Puhallus – sote-järjestöille ei budjetti­varoista tukea tule

Rintakuvassa Vertti Kiukas, vieressä lukee hänen nimensä ja sana SOSTEblogi. vieressä lukee hänen nimensä ja sana SOSTEblogi.

Etusivu / Blogi / Puhallus – sote-järjestöille ei budjetti­varoista tukea tule

Viime viikon budjettiriihen suurin pettymys sosiaali- ja terveysjärjestöille oli se, että valtio petti sekä kuluvana vuonna antamansa lupaukset että peliyhteisöjen yhdistämisen yhteydessä tehdyn ja arpajaislain perusteluihin kirjatun välipuheensa. Sote-järjestöjen näkökulmasta tämä heikentää valtion luotettavuutta sopimuskumppanina.

Yhdistymissopimusta rikottu monin osin

Kun Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja Finntoto yhdistettiin yhdeksi yhtiöksi vuoden 2017 alussa, tämä tapahtui juridisesti muuttamalla arpajaislakia. Samassa yhteydessä säädettiin, että ne varat, joita yhtiöt olivat tuottaneet, mutta jotka olivat jääneet eri syistä jakamatta edunsaajille, tuli käyttää niihin tarkoituksiin, joihin ne olisi käytetty, jos fuusiota ei olisi tehty. RAY:n osalta vielä erikseen todettiin, että varat oli tarkoitus jakaa kymmenen vuoden aikana.

Tämä oli erityisen tärkeää RAY:n jäsenille ja keskeinen osa yhdistymissopimusta. Se vaikutti siihen, että sote-järjestöt asettuivat fuusion kannalle. Kuten monet ehkä muistavat, useat sote-järjestöt suhtautuivat fuusioon erittäin kriittisesti. Siksi oli tärkeää saada sote-järjestöille kokonaisuutena hyväksyttävä fuusiosopimus, jotta kielteiset kannat muuttuivat myönteisiksi. Tätä sopimusta on sittemmin rikottu monin osin.

Sopimus tehtiin aikanaan kansliapäällikkö Päivi Nergin johtamassa työryhmässä, jossa olivat edustettuina kaikki rahapelitoiminnan tuotonjaosta vastaavat ministeriöt sekä edunsaajaryhmät. Työryhmän yksimielinen mietintö kirjattiin sellaisenaan fuusiota ohjaavan yhteisymmärryspöytäkirjan liitteeksi. SOSTE allekirjoitti sen RAY:n jäsenten puolesta, ja myös Suomen valtion nimi sen alta löytyy.

Suomessa on totuttu siihen, että sopimuksista pidetään kiinni.

Hallitus ei kohtele edunsaajaryhmiä tasapuolisesti

Ensimmäiset sopimusrikkomukset syntyivät jo ennen fuusion toteutumista. Poiketen aiemmin sovitusta sote-järjestöjen avustusvalmistelun (myöhemmin STEA:n) kuluista puolet lohkaistiin avustuksiin tarkoitetusta potista, mikä heikensi sovittuja jakosuhteita sote-järjestöjen osalta. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) esitteli myös kaksi asetusta, jotka olivat vastoin sovittua. Ne korvasivat lakia raha-automaattiavustuksista. Toinen näistä asetuksista heikensi yllättäen avustusehtoja ja toinen sääti valmistelujärjestelmäksi mallin, joka poikkeaa sovitusta ja ministeriön omin allekirjoituksin vahvistetusta mallista.

RAY:n olivat aikanaan perustaneet sote-järjestöt, mutta ne eivät saaneet korvausta luovutettavasta omaisuudesta, toisin kuin Hippoksen ja Veikkauksen entiset osakkeenomistajat. Tämä oli vastoin tasapuolisuusperiaatetta.

Arvioitaessa viime viikon budjettipäätöksiä olennaisia tulokulmia on kolme. Tärkeintä toki on, että ensi vuonna uhannut valtaisa Veikkauksen tuoton putoamisesta johtuva leikkaus vältettiin. Se olisi johtanut valtavaan järjestötoiminnan alasajoon monilla sektoreilla. Miinuspuolella taas on se, että hallitus oli monella suulla ja moneen kertaan luvannut, että kuoppa täytetään ja että se tapahtuu tasapuolisesti, mutta vastoin lupauksiaan hallitus ei kuitenkaan niin toiminut. Siis että hallitus olisi kohdellut kaikkia eri edunsaajaryhmiä tasapuolisesti. Vaikka hallitus viestinnässään muuta väittää, pöytäkirjamerkinnät paljastavat todellisuuden. Kaikki muut edunsaajat saavat ylimääräistä budjettirahaa, mutta sote-järjestöille sitä ei tule killinkiäkään.

Me maksamme kompensaatiomme itse.

Tähän on esitetty perusteeksi, että meillä olisi rahasto pahan päivän varalle ja meiltä on kysytty, että milloinkas pahempi päivä olisi kuin nyt.

RAY-perinnöllä työllistetty yli 1 000 nuorta ja osatyökykyistä

On saattanut syntyä kuva, että RAY:n perintönä tullut raha vain köllöttää STM:n taseessa. Se ei pidä paikkaansa. Sitä rahaa on käytetty koko ajan sopimuksen mukaisesti.

Hyvä on myös kertoa, mihin sitä on käytetty ja tulevaisuudessa siis ei enää voida käyttää. Merkittävimpiä järjestöjen käyttötarkoituksia rahalle on ollut vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten tai osatyökykyisten työllistymisen tukeminen Paikka auki -avustusohjelman kautta. Sillä on työllistetty tähän mennessä jo yli 1 000 nuorta ja osatyökykyistä. Toinen tärkeä kohde on ollut järjestöjen valmistautuminen sote-uudistukseen.

Nyt tämä raha puhalletaan muuhun käyttöön.