Skip to content

Palkkatuen uudistus huolestuttaa – kerro meille näkemyksesi!

28.4.2022 12.00

Hyvinvointi ja terveys
Hyvinvoivat ihmisetHyvinvointi ja terveysJärjestöilleToimeentulo

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on valmistellut lakiesityksen, jolla muutetaan palkkatukijärjestelmää. Palkkatuen kokonaisuudistus on tarpeellinen: byrokratian yksinkertaistamista, järjestelmän ennakoitavuutta ja maksatusprosessin nopeuttamista on kaivattu.

Hyvistä tavoitteista huolimatta lakiluonnoksen kokonaisvaikutus järjestöjen ja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kannalta näyttää huonolta.

Muutokset järjestöjen 100 % tukeen eivät ole hyväksyttäviä

Uudistuksella tullaan leikkaamaan järjestöjen mahdollisuuksia työllistää 100 % palkkatuella. Leikkaus koskisi esimerkiksi niitä järjestöjä, joilla myytyjen tavaroiden ja palvelujen arvo on yli 100 000 euroa vuodessa.

Järjestöjen 100 %:n palkkatuella on pystytty tarjoamaan polku työelämään niille heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville ihmisille, jotka tarvitsevat tavallista enemmän tukea ja valmennusta työssä pärjäämiseen ja työuransa aloittamiseen.

Onko järjestön toiminnalla EU:n rajat ylittävää kauppavaikutusta?

100 prosentin palkkatuen myöntämisen yhteydessä selvitetään jatkossa, onko toiminnalla vaikutusta Euroopan unionin jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Kauppavaikutusta ei olisi, jos:

 • myytyjen tavaroiden ja palveluiden arvo on alle 100 000 € vuodessa.
 • tavaroita tai palveluita ei ole mahdollista tilata verkosta tai käyttää verkossa pois lukien tilanteet, joissa markkinointia tapahtuu verkossa, mutta tavara tulee noutaa tietystä paikasta tai palvelu kuluttaa tietyssä paikassa.
 • lähes kaikki tai kaikki asiakkaat ovat Suomessa asuvia henkilöitä tai Suomeen rekisteröityjä organisaatioita.

Mikäli katsottaisiin, että järjestön toiminnalla on kauppavaikutusta, tuki voidaan silloin myöntää de minimis -tukena (200 000 € kolmen verovuoden aikana). Samat yllä kuvatut kriteerit tullaan jatkossa asettamaan myös työllisyyspoliittisiin avustuksiin.

SOSTE on useissa yhteyksissä tuonut esiin, että kauppavaikutus tulisi arvioida aina tapauskohtaisesti. Järjestöjen toiminnalla on hyvin epätodennäköisesti rajat ylittävää kauppavaikutusta.

Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämispolku vaarantuu

Palkkatuen muutoksella leikataan järjestöjen mahdollisuuksia työllistää 100 % palkkatuella. Tämä leikkaus vaikuttaa vähintään 1300 palkkatukityöllistettyyn, jotka tarvitsevat tavallista enemmän tukea ja joiden työllistyminen suoraan avoimille työmarkkinoille eli yrityksiin on epätodennäköistä. Siksi vaarana on, että uudistuksen seurauksena suuri joukko ihmisiä syrjäytyy työmarkkinoilta pysyvästi.

Jos uudistus toteutuu esityksen mukaisesti, se tulee vaikuttamaan monien järjestöjen toimintaan merkittävästi. Kyseisissä järjestöissä mietitään nyt, mitä toimintoja pystytään jatkossa tarjoamaan ja voidaanko enää ylipäätään tarjota palkkatuettua työtä. Katkeaako polku kuntouttavasta työtoiminnasta eteenpäin?

Hallitus hakee tällä muutoksella 10 miljoonan euron säästöä. Voidaan oikeutetusti kysyä, muuttuuko säästö todellisuudessa menoiksi? Kuka maksaa mahdollisen syrjäytymisen kustannukset tai järjestää heikoimmassa asemassa oleville toimintoja, joita järjestöt mahdollisesti nyt joutuvat ajamaan alas?

Palkkatuen kestoon esitetään muutoksia

Toteutuessaan uudistus muuttaisi myös tukijaksojen pituuksia. 100 prosentin tukijakso olisi jatkossa 10 kuukautta. Jatkossa palkkatuki voidaan myöntää uudelleen toiselle työnantajalle heti edellisen tukijakson päätyttyä, jos henkilö edelleen kuuluisi palkkatuen kohderyhmään ja tuen myöntäminen olisi tarkoituksenmukaista. Tämä mahdollistaa poluttamisen, mutta samalle työnantajalle ei voi työllistyä kuin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, joita on esimerkiksi sairauden tai vamman vuoksi myönnetty palkkatuki.

Vielä voimme vaikuttaa, lähetä meille esimerkkejä!

Uudistus on mittava, ja esitys sisältää paljon muutoksia nykytilaan. Nyt on tärkeää nostaa esiin esityksen vaikutukset erityisesti järjestöihin ja järjestöjen kohderyhmiin. Kommentteja hallituksen esitykseen voi antaa lausuntopalvelu.fi kautta 27.5.2021 saakka.

SOSTE antaa oman lausuntonsa esityksestä. Otamme mielellämme vastaan konkreettisia esimerkkejä esityksen vaikutuksista eri kohderyhmiin ja järjestöihin. Myös ratkaisuehdotukset ovat tervetulleita. Lähetä kommenttisi SOSTEn lausuntoa varten maanantaihin 16.5. mennessä erityisasiantuntija Päivi Kiiskiselle, jolta saa asiasta myös lisätietoja.

Kommentit

 1. Pia K. Lehtinen sanoo:

  Siis minulla on ollut oikeus palkkatukeen jo pitkän ajan. Olen ollut työttömänä vuodesta 2017 eli valmistumisestani lähtien. Kuitenkaan jostain syystä, se ei ole innostanut seurakuntia. Olen teologi ja hakenut tutkintoani vastaavaa töitä Ev. Lut. seurakunnista ja mahdollisuutta saada pappisvihkimys. Se tuli yhä vahvemmaksi tunteeksi, kun olin työkokeilussa seurakunnassa äskettäin. Kuulemma minusta tehtiin palkkatukianomus mutta en tiedä (eikä hakijatkaan kuulemma) mitä sille on tapahtunut. Itse en osaa, mistä kysyä sen polusta. Jo työkokeilun alkukin meinasi viivästyä, mutta kiitos silloisen omavalmentajan ja seurakunnasta lomakkeen täytössä avustaneen henkilön, jotka nopeutti prosessia. Kun ei tiedä asiasta, niin helposti asiat pitkittyy ja silloin asiat mutkistuu. Olisin mielelläni ensimmäinen palkkatukityöllistetty pappi seurakunnassa, jos vain sallitaan.

 2. Päivi Kiiskinen sanoo:

  Kiitos Pia kommentistasi. Kyllä työnantajalle tulisi toimittaa tieto siitä, onko palkkatukihakemus hyväksytty vai ei. Mikäli hakemus hylätään tulisi kertoa myös syy siihen. Harmillista, että hakemus on jäänyt byrokratian loukkuun. Asiaa voi tiedustella paikallisesta TE-toimistosta. Toivottavasti lopputulos on kannaltasi positiivinen ja pääset tekemään toiveittesi työtä.

 3. Ulla sanoo:

  Hei! Olenko tulkinnut oikein, että myös 100 % palkkatuen osalta palkan sivukulut eivät olisi enää tukikelpoisia kustannuksia, ts. ne tulisivat jatkossa työnantajan maksettaviksi myös 100 % palkkatuettujen osalta?

 4. Päivi Kiiskinen sanoo:

  Hei Ulla! Lakiesityksen mukaan sivukulut eivät ole tukikelpoisia kustannuksia minkään tukiprosentin osalta. 100% tuen kohdalla palkkakustannuksia korotettaisiin kuitenkin kertoimella 1,23. Tällä korotuksella käytännössä korvataan työnantajalle aiheutuvia sivukuluja.

 5. Ulla sanoo:

  Kiitos tiedosta!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

25.4.2022 10:40

Toimeentulotuen ongelmat asettavat paineita kohta lausunnolle tulevalle toimeentulolain uudistukselle

Sosiaaliturvauudistus Toimeentulotukea uudistetaan. Kun hallituksen lakiesitys tulee lausuntokierrokselle huhtikuun lopulla, SOSTEn jäsenjärjestöjen kannattaa siitä lausua. Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää lain uudistamisesta kaikille avoimen kuulemistilaisuuden keskiviikkona 27.4.2022. Tilaisuudessa esitellään lausunnolle lähtevän lain keskeistä sisältöä. Lue lisää: STM: Kuulemistilaisuus toimeentulotukilain uudistamisesta 27.4. Kela vastasi järjestöjen kehittämisehdotuksiin toimeentulotuesta Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Viimesijaisen turvaverkon ihmisille takaavana tukena sen […]

Blogi
erityisasiantuntija

21.4.2022 13:00

Etuuksien hakeminen muutettava helpommaksi ja selkeämmäksi

Sosiaaliturvauudistus Yksi SOSTEn ja sen jäsenjärjestöjen näkökulmasta tärkeä tavoite sosiaaliturvan uudistamisessa on, että etuusjärjestelmää saadaan muutettua ihmisten näkökulmasta selkeämmäksi ja ymmärrettäväksi. Perusturvaetuuksien myöntämisestä vastaavana tahona Kela on keskeinen toimija, joka omaa toimintaansa kehittämällä pystyy vaikuttamaan asiaan. SOSTE kokosi loppuvuonna 2021 jäsenjärjestöiltään ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi ja toimitti ne Kelan johdolle. Kehitysehdotukset avasivat hyvän keskustelun Kelan kanssa. […]

Blogi

14.3.2022 09:10

Energian ja ruoan kallistuminen uhkaa pudottaa ihmisiä köyhyyteen – tukea tarvitaan pienituloisimmille

Toimeentulo Energian, ruoan ja liikenteen kallistuminen vaikuttaa kaikkien elämään. Keskituloiset voivat joutua miettimään, mihin hintojen kallistumisen vuoksi on varaa, mutta pienituloiset tilanne ajaa ahtaalle. Heillä menot on jo muutenkin supistettu minimiin. Näyttää siltä, ettei energian hinnan ja siitä johtuva muiden hintojen nousu jää lyhyeksi vaiheeksi. Nyt on tärkeää auttaa ihmisiä, joiden köyhyys tästä syystä syvenee ja […]