Skip to content

Parisuhde koronakriisin keskellä – tukipyynnöt moninkertaistuivat

12.6.2020 8.50

Kansalaisyhteiskunta
Hyvinvoivat ihmisetKoronavirusKoronavirus ja järjestöjen tarjoama tuki ja apuOnneksi on jokuJärjestöilleKansalaisyhteiskuntaSosiaali- ja terveyspalvelut

Perheet ovat kuormittuneet korona-ajan mukanaan tuomista huolista. Tutkimukset osoittavat, että sairaudet kuormittavat parisuhdetta ja lisäävät avioeroriskiä perheissä. Sairaus haastaa arkea, vaikuttaa perheen vuorovaikutussuhteisiin ja voi luoda turvattomuuden tunnetta. Koronan myötä eristyksissä eläminen on lisännyt parisuhde- ja perheristiriitoja. Työ- ja kotiroolit eivät aina mahdu yhtaikaa samaan paikkaan. Huoli toimeentulon heikkenemisestä on myös kuormittanut erityisesti lapsiluvultaan keskimääräistä suurempien uusperheiden taloutta.

Parisuhde voimavarana

Parhaimmillaan parisuhde toimii kuitenkin itsessään voimavarana haasteellisissa tilanteissa. Parisuhteen hyvinvointia tukevat puolisoiden antama yhteinen merkitys vastoinkäymisille, puolisoiden positiivisten kokemusten ja tunteiden ilmaiseminen sekä puolisoiden keskinäinen tuki. Parisuhde voi olla parhaimmillaan kannustin parhaimpaan versioon itsestämme. Hyvinvoivalla parisuhteella onkin merkittäviä terveysvaikutuksia!

Kansalaisjärjestöjen tuki merkittävää

Kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli parisuhteen ja vanhemmuuden palveluiden tuen tuottajina kirkon tarjoamien palveluiden ohella. Järjestöillä on myös perinteisesti ollut iso rooli palvelumuotojen kehittäjinä ja ketterinä toimijoina, jotka tuottavat uudenlaisia palveluita kansalaisten arkeen. Tämä on näkyy myös koronakriisin aikana.

Tuoreessa valtioneuvoston julkaisussa Hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistaminen koronakriisin aikana ja sen jälkeen tuodaan esiin, että koronan aikana järjestöjen ohjaus- ja neuvontapalveluihin on tullut yhteydenottoja aiempaa enemmän.

Korona-eristäytyminen lisäsi tuen tarvetta

Parisuhdekeskus Katajan chat-palveluissa apua haetaan haasteellisempiin parisuhteiden tilanteisiin kuin ennen ja kävijämäärät ovat jo nyt suuremmat kuin koko viime vuonna yhteensä. Parisuhdepuhelimessa soittojen määrä on lähes tuplaantunut koronakeväänä.

Myös Suomen Uusperheiden liitossa puhelinneuvonnan sekä nettivertaistuen ja chattien pyynnöt kasvoivat kevään aikana monikertaisiksi.

Koronan mukanaan tuoma sosiaalisten suhteiden rajautuminen on lisännyt tuen tarvetta parisuhde- ja perhepalveluissa. Perheiden taloudellinen ja psyykkinen kuormitus saattavat johtaa passivoitumiseen ja eristäytymiseen, jolloin myös syrjäytymisuhka on olemassa.

Vanhemmuuden ja parisuhteiden kysymyksissä vapaaehtoisten sekä vertaisten tuottama tuki on perheiden näkökulmasta tärkeää. Parisuhdetta tukevaa työtä ovat myös järjestöjen tarjoamat erilaiset koulutukset, joilla lisätään sekä ammattilaisten että kansalaisten tietoa ja osaamista parisuhteista, perheistä ja vuorovaikutuksista erilaisissa perhetilanteista.

