Periaatteet oltava selvillä ennen kuin perusturvaa uudistetaan


Etusivu / Blogi / Periaatteet oltava selvillä ennen kuin perusturvaa uudistetaan

SOSTE on yhdessä jäsenjärjestöjensä ja työtä varten perustetun ohjausryhmän kanssa jo pitkään pohtinut perusturvan uudistamistarpeita ja lähtökohtia. Ryhmän omaa asiantuntemusta täydennettiin kuulemalla sosiaaliturvan asiantuntijoita. Prosessin aikana on muun muassa kerätty ja analysoitu jäsenjärjestöjen näkemyksiä sosiaaliturvan ongelmista, selvitetty ja simuloitu sosiaaliturvan muutoksia (Honkanen 2018) ja muotoiltu filosofista jäsennystä perusturvan roolista ja oikeutuksesta (Eskelinen ja Pennanen 2018). Nyt varsinainen työn hedelmä on kypsynyt.

Perusturvan ja laajemmin sosiaaliturvan kehittäminen on agendalla monella rintamalla. Valtioneuvoston TOIMI-hanke työskentelee asian parissa, ja hankkeessa ovat mukana myös SOSTE ja sote-järjestöt. Viime vuonna professori Juho Saaren työryhmä pohti asiaa eriarvoisuuden näkökulmasta. Saari on jatkanut teeman parissa myös selvitysmiehenä, ja tästä työstä kuullaan tuloksia ensi viikolla. Kelan perustulokokeilun tuloksia kuullaan niin ikään tämän kevään aikana. Ja aihe on tärkeä puolueillekin – ne ovat kilvan valmistelleet ja esitelleet omia sosiaaliturvamallejaan.

Sosiaaliturvan uudistaminen on vaikea ja monimutkainen kokonaisuus, se on eri tahoilla tehdyn työn kautta selkiytynyt. Helppoja tai yksinkertaisia ratkaisuja ei ole – ainakaan sellaisia, jotka olisivat sosiaali- ja talouspoliittisesti kestäviä ja oikeudenmukaisia.

Uudistamisen taustalla vaikuttaa aina arvopohja. Arvot ja periaatteet vaikuttavat puolestaan vahvasti siihen, miltä sosiaaliturva eri hahmotuksissa näyttää. Lähestymistapoja uudistukseen erottelee myös ihmiskuva ja valinta siitä, keihin uudistus reaalimaailmassa kohdentuu. Nämä tietoisesti tai tiedostamattomat valinnat tekevät malleista varsin erilaisia niille monille ihmisryhmille, joita sote-järjestöt edustavat. Ja juuri tästä syystä me SOSTEssa tuomme sote-järjestöjen näkökulmaa uudistamista koskevaan keskusteluun ja mahdollisesti ensi hallituskaudella käynnistyvään uudistamistyöhön.

Työryhmämme ryhtyi työhön vuoden 2017 lopulla, ja nyt tuo työ on valmis. Tuloksia, eli sote-järjestöjen periaatteet perusturvan uudistamiseen julkistetaan maanantaina 28. tammikuuta klo 9.00 SOSTEssa.

[button class=”” text=”Ilmoittaudu tapahtumaan” url=”https://www.soste.fi/tapahtuma/joustava-perusturva-julkistamistilaisuus/” ]