Pari­suhteet tarvitsevat tukea matalalla kynnyksellä


Etusivu / Blogi / Pari­suhteet tarvitsevat tukea matalalla kynnyksellä

Viime vuodet ovat kuormittaneet perheitä paljon. Tämä näkyy median keskusteluissa, parisuhteille tarjolla olevissa julkisissa palveluissa ja järjestöjen, kuten meidän järjestömme Parisuhdekeskus Kataja ry:n, toiminnassa.

Parisuhteiden hyvinvointi tukee koko perheen hyvinvointia. Mutta mitä tehdä silloin kun vanhemmat ovat kuormittuneita ja voivat pahoin, ristiriidat ja mahdolliset taloudelliset haasteet painavat? Julkiset palvelut ovat nykyään pääsääntöisesti ruuhkautuneita, ja ihmiset jäävät helposti ilman tukea pitkäksikin ajaksi. Kotona lapset ja nuoret näkevät ja kokevat haasteellisen tunneilmapiirin vaikutukset ja pahimmillaan joutuvat todistamaan uhkaaviakin tilanteita. Vaikutukset ulottuvat näin lasten tunnemaailmaan, mielenterveyteen, sosiaalisiin suhteisiin, terveyteen, hyvinvointiin ja jopa oppimiseen.

Nykyiseen vielä olemassa olevaan hallitusohjelmaan on kirjattu tarve parisuhteiden ja vanhemmuuden tuen palveluiden vahvistamiseen. Tämä tarve on ilmeinen ja näkyy muun muassa järjestömme koordinoiman Valtakunnallisen parisuhdeverkoston toiminnassa, jonka kasvu on koko ajan pandemian aikana ollut räjähdysmäistä. Verkostossa on mukana useita hyvinvointialueita, järjestöjä ja toimijoita.

Teimme viime vuonna yhdessä yhteistyökumppanimme kanssa parisuhdeaiheisen kyselyn. Sen mukaan suurin osa perheistä koki, että avun hakeminen ja saaminen parisuhteiden haasteisiin on hankalaa. Teema ei ole uusi, vaan samat asiat ovat näyttäytyneet jo ennen pandemiaa THL:n tutkimuksissa lapsiperheille.

Meiltä saa nyt parisuhdeneuvontaa maksutta verkossa

Jo olemassa olevien ennaltaehkäisevien tukimuotojemme lisäksi olemme alkuvuodesta 2023 lähtien tarjonneet pariskunnille uutena ennaltaehkäisevänä palveluna matalan kynnyksen parisuhdeneuvontaa verkon välityksellä. Siihen sisältyy muutama tapaaminen. Tämä on nyt osa järjestömme Parisuhdekeskus Kataja ry:n perustoimintaa.

Kaikki tukea itselleen hakeneet pariskunnat ovat kokeneet saaneensa itselleen apua, matalan kynnyksen maksuttomalle palvelulle on ollut runsaasti kysyntää. Saman viestin saimme jo viime vuonna toiminnan ollessa pilottivaiheessa.

Resurssointi ennaltaehkäiseviin palveluihin tuo säästöjä

Mitä siis jatkoon? Parisuhteiden ja vanhemmuuden tukea tulee olla tarjolla matalalla kynnyksellä ja ennaltaehkäisevästi! Muistavathan tulevat päättäjät tulevan hallitusohjelman kirjauksiin tuoda vahvasti esiin ennaltaehkäisevien parisuhteiden ja vanhemmuuden tuen palveluiden tärkeyden? Tarve tuelle on selkeä ja näyttäytyy perheiden tarpeissa, ammattilaisten kokemuksissa, ja sillä on vaikutuksia koko perheen hyvinvointiin.

Muistetaanhan parisuhteen ja vanhemmuuden tukea edelleen jatkaa ja kehittää tulevaisuudessakin siten, että parisuhteille on saatavilla monenlaista ja eritasoista, eri ammattilaisten tarjoamaa apua ja että palvelupolut ihmisille ovat selkeät?

Muistetaanhan myös järjestöjen jo olemassa olevat toimivat tuen muodot ja niiden jatkuminen? Tähän kaikkeen tarvitaan yhtenäiset linjaukset ja kirjaukset myös tulevaan hallitusohjelmaan. Resurssointi ennaltaehkäiseviin tuen muotoihin ja palveluihin tuo säästöjä mielenterveyskustannuksiin ja luo pitkäkestoista hyvinvointia perheille.

Tarttis siis nopeasti tehdä asialle jotain!

Suvi Laru
toiminnanjohtaja Parisuhdekeskus Kataja ry
psykologi, psykoterapeutti, ammatillinen opettaja, EMDR-terapeutti
suvi.laru@parisuhdekeskus.fi