Skip to content

Puhallus – sote-järjestöille ei budjettivaroista tukea tule

22.9.2020 12.00

Avustusjärjestelmä
Elinvoimaiset järjestötHallitusohjelma ja budjettiKoronavirusKoronavirus ja järjestöjen toimintaedellytyksetAvustusjärjestelmäSote-järjestöt

Viime viikon budjettiriihen suurin pettymys sosiaali- ja terveysjärjestöille oli se, että valtio petti sekä kuluvana vuonna antamansa lupaukset että peliyhteisöjen yhdistämisen yhteydessä tehdyn ja arpajaislain perusteluihin kirjatun välipuheensa. Sote-järjestöjen näkökulmasta tämä heikentää valtion luotettavuutta sopimuskumppanina.

Yhdistymissopimusta rikottu monin osin

Kun Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja Finntoto yhdistettiin yhdeksi yhtiöksi vuoden 2017 alussa, tämä tapahtui juridisesti muuttamalla arpajaislakia. Samassa yhteydessä säädettiin, että ne varat, joita yhtiöt olivat tuottaneet, mutta jotka olivat jääneet eri syistä jakamatta edunsaajille, tuli käyttää niihin tarkoituksiin, joihin ne olisi käytetty, jos fuusiota ei olisi tehty. RAY:n osalta vielä erikseen todettiin, että varat oli tarkoitus jakaa kymmenen vuoden aikana.

Tämä oli erityisen tärkeää RAY:n jäsenille ja keskeinen osa yhdistymissopimusta. Se vaikutti siihen, että sote-järjestöt asettuivat fuusion kannalle. Kuten monet ehkä muistavat, useat sote-järjestöt suhtautuivat fuusioon erittäin kriittisesti. Siksi oli tärkeää saada sote-järjestöille kokonaisuutena hyväksyttävä fuusiosopimus, jotta kielteiset kannat muuttuivat myönteisiksi. Tätä sopimusta on sittemmin rikottu monin osin.

Sopimus tehtiin aikanaan kansliapäällikkö Päivi Nergin johtamassa työryhmässä, jossa olivat edustettuina kaikki rahapelitoiminnan tuotonjaosta vastaavat ministeriöt sekä edunsaajaryhmät. Työryhmän yksimielinen mietintö kirjattiin sellaisenaan fuusiota ohjaavan yhteisymmärryspöytäkirjan liitteeksi. SOSTE allekirjoitti sen RAY:n jäsenten puolesta, ja myös Suomen valtion nimi sen alta löytyy.

Suomessa on totuttu siihen, että sopimuksista pidetään kiinni.

Hallitus ei kohtele edunsaajaryhmiä tasapuolisesti

Ensimmäiset sopimusrikkomukset syntyivät jo ennen fuusion toteutumista. Poiketen aiemmin sovitusta sote-järjestöjen avustusvalmistelun (myöhemmin STEA:n) kuluista puolet lohkaistiin avustuksiin tarkoitetusta potista, mikä heikensi sovittuja jakosuhteita sote-järjestöjen osalta. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) esitteli myös kaksi asetusta, jotka olivat vastoin sovittua. Ne korvasivat lakia raha-automaattiavustuksista. Toinen näistä asetuksista heikensi yllättäen avustusehtoja ja toinen sääti valmistelujärjestelmäksi mallin, joka poikkeaa sovitusta ja ministeriön omin allekirjoituksin vahvistetusta mallista.

RAY:n olivat aikanaan perustaneet sote-järjestöt, mutta ne eivät saaneet korvausta luovutettavasta omaisuudesta, toisin kuin Hippoksen ja Veikkauksen entiset osakkeenomistajat. Tämä oli vastoin tasapuolisuusperiaatetta.

Arvioitaessa viime viikon budjettipäätöksiä olennaisia tulokulmia on kolme. Tärkeintä toki on, että ensi vuonna uhannut valtaisa Veikkauksen tuoton putoamisesta johtuva leikkaus vältettiin. Se olisi johtanut valtavaan järjestötoiminnan alasajoon monilla sektoreilla. Miinuspuolella taas on se, että hallitus oli monella suulla ja moneen kertaan luvannut, että kuoppa täytetään ja että se tapahtuu tasapuolisesti, mutta vastoin lupauksiaan hallitus ei kuitenkaan niin toiminut. Siis että hallitus olisi kohdellut kaikkia eri edunsaajaryhmiä tasapuolisesti. Vaikka hallitus viestinnässään muuta väittää, pöytäkirjamerkinnät paljastavat todellisuuden. Kaikki muut edunsaajat saavat ylimääräistä budjettirahaa, mutta sote-järjestöille sitä ei tule killinkiäkään.

