Rahanpuutteesta on vaikea ottaa lomaa, mutta loman voi saada siitä huolimatta – Nasy ry tarjoaa irtioton arjesta


Etusivu / Blogi / Rahanpuutteesta on vaikea ottaa lomaa, mutta loman voi saada siitä huolimatta – Nasy ry tarjoaa irtioton arjesta

Joulukuussa SOSTE esittelee jäsenjärjestöjensä toimintaa #mahdollisuuksia -tarinoiden kautta yhteistyössä Veikkauksen kanssa. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt tekevät Suomessa tärkeää ja usein korvaamatonta työtä. Niiden tarinat ovat kertomisen arvoisia. 

#Mahdollisuuksia: Naiset yhdessä ry ja puheenjohtaja Jaana Pelkonen

Miksi Naiset yhdessä ry eli Nasy on olemassa?

Nasy on yli 65 vuoden ajan tarjonnut sosiaalista lomatoimintaa sitä tarvitseville. Saamme toimintaamme avustuksen STEA:lta. Ensimmäiset lomamme oli suunnattu lapsiperheille, huolehtien äitