Skip to content

Potilasnäkökulma vahvistuu terveydenhuollossa

9.5.2019 8.00

Hyvinvointi ja terveys
Hyvinvointi ja terveysOsallisuusHyvinvointi ja terveys

Potilaiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on edellytyksenä sekä hoidon että palvelujärjestelmän kehittämiselle. Kun potilaiden kokemusasiantuntemusta esimerkiksi sairauden vaikutuksista elämänlaatuun ja arkipärjäämiseen hyödynnetään, hoitoa ja palveluja voidaan kehittää paremmiksi ja oikea-aikaisemmiksi. Länsi- ja Keski-Euroopassa tämä on tiedostettu jo pitkään ja asiaan ollaan havahtumassa myös Suomessa. Tänä keväänä esimerkiksi Fimea ja Duodecim ovat jo ilmoittaneet lisäävänsä potilas- ja vammaisnäkökulman huomioimista toiminnassaan.

Eurooppalainen potilasakatemia EUPATI

Potilasnäkökulmaa osana hoidon ja palvelujen kehittämisessä vahvistaa osaltaan myös Eurooppalainen potilasakatemia EUPATI. Toiminnan tavoitteena on lisätä potilaiden valmiuksia osallistua itseään koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä tukea potilasjärjestöjen yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden, päättäjien ja toimittajien kanssa tarjoamalla tietoa ja järjestämällä maksuttomia koulutuksia.

Tietoa koulutuksista ja muista EUPATI Suomen aktiviteeteista löytyy sekä EUPATIn verkkosivuilta että Facebookista.

Seuraa EUPATI-seminaaria 10.5.

EUPATI-sidosryhmäseminaari järjestetään Helsingin Musiikkitalolla perjantaina 10.5 kello 9:30–12:00. Sitä voi seurata suorana lähetyksenä.

Kaikki potilaan osallisuuden vahvistamisesta kiinnostuneet kansalaiset ovat tervetulleita mukaan!

 

Kasvokuvassa Mirjami Tran Minh ja Tuuli Lahti

Mirjami Tran Minh (vas) ja Tuuli Lahti

Tuuli Lahti

Kirjoittaja on EUPATI Suomen varapuheenjohtaja ja SOSTEn erityisasiantuntija

Mirjami Tran Minh

Kirjoittaja on EUPATI Suomen tiedottaja ja Suomen Syöpäpotilaat ry:n projektikoordinaattori

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
hankepäällikkö

15.6.2022 08:00

Järjestöillä riittää vaikuttamisen paikkoja hyvinvointialueilla – toimintaedellytykset, strategiat, palvelupolut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Sote-uudistus Hyvinvointialueiden valmistelussa alkoi maaliskuussa uusi vaihe, kun alueiden ylintä poliittista valtaa käyttävät aluevaltuustot aloittivat toimintansa. Tärkeäksi vaikuttamisen teemaksi nousi järjestöjen rooli hyvinvointialueiden pitkän aikavälin toimintaa määrittelevissä hyvinvointialuestrategioissa. Järjestöjen strategiavaikuttamisen tueksi Järjestöjen sote-muutostuki tuotti aivoriihen aineiston pohjalta materiaalia, jonka avulla järjestöt eri hyvinvointialueilla ovat voineet pohtia, miten ne kiinnittäisivät toimintaansa hyvinvointialueensa strategiaan. Strategiatyö jatkuu osalla hyvinvointialueista […]

Blogi
hankepäällikkö

15.6.2022 07:59

Organisationerna har mycket att påverka i välfärdsområdena – verksamhetsförutsättningar, strategier, servicestigar och främjande av välfärd och hälsa

Sote-uudistus I mars inleddes en ny fas i beredningen av välfärdsområdena, då välfärdsområdesfullmäktigena med högsta politiska makt i områdena inledde sin verksamhet. Ett viktigt tema att påverka blev organisationernas roll i välfärdsområdenas strategier, vilka definierar välfärdsområdenas långsiktiga verksamhet. Till stöd för organisationernas strategipåverkan producerade projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki” material, baserat på brainstormingdata, med vars hjälp organisationerna inom […]

Blogi

13.6.2022 09:00

Miten saamme parhaat innovaatiot lisäämään suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia?

Sote-uudistus Epävakaa, epävarma, monimutkainen ja epäselvä – näillä sanoilla voi kuvailla tämänhetkistä maailmaamme (englanniksi VUCA-world, lyhenteet sanoista Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Vaikka toimintaympäristömme on aiempaa vaikeammin ennakoitavissa, todellisuudessa mikään asia ei nykyisessä epävarmuudessakaan kehity tyhjiössä, vaan muutoksesta on ollut havaittavia signaaleja jo pitkään ennen käännekohtaa. Miten sote-kentän tulisi tulkita signaaleja tulevaisuudesta, ja miten kehitetään entistä vaikuttavampia […]