Skip to content

Puhallus – sote-järjestöille ei budjettivaroista tukea tule

22.9.2020 12.00

Avustusjärjestelmä
Elinvoimaiset järjestötHallitusohjelma ja budjettiKoronavirusKoronavirus ja järjestöjen toimintaedellytyksetAvustusjärjestelmäSote-järjestöt

Viime viikon budjettiriihen suurin pettymys sosiaali- ja terveysjärjestöille oli se, että valtio petti sekä kuluvana vuonna antamansa lupaukset että peliyhteisöjen yhdistämisen yhteydessä tehdyn ja arpajaislain perusteluihin kirjatun välipuheensa. Sote-järjestöjen näkökulmasta tämä heikentää valtion luotettavuutta sopimuskumppanina.

Yhdistymissopimusta rikottu monin osin

Kun Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja Finntoto yhdistettiin yhdeksi yhtiöksi vuoden 2017 alussa, tämä tapahtui juridisesti muuttamalla arpajaislakia. Samassa yhteydessä säädettiin, että ne varat, joita yhtiöt olivat tuottaneet, mutta jotka olivat jääneet eri syistä jakamatta edunsaajille, tuli käyttää niihin tarkoituksiin, joihin ne olisi käytetty, jos fuusiota ei olisi tehty. RAY:n osalta vielä erikseen todettiin, että varat oli tarkoitus jakaa kymmenen vuoden aikana.

Tämä oli erityisen tärkeää RAY:n jäsenille ja keskeinen osa yhdistymissopimusta. Se vaikutti siihen, että sote-järjestöt asettuivat fuusion kannalle. Kuten monet ehkä muistavat, useat sote-järjestöt suhtautuivat fuusioon erittäin kriittisesti. Siksi oli tärkeää saada sote-järjestöille kokonaisuutena hyväksyttävä fuusiosopimus, jotta kielteiset kannat muuttuivat myönteisiksi. Tätä sopimusta on sittemmin rikottu monin osin.

Sopimus tehtiin aikanaan kansliapäällikkö Päivi Nergin johtamassa työryhmässä, jossa olivat edustettuina kaikki rahapelitoiminnan tuotonjaosta vastaavat ministeriöt sekä edunsaajaryhmät. Työryhmän yksimielinen mietintö kirjattiin sellaisenaan fuusiota ohjaavan yhteisymmärryspöytäkirjan liitteeksi. SOSTE allekirjoitti sen RAY:n jäsenten puolesta, ja myös Suomen valtion nimi sen alta löytyy.

Suomessa on totuttu siihen, että sopimuksista pidetään kiinni.

Hallitus ei kohtele edunsaajaryhmiä tasapuolisesti

Ensimmäiset sopimusrikkomukset syntyivät jo ennen fuusion toteutumista. Poiketen aiemmin sovitusta sote-järjestöjen avustusvalmistelun (myöhemmin STEA:n) kuluista puolet lohkaistiin avustuksiin tarkoitetusta potista, mikä heikensi sovittuja jakosuhteita sote-järjestöjen osalta. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) esitteli myös kaksi asetusta, jotka olivat vastoin sovittua. Ne korvasivat lakia raha-automaattiavustuksista. Toinen näistä asetuksista heikensi yllättäen avustusehtoja ja toinen sääti valmistelujärjestelmäksi mallin, joka poikkeaa sovitusta ja ministeriön omin allekirjoituksin vahvistetusta mallista.

RAY:n olivat aikanaan perustaneet sote-järjestöt, mutta ne eivät saaneet korvausta luovutettavasta omaisuudesta, toisin kuin Hippoksen ja Veikkauksen entiset osakkeenomistajat. Tämä oli vastoin tasapuolisuusperiaatetta.

Arvioitaessa viime viikon budjettipäätöksiä olennaisia tulokulmia on kolme. Tärkeintä toki on, että ensi vuonna uhannut valtaisa Veikkauksen tuoton putoamisesta johtuva leikkaus vältettiin. Se olisi johtanut valtavaan järjestötoiminnan alasajoon monilla sektoreilla. Miinuspuolella taas on se, että hallitus oli monella suulla ja moneen kertaan luvannut, että kuoppa täytetään ja että se tapahtuu tasapuolisesti, mutta vastoin lupauksiaan hallitus ei kuitenkaan niin toiminut. Siis että hallitus olisi kohdellut kaikkia eri edunsaajaryhmiä tasapuolisesti. Vaikka hallitus viestinnässään muuta väittää, pöytäkirjamerkinnät paljastavat todellisuuden. Kaikki muut edunsaajat saavat ylimääräistä budjettirahaa, mutta sote-järjestöille sitä ei tule killinkiäkään.