Palvelujen rahoitus turvattava pitkäjänteisesti

Järjestötyö on ketterää ja tavoitteellista. Se tarvitsee kuitenkin toimiakseen pitkäjänteistä rahoitusta. Palvelut tulisi pyrkiä turvaamaan erityisesti poikkeustilanteessa sekä jatkossa myös järjestöjen rahoituksissa. Vain siten voidaan vastata pidemmällä aikavälillä koronapandemian aiheuttamaan tuen ja avun tarpeeseen lasten ja nuorten elämässä sekä perheiden ja parisuhteiden hyvinvoinnissa.

Tietoa Parisuhdekeskus Katajasta ja Suplista

Parisuhdekeskus Kataja ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton parisuhdetyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Keskeinen työn painopiste on tukea parisuhdetta, kun perheessä on sairautta. Parisuhdekeskus Kataja koordinoi Parisuhdeverkostoa, johon kuuluu 17 parisuhdetyön yhteistyöverkoston kumppanijärjestöä ja toimijaa.
Katajan chat ja parisuhdepuhelin ovat auki myös kesällä. Katso päivystysajat verkkosivuiltamme.

Suomen Uusperheiden Liitto ry (Supli) on valtakunnallinen uusperheiden hyvinvointia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Toimimme aktiivisesti tasa-arvoisen, lapsi- ja perhemyönteisen yhteiskunnan edistämiseksi.
Ajanvaraus Suplin puhelin- tai videoneuvontaan.

 


Suvi Laru

toiminnanjohtaja Parisuhdekeskus Kataja ry
psykologi, psykoterapeutti

Kirsi Heikinheimo
toiminnanjohtaja Suomen Uusperheiden liitto ry
psykoterapeutti

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

22.6.2022 08:00

SuomiAreena: Erilainen Mingle 12.7. nostaa esiin ihmisten kokemuksia köyhyydestä

Toimeentulo Heinäkuun puolessavälissä Pori täyttyy jälleen yhteiskunnallisesta keskustelusta SuomiAreenalla. Kevään ja kesän aikana turvallisuuskeskustelu on ollut vilkasta. Yhteiskunnan eheys on sisäisen turvallisuuden tae, ja siksi on tärkeä nostaa esiin myös ne äänet, jotka eivät yhteiskunnassa kuulu. Millaista on olla köyhä 2020-luvun Suomessa? Jo kuudennen kerran järjestettävä Erilainen Mingle tuo yhteen joukon erilaisia ihmisiä heidän omien kokemustensa […]

Blogi

7.6.2022 16:00

Kriisitilanteissa järjestöjen rooli haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamisessa on merkittävä

Sote-järjestöt Elämme maailmantilanteessa, jossa varautuminen, kokonaisturvallisuus ja henkinen kriisinkestävyys ovat sanoja, jotka toistuvat päättäjien puheissa. Järjestöjen erityisosaamiselle on viranomaisten työn rinnalla tarvetta, kun varaudumme onnettomuuksiin ja kriiseihin. Verkostojen ja kumppanuuksien rakentaminen sekä ylläpitäminen ovat avainasemassa kriiseihin varautuessa. Mitä paremmin eri tahot tuntevat toisensa, sitä paremmassa valmiudessa olemme. Ihmiset voivat olla haavoittuvassa asemassa monesta eri syystä Haavoittuvassa […]

Blogi
erityisasiantuntija

28.4.2022 12:00

Palkkatuen uudistus huolestuttaa – kerro meille näkemyksesi!

Hyvinvointi ja terveys Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on valmistellut lakiesityksen, jolla muutetaan palkkatukijärjestelmää. Palkkatuen kokonaisuudistus on tarpeellinen: byrokratian yksinkertaistamista, järjestelmän ennakoitavuutta ja maksatusprosessin nopeuttamista on kaivattu. Hyvistä tavoitteista huolimatta lakiluonnoksen kokonaisvaikutus järjestöjen ja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kannalta näyttää huonolta. Muutokset järjestöjen 100 % tukeen eivät ole hyväksyttäviä Uudistuksella tullaan leikkaamaan järjestöjen mahdollisuuksia työllistää 100 % palkkatuella. Leikkaus koskisi […]