Skip to content

Periaatteet oltava selvillä ennen kuin perusturvaa uudistetaan

25.1.2019 12.09

Perusturva
Hyvinvoivat ihmisetSosiaaliturvaPerusturvaToimeentulo

SOSTE on yhdessä jäsenjärjestöjensä ja työtä varten perustetun ohjausryhmän kanssa jo pitkään pohtinut perusturvan uudistamistarpeita ja lähtökohtia. Ryhmän omaa asiantuntemusta täydennettiin kuulemalla sosiaaliturvan asiantuntijoita. Prosessin aikana on muun muassa kerätty ja analysoitu jäsenjärjestöjen näkemyksiä sosiaaliturvan ongelmista, selvitetty ja simuloitu sosiaaliturvan muutoksia (Honkanen 2018) ja muotoiltu filosofista jäsennystä perusturvan roolista ja oikeutuksesta (Eskelinen ja Pennanen 2018). Nyt varsinainen työn hedelmä on kypsynyt.

Perusturvan ja laajemmin sosiaaliturvan kehittäminen on agendalla monella rintamalla. Valtioneuvoston TOIMI-hanke työskentelee asian parissa, ja hankkeessa ovat mukana myös SOSTE ja sote-järjestöt. Viime vuonna professori Juho Saaren työryhmä pohti asiaa eriarvoisuuden näkökulmasta. Saari on jatkanut teeman parissa myös selvitysmiehenä, ja tästä työstä kuullaan tuloksia ensi viikolla. Kelan perustulokokeilun tuloksia kuullaan niin ikään tämän kevään aikana. Ja aihe on tärkeä puolueillekin – ne ovat kilvan valmistelleet ja esitelleet omia sosiaaliturvamallejaan.

Sosiaaliturvan uudistaminen on vaikea ja monimutkainen kokonaisuus, se on eri tahoilla tehdyn työn kautta selkiytynyt. Helppoja tai yksinkertaisia ratkaisuja ei ole – ainakaan sellaisia, jotka olisivat sosiaali- ja talouspoliittisesti kestäviä ja oikeudenmukaisia.

Uudistamisen taustalla vaikuttaa aina arvopohja. Arvot ja periaatteet vaikuttavat puolestaan vahvasti siihen, miltä sosiaaliturva eri hahmotuksissa näyttää. Lähestymistapoja uudistukseen erottelee myös ihmiskuva ja valinta siitä, keihin uudistus reaalimaailmassa kohdentuu. Nämä tietoisesti tai tiedostamattomat valinnat tekevät malleista varsin erilaisia niille monille ihmisryhmille, joita sote-järjestöt edustavat. Ja juuri tästä syystä me SOSTEssa tuomme sote-järjestöjen näkökulmaa uudistamista koskevaan keskusteluun ja mahdollisesti ensi hallituskaudella käynnistyvään uudistamistyöhön.

Työryhmämme ryhtyi työhön vuoden 2017 lopulla, ja nyt tuo työ on valmis. Tuloksia, eli sote-järjestöjen periaatteet perusturvan uudistamiseen julkistetaan maanantaina 28. tammikuuta klo 9.00 SOSTEssa.

Ilmoittaudu tapahtumaan

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

17.4.2019 14:52

Joustava perusturva vastaa hyvin Sosiaalibarometrissa esitettyihin toiveisiin perusturvan uudistamisesta

Sosiaalibarometri 2019:ssä käsitellään yhtenä aiheena perusturvan uudistamista. Viiden edeltävän vuoden aikana perusturvan varassa elävien tilanne on monialaisen vastaajakoukon mukaan kolmen eniten heikentyneen haavoittuvan ryhmän joukossa. Tällä hetkellä erityisen huolestunut tästä ryhmästä oli lähes neljännes kaikista vastaajista ja pienituloisuus tuli muutenkin tuoreissa tuloksissa monin eri tavoin esille. Erityisesti sosiaalityöntekijät näkivät perusturvan varassa olevien hyvinvoinnin heikentyneen viimeisen […]

Blogi

11.4.2019 11:45

Haavisto: Ennaltaehkäisy kannattaa – leikataan tulevista menoista

Kohti vaaleja – eduskuntapuolueiden blogisarja Eduskuntavaaleissa ja niitä seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa tehdään suuntaviivat lähivuosien yhteiskuntapolitiikalle Suomessa. SOSTE haluaa mahdollistaa moniäänisen näkemysten esittämisen ja harkitun keskustelun sote-järjestöille tärkeistä teemoista. Siksi olemme kutsuneet eduskuntapuolueiden puheenjohtajia kirjoittamaan blogisarjaan, jonka teemat koskettavat sote-järjestöille tärkeitä asioita ja SOSTEn vaalikärkiä. Tekstissä esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa SOSTEn kantoja. Löydät […]

Blogi

9.4.2019 15:00

Rinne: Suomalaiset ansaitsevat paremman huomisen

Kohti vaaleja – eduskuntapuolueiden blogisarja Eduskuntavaaleissa ja niitä seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa tehdään suuntaviivat lähivuosien yhteiskuntapolitiikalle Suomessa. SOSTE haluaa mahdollistaa moniäänisen näkemysten esittämisen ja harkitun keskustelun sote-järjestöille tärkeistä teemoista. Siksi olemme kutsuneet eduskuntapuolueiden puheenjohtajia kirjoittamaan blogisarjaan, jonka teemat koskettavat sote-järjestöille tärkeitä asioita ja SOSTEn vaalikärkiä. Tekstissä esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa SOSTEn kantoja. Löydät […]