Palkkatuen uudistus huolestuttaa – kerro meille näkemyksesi!

Rintakuvassa hymyilee Päivi Kiiskinen, vieressä lukee hänen nimensä ja sana SOSTEblogi.

Etusivu / Blogi / Palkkatuen uudistus huolestuttaa – kerro meille näkemyksesi!

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on valmistellut lakiesityksen, jolla muutetaan palkkatukijärjestelmää. Palkkatuen kokonaisuudistus on tarpeellinen: byrokratian yksinkertaistamista, järjestelmän ennakoitavuutta ja maksatusprosessin nopeuttamista on kaivattu.

Hyvistä tavoitteista huolimatta lakiluonnoksen kokonaisvaikutus järjestöjen ja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kannalta näyttää huonolta.

Muutokset järjestöjen 100 % tukeen eivät ole hyväksyttäviä

Uudistuksella tullaan leikkaamaan järjestöjen mahdollisuuksia työllistää 100 % palkkatuella. Leikkaus koskisi esimerkiksi niitä järjestöjä, joilla myytyjen tavaroiden ja palvelujen arvo on yli 100 000 euroa vuodessa.

Järjestöjen 100 %:n palkkatuella on pystytty tarjoamaan polku työelämään niille heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville ihmisille, jotka tarvitsevat tavallista enemmän tukea ja valmennusta työssä pärjäämiseen ja työuransa aloittamiseen.

Onko järjestön toiminnalla EU:n rajat ylittävää kauppavaikutusta?

100 prosentin palkkatuen myöntämisen yhteydessä selvitetään jatkossa, onko toiminnalla vaikutusta Euroopan unionin jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Kauppavaikutusta ei olisi, jos:

Mikäli katsottaisiin, että järjestön toiminnalla on kauppavaikutusta, tuki voidaan silloin myöntää de minimis -tukena (200 000 € kolmen verovuoden aikana). Samat yllä kuvatut kriteerit tullaan jatkossa asettamaan myös työllisyyspoliittisiin avustuksiin.

SOSTE on useissa yhteyksissä tuonut esiin, että kauppavaikutus tulisi arvioida aina tapauskohtaisesti. Järjestöjen toiminnalla on hyvin epätodennäköisesti rajat ylittävää kauppavaikutusta.

Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämispolku vaarantuu

Palkkatuen muutoksella leikataan järjestöjen mahdollisuuksia työllistää 100 % palkkatuella. Tämä leikkaus vaikuttaa vähintään 1300 palkkatukityöllistettyyn, jotka tarvitsevat tavallista enemmän tukea ja joiden työllistyminen suoraan avoimille työmarkkinoille eli yrityksiin on epätodennäköistä. Siksi vaarana on, että uudistuksen seurauksena suuri joukko ihmisiä syrjäytyy työmarkkinoilta pysyvästi.

Jos uudistus toteutuu esityksen mukaisesti, se tulee vaikuttamaan monien järjestöjen toimintaan merkittävästi. Kyseisissä järjestöissä mietitään nyt, mitä toimintoja pystytään jatkossa tarjoamaan ja voidaanko enää ylipäätään tarjota palkkatuettua työtä. Katkeaako polku kuntouttavasta työtoiminnasta eteenpäin?

Hallitus hakee tällä muutoksella 10 miljoonan euron säästöä. Voidaan oikeutetusti kysyä, muuttuuko säästö todellisuudessa menoiksi? Kuka maksaa mahdollisen syrjäytymisen kustannukset tai järjestää heikoimmassa asemassa oleville toimintoja, joita järjestöt mahdollisesti nyt joutuvat ajamaan alas?

Palkkatuen kestoon esitetään muutoksia

Toteutuessaan uudistus muuttaisi myös tukijaksojen pituuksia. 100 prosentin tukijakso olisi jatkossa 10 kuukautta. Jatkossa palkkatuki voidaan myöntää uudelleen toiselle työnantajalle heti edellisen tukijakson päätyttyä, jos henkilö edelleen kuuluisi palkkatuen kohderyhmään ja tuen myöntäminen olisi tarkoituksenmukaista. Tämä mahdollistaa poluttamisen, mutta samalle työnantajalle ei voi työllistyä kuin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, joita on esimerkiksi sairauden tai vamman vuoksi myönnetty palkkatuki.

Vielä voimme vaikuttaa, lähetä meille esimerkkejä!

Uudistus on mittava, ja esitys sisältää paljon muutoksia nykytilaan. Nyt on tärkeää nostaa esiin esityksen vaikutukset erityisesti järjestöihin ja järjestöjen kohderyhmiin. Kommentteja hallituksen esitykseen voi antaa lausuntopalvelu.fi kautta 27.5.2021 saakka.

SOSTE antaa oman lausuntonsa esityksestä. Otamme mielellämme vastaan konkreettisia esimerkkejä esityksen vaikutuksista eri kohderyhmiin ja järjestöihin. Myös ratkaisuehdotukset ovat tervetulleita. Lähetä kommenttisi SOSTEn lausuntoa varten maanantaihin 16.5. mennessä erityisasiantuntija Päivi Kiiskiselle, jolta saa asiasta myös lisätietoja.