Me maksamme kompensaatiomme itse.

Tähän on esitetty perusteeksi, että meillä olisi rahasto pahan päivän varalle ja meiltä on kysytty, että milloinkas pahempi päivä olisi kuin nyt.

RAY-perinnöllä työllistetty yli 1 000 nuorta ja osatyökykyistä

On saattanut syntyä kuva, että RAY:n perintönä tullut raha vain köllöttää STM:n taseessa. Se ei pidä paikkaansa. Sitä rahaa on käytetty koko ajan sopimuksen mukaisesti.

Hyvä on myös kertoa, mihin sitä on käytetty ja tulevaisuudessa siis ei enää voida käyttää. Merkittävimpiä järjestöjen käyttötarkoituksia rahalle on ollut vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten tai osatyökykyisten työllistymisen tukeminen Paikka auki -avustusohjelman kautta. Sillä on työllistetty tähän mennessä jo yli 1 000 nuorta ja osatyökykyistä. Toinen tärkeä kohde on ollut järjestöjen valmistautuminen sote-uudistukseen.

Nyt tämä raha puhalletaan muuhun käyttöön.

Kommentit

 1. Esko Hänninen sanoo:

  Hei,
  Tärkeää taustatietoa, jota ilman minullekin olisi jäänyt väärä käsitys sote-järjestöjen rahaleikkauksen täysimääräisestä kompensaatiosta 2021, kuten ministerit tiedotustilaisuudessaan selvästi ilmoittivat.
  Eikös tässä tilanteessa pitäisi jatkaa asian lobbausta eduskuntaryhmille ja suoraan kansanedustajille?
  Tosiasiat ja sopimukset on saatava kunniaan!

 2. Vertti Kiukas sanoo:

  Hei,

  Toki tätä on syytä jatkaa. Harvoin toki käy niin, että eduskunta hallituksen budjettiesitystä näin suurelta osin muuttaa, mutta kesken ei pidä luovuttaa.

 3. Heli Tynkynniemi sanoo:

  Huh! Näinkö on käynyt? Eipä suotta asennoiduttu 2014-2015 kriittisesti fuusioon. Ikävää, että luottamus murenee näin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Elinvoimaiset järjestöt -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

29.4.2022 09:00

Millainen on koronan jälkeinen uusi aika vapaaehtoistoiminnassa?

Kansalaisyhteiskunta Monta kertaa ohimenneeksi toivottu korona on kiertänyt väestöä kevättalvella hurjalla tavalla. Samaan aikaan ovat järjestöjen erilaiset kasvokkaiset toiminnot päässeet uudelleen käyntiin. Isojakin tapahtumia vapaaehtoisille on jo voitu järjestää hetken aikaa. Uskon vakaasti, että tämä kaksivuotinen osittainen horros on nyt oikeasti päättymässä. Järjestöelämän vuosikellossa kevät on edellisen vuoden toiminnan raportoinnin, arvioinnin ja yhteenvetojen aikaa. Koronavaikutuksista pystyy […]

Blogi

23.2.2022 08:30

Vapaaehtoinen – ikuisesti uusiutuva luonnonvara?

Järjestöille Mitä yhteistä on olympialaisilla ja kansalaisjärjestöillä? Vastaus: Kummankin onnistuminen edellyttää vapaaehtoisten työpanosta – olipa olympia-instituutiosta tai -urheilusta muuten mitä mieltä hyvänsä, ja olivatpa kaikki Pekingin kisojen vapaaehtoiset aidosti vapaaehtoistöissä tai eivät. Järjestöjä ei siis ole ilman vapaaehtoisia, ellei takana ole kohtalaisen suurta omaisuusmassaa, ja silloin ollaankin pikemmin säätiöiden maailmassa. Vapaaehtoisilla on myös valtaa, koska he […]

Blogi

30.9.2021 10:30

Järjestöt toivovat hyvinvointialueilta yhteyshenkilöä, aktiivista viestimistä ja tiivistä kumppanuutta

Sote-uudistus Järjestöjen sote-muutostuen elokuisessa Hyvinvointialueet tulevat – miten valtakunnalliset järjestöt löytävät paikkansa sote-Suomessa? -webinaarissa pureuduttiin siihen, miten valtakunnallisten sote-järjestöjen osaaminen saadaan mukaan tulevaisuuden sote-palveluihin sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen sote-Suomessa. Webinaarissa oli noin 400 osallistujaa, joten se oli myös oiva tilaisuus kerätä tietoa laajalta vastaajajoukolta. Yhteisessä webinaaripuheenvuorossamme käsittelimme sitä, miten liittojen aluetyöntekijät voisivat olla mukana […]