Näkyvätkö liikunta ja ravinto hallitus­ohjelman toimeen­panossa?

Marjaana Lahti-Koski on kirjoittanut Vieraskynä SOSTEblogin.

Etusivu / Blogi / Näkyvätkö liikunta ja ravinto hallitus­ohjelman toimeen­panossa?


Kun kalenterin kokousvarauksessa lukee Liira, mistä on kyse?

Viime syksynä työnsä aloittanut ja heinäkuun lopussa toimikautensa päättänyt kansanterveyden neuvottelukunnan uusi jaosto nimesi itsensä Liiraksi. Lyhenne oli tarpeen, sillä olihan jaoston virallinen nimi ”Liikunnan ja ravitsemuksen hyödyntäminen uusissa sote-rakenteissa ja niiden yhdyspinnoilla” varsin pitkä ja monipolvinen. Lyhenteestä on hyvin pääteltävissä jaoston teemat: liikunta ja ravinto.

Samalla se entisenä rahayksikkönä muistuttaa siitä, että investoinnit ehkäisyyn ja varhaiseen tukeen ovat kannatettavia ja tuottaessaan tuloksia ja vaikutuksia säästävät parhaimmillaan valtavan kasan euroja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksissa ja vahvistavat taloutta muun muassa paremman työ- ja toimintakyvyn kautta.
Liikkumattomuuteen ja epäterveelliseen ravitsemukseen liittyvien sairauksien kustannukset ovat suuret. Kuitenkin panostukset liikunnan ja ravitsemuksen edistämiseen ovat varsin vaatimattomia siihen nähden, millaisia hyötyjä olisi saavutettavissa. Suuri joukko suomalaisia liikkuu terveytensä kannalta aivan liian vähän. Kasvisten käyttö on niukkaa ja yhdeksän aikuista kymmenestä saa ruoastaan liikaa suolaa.

Tavoite ja konkreettiset toimenpiteet

Mistä Liira-jaostossa sitten keskusteltiin, mitä se tavoitteli ja mihin se toimikautensa päätteeksi kesällä 2023 päätyi?

Tavoitteena on parantaa liikunnan ja ravitsemuksen hyödyntämistä hyvinvointialueiden työvälineenä ja siihen liittyvillä yhdyspinnoilla. Jotta näin tapahtuisi, tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä.

Ensinnäkin on varmistettava toimivat yhteistyörakenteet ja toimintakäytännöt hyvinvointialueilla ja niiden yhdyspinnoilla. Liikunnan ja ravitsemuksen edistävät rakenteet tulee viedä osaksi lakisääteisiä neuvotteluita.

Toiseksi on parannettava ammattilaisten liikunta- ja ravitsemusosaamista perus- ja täydennyskoulutuksen avulla sekä kehitettävä moniammatillista osaamista ja konsultaatiokäytäntöjä yhdyspinnoilla ja organisaatioiden sisällä.

Kolmanneksi tulee tukea näyttöön perustuvien suositusten ja toimintamallien käyttöönottoa. On levitettävä ja juurrutettava vaikuttavia toimintamalleja, konkretisoitava keskeiset palveluketjut ja -kokonaisuudet sekä edistettävä Palko-suositusten ja muiden näyttöön pohjautuvien suositusten ja toimintamallien toimeenpanoa.

Neljänneksi liikunnan ja ravitsemuksen edistämisen toteutumista ja vaikuttavuutta tulee seurata.

Kuka tekee, mitä tekee, ja kuka ottaa vastuun, että tarvittavat toimenpiteet konkretisoituvat ja tulevat tehdyksi, ovat tietenkin avainkysymyksiä. Niihin etsitään vastauksia niin valtionhallinnossa, hyvinvointialueilla, kunnissa kuin järjestöissäkin. Mitä mahtaa uusi vaalikausi tuoda tullessaan? Toivottavaa toki on, että Liira-jaoston työtä ja suosituksia hyödynnetään uuden hallitusohjelman toimeenpanossa.

Hallitus toteuttaa järjestöjen kanssa terveys- ja hyvinvointiohjelman

Eduskuntavaalien alla tarttumattomien sairauksien järjestöverkosto esitti hallitusohjelmaan laajaa, poikkihallinnollista ja pitkäjänteistä terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä edistävää ja kansansairauksia ehkäisevää toimintaohjelmaa. Ilahduttavaa, että ohjelmassa tätä tavoitetta tukevia kirjauksia löytyi kaksin kappalein.

Yhteistyössä järjestöjen kanssa hallitus toteuttaa poikkihallinnollisen, kansallisen terveys- ja hyvinvointiohjelman, jolla vahvistetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikuttavuutta muun muassa ottamalla käyttöön vaikuttavaksi arvioituja käytäntöjä. Lisäksi se käynnistää liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn poikkihallinnollisen Suomi liikkeelle -ohjelman, jonka tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä.

Järjestöt tarjoavat osaamistaan terveysohjelmiin

Nämä kaksi ohjelmaa – koordinoidusti, viisaasti ja tavoitteellisesti rakennettuna – voivat parhaimmillaan tuottaa paljon lisää liikettä, parempaa ravitsemusta ja ennen kaikkea parempaa terveyttä ja hyvinvointia kansalaisille. Järjestöt tarjoavat mielellään osaamistaan niin näiden ohjelmien suunnitteluun ja toimeenpanoon kuin muutoinkin toimenpiteisiin hyvinvointialueilla, kunnissa ja niiden yhdyspinnoilla liikunnan ja ravitsemuksen edistämiseksi.

Marjaana Lahti-Koski
pääsihteeri
Suomen Sydänliitto ry
marjaana.lahti-koski@sydanliitto.fi