Potilasnäkökulma vahvistuu terveydenhuollossa


Etusivu / Blogi / Potilasnäkökulma vahvistuu terveydenhuollossa

Potilaiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on edellytyksenä sekä hoidon että palvelujärjestelmän kehittämiselle. Kun potilaiden kokemusasiantuntemusta esimerkiksi sairauden vaikutuksista elämänlaatuun ja arkipärjäämiseen hyödynnetään, hoitoa ja palveluja voidaan kehittää paremmiksi ja oikea-aikaisemmiksi. Länsi- ja Keski-Euroopassa tämä on tiedostettu jo pitkään ja asiaan ollaan havahtumassa myös Suomessa. Tänä keväänä esimerkiksi Fimea ja Duodecim ovat jo ilmoittaneet lisäävänsä potilas- ja vammaisnäkökulman huomioimista toiminnassaan.

Eurooppalainen potilasakatemia EUPATI

Potilasnäkökulmaa osana hoidon ja palvelujen kehittämisessä vahvistaa osaltaan myös Eurooppalainen potilasakatemia EUPATI. Toiminnan tavoitteena on lisätä potilaiden valmiuksia osallistua itseään koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä tukea potilasjärjestöjen yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden, päättäjien ja toimittajien kanssa tarjoamalla tietoa ja järjestämällä maksuttomia koulutuksia.

Tietoa koulutuksista ja muista EUPATI Suomen aktiviteeteista löytyy sekä EUPATIn verkkosivuilta että Facebookista.

Seuraa EUPATI-seminaaria 10.5.

EUPATI-sidosryhmäseminaari järjestetään Helsingin Musiikkitalolla perjantaina 10.5 kello 9:30–12:00. Sitä voi seurata suorana lähetyksenä.

Kaikki potilaan osallisuuden vahvistamisesta kiinnostuneet kansalaiset ovat tervetulleita mukaan!

 

Kasvokuvassa Mirjami Tran Minh ja Tuuli Lahti
Mirjami Tran Minh (vas) ja Tuuli Lahti

Tuuli Lahti

Kirjoittaja on EUPATI Suomen varapuheenjohtaja ja SOSTEn erityisasiantuntija

Mirjami Tran Minh

Kirjoittaja on EUPATI Suomen tiedottaja ja Suomen Syöpäpotilaat ry:n projektikoordinaattori