon toimija. 90-vuotias YTHS on onnistunut säilyttämään asemansa opiskeluterveydenhuollon osaamiskeskuksena ja jopa vahvistamaan sitä esimerkiksi uusimmassa kehitysvaiheessa, laajenemisessa ammattikorkeakouluopiskelijoihin.

Opiskelijat omalla asiallaan

Ylioppilaiden keuhkotarkastukset käynnistyivät 1930-luvulla ja rohkaisivat opiskelijat omien terveyspalvelujen suunnitteluun. Painetta lisäsi paitsi puutteellisesti järjestetty terveydenhuolto Suomessa myös se, etteivät opiskelijat saaneet kotipaikkaoikeutta opiskelupaikkakunnalleen. Tämä vaikeutti toispaikkakuntalaisten sairaanhoidon saamista. Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) aktiivien ansiosta lääkärin vastaanottotoiminta opiskelijoille aloitettiin jo talvella 1946, ja itsenäinen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) perustettiin 1954.

Hammashoitoa, mielenterveystyötä, e-pillereitä, sähköisiä palveluja

Opiskelijat säilyttivät vahvan aseman YTHS:n hallinnossa. Heillä on ollut paikkansa myös käytännön toimintaa suunnittelevissa työryhmissä. Kynnys vaikuttaa on ollut matala, ja toimintaa on suunnattu opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Tuloksena on ollut laajat terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, joihin on sisältynyt niin hammashoito kuin mielenterveyskin. Opiskelijoiden toiveet ja vaikutus palveluihin ovat näkyneet ehkäisevän mielenterveystyön alkamisessa ja e-pillerikysymyksessä 1960-luvun lopussa sekä sittemmin palvelujen sähköistymisessä.

Terveyden edistäminen on aina ollut YTHS:n ydinosaamista

YTHS on toiminut pioneerina opiskelijoiden terveystarkastuksissa, jotka kokeilujen jälkeen alkoivat syksyllä 1972. Terveyskyselyssä oli mukana myös YTHS:ssä kehitetty mielenterveysseula. Hammastarkastukset toteutuivat vasta vuonna 1986.

Terveiden tarkastaminen ei tuntunut järkevältä toiminnalta. Sen vuoksi suunterveydessä siirryttiin – tutkimukseen perustuen – harvempaan ja sittemmin yksilölliseen tarkastusväliin.

Terveystarkastuksia varten suunniteltiin sähköinen kysely Sätky, jolla seulottiin henkilökohtaiseen terveystapaamiseen kutsuttavat. Vuonna 2009 käyttöön otettu Sätky oli merkittävä innovaatio ja ensimmäinen laatuaan Suomessa ja kansainvälisestikin. Uraauurtavaa oli suun terveystarkastuksen ajoituksen arvioiminen samalla kyselyllä.

Terveysvalistus, -kasvatus ja terveyden edistäminen on kuulunut YTHS:n agendalle alusta lähtien. Tärkeää on ollut tuottaa aineistoa opiskelijalähtöisesti. Ylioppilaslehtien terveyspakinoista siirryttiin näyttäviin julisteisiin, oppaisiin ja lopulta some-viestintään.

Mielenterveystyössä aikaansa edellä

YTHS aloitti ehkäisevän mielenterveystyön ottaessaan 1960-luvun lopussa vastuulleen ylioppilaskuntien aloittaman neuvontapsykologitoiminnan. Huomattava osa työstä kohdistui opiskeluyhteisöihin. Tässä YTHS oli edellä aikaansa, sillä mielenterveysneuvoloita rakennettiin Suomessa vasta 1980-luvulla, ja mielenterveyden edistäminen on noussut tärkeälle sijalle vasta tällä vuosituhannella. Valitettavasti 1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä yhteisöllinen työ jäi individualistisen suuntauksen jalkoihin – noustakseen jälleen uuden vuosituhannen alussa.

Digitaalisuus muuttaa työtä

Nuoren opiskelijaväestön valveutuneisuus sai YTHS:n tarttumaan 1970-luvulla digitaalisten järjestelmien kehittämiseen ensimmäisten joukossa Suomessa. Sähköinen sairauskertomus luotiin YTHS:n piirissä, ja se valmistui vuosituhannen vaihteessa.

Digitaalista terveysviestintää tarjottiin jo 1990-luvun alussa yhteistyössä opiskelijoiden kanssa! Jo tuolloin selvitettiin opiskelijoiden toiveita, joita olivat mahdollisuus sähköiseen ajanvaraukseen, reseptinuusintaan ja laboratoriotulosten saamiseen. Valitettavasti kehitys oli opiskelijoiden toiveita hitaampaa.

2000-luvulla siirryttiin sähköpostineuvonnasta verkkolääkäripalveluun ja saatiin käyttöön edellä kerrottu Sätky. Vihdoin 2010-luvulla potilastietojärjestelmäuudistuksen jälkeen saatettiin tarjota laajempia digitaalisia palveluita, jotka onneksi olivat käytössä jo ennen korona-aikaa.

Valtakunnallinen osaamiskeskus

Valtakunnallisena organisaationa YTHS tarjoaa opiskelijoille palveluja lukuisilla paikkakunnalla ympäri Suomea, mikä palvelee opiskelijoiden tarpeita opiskelu-, koti- ja työpaikkojen sijaitessa usein erillään. Mutta sen lisäksi valtakunnallisuus antaa mahdollisuuden kehittää YTHS:n työtä tehokkaasti ja ammattimaisesti, kun jokaisen paikkakunnan ei tarvitse suunnitella ja tuottaa omia käytäntöjään, lomakkeitaan ja terveysviestintäänsä erikseen.

Kansainvälisesti ainutlaatuinen YTHS on suomalaisen opiskeluterveydenhuollon mallin luoja, sen rakentaja ja kokeilija. Kun vuonna 1969 asetettu Opiskelijoiden terveydenhuoltokomitea määritteli ensi kertaa opiskeluterveydenhuollon tavoitteet ja sisällön, ne kumpusivat pitkälti YTHS:n työstä.

Vuosien kuluessa saavutettu arvostettu asema opiskeluterveydenhuollon osaamiskeskuksena sai vahvistuksen vuoden 2021 alussa voimaan tulleessa niin sanotussa YTHS-laissa, joka toi ammattikorkeakouluopiskelijat YTHS:n palvelujen piiriin.

 

 

Tapani Kunttu, VTL (FM), historioitsija-tietokirjailija
tapani.kunttu@historia-memoria.fi
Kristina Kunttu, LT, dos., senioritutkija YTHS, tietokirjailija
kristina.kunttu@historia-memoria.fi