Me maksamme kompensaatiomme itse.

Tähän on esitetty perusteeksi, että meillä olisi rahasto pahan päivän varalle ja meiltä on kysytty, että milloinkas pahempi päivä olisi kuin nyt.

RAY-perinnöllä työllistetty yli 1 000 nuorta ja osatyökykyistä

On saattanut syntyä kuva, että RAY:n perintönä tullut raha vain köllöttää STM:n taseessa. Se ei pidä paikkaansa. Sitä rahaa on käytetty koko ajan sopimuksen mukaisesti.

Hyvä on myös kertoa, mihin sitä on käytetty ja tulevaisuudessa siis ei enää voida käyttää. Merkittävimpiä järjestöjen käyttötarkoituksia rahalle on ollut vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten tai osatyökykyisten työllistymisen tukeminen Paikka auki -avustusohjelman kautta. Sillä on työllistetty tähän mennessä jo yli 1 000 nuorta ja osatyökykyistä. Toinen tärkeä kohde on ollut järjestöjen valmistautuminen sote-uudistukseen.

Nyt tämä raha puhalletaan muuhun käyttöön.

Kommentit

 1. Esko Hänninen sanoo:

  Hei,
  Tärkeää taustatietoa, jota ilman minullekin olisi jäänyt väärä käsitys sote-järjestöjen rahaleikkauksen täysimääräisestä kompensaatiosta 2021, kuten ministerit tiedotustilaisuudessaan selvästi ilmoittivat.
  Eikös tässä tilanteessa pitäisi jatkaa asian lobbausta eduskuntaryhmille ja suoraan kansanedustajille?
  Tosiasiat ja sopimukset on saatava kunniaan!

 2. Vertti Kiukas sanoo:

  Hei,

  Toki tätä on syytä jatkaa. Harvoin toki käy niin, että eduskunta hallituksen budjettiesitystä näin suurelta osin muuttaa, mutta kesken ei pidä luovuttaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Elinvoimaiset järjestöt -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

1.12.2020 10:00

Rohkeutta avun antamiseen – ja pyytämiseen

Kansalaisyhteiskunta Vapaaehtoisten päivää vietetään tänä vuonna Suomessa perjantaina 4. joulukuuta. Korona-aika on vaatinut totutusta poikkeavia näkökulmia kaikkeen tekemiseen. Saksassa uusi videokampanja houkuttelee nuoria aikuisia olemaan tekemättä mitään. Kampanjan mukaan rohkeus on sitä, että jaksaa lojua laiskana kotona. Mutta mitä on rohkeus korona-ajan vapaaehtoistoiminnassa? Rohkeus on valmiutta muuttaa auttamisen tapoja Kansalaistoimijoiden kekseliäisyydestä ei ole ollut tänä vuonna […]

Blogi

30.11.2020 14:38

Pienkeräyksissä on käyttämätöntä potentiaalia – tuloksia SOSTEn rahankeräyskyselystä

Kansalaisyhteiskunta Rahankeräyslaki 863/2019 on ollut voimassa maaliskuusta 2020 lähtien. Uudella lailla luovuttiin rahankeräyslupien määräaikaisuudesta, kaikki rahankeräysluvat myönnetään nykyisin toistaiseksi voimassa olevina. Pienkeräyksestä ilmoitettava poliisilaitokselle Uudessa laissa lanseerattiin myös uusi lakisääteinen varainhankintainstrumentti: pienkeräys. Pienkeräyksillä järjestö tai muu lain 5 §:n mainitsema organisaatio voi ilman rahankeräyslupaakin järjestää kahdesti vuodessa korkeintaan kolme kuukautta kestävän rahankeräyksen. Pienkeräyksestä on etukäteen ilmoitettava […]

Blogi
tutkija

4.11.2020 11:20

Kaikki säätiöt eivät jaa miljoonia euroja kulttuurille ja tieteelle

Sote-järjestöt SOSTEn Järjestö 2.0 – Järjestöt mukana muutoksessa -hanke on juuri julkaissut raportin sosiaali- ja terveysalan säätiöistä. Julkisuudesta voi saada sen käsityksen, että kaikki säätiöt ovat satumaisen rikkaita ja jakavat avustuksia erilaisiin tärkeinä pitämiinsä kohteisiin. Aivan tuulesta temmattu tämä mielikuva ei toki ole, sillä Säätiöt ja rahastot ry:n laskelmien mukaan eri säätiöt jakoivat rahaa vuonna 2019 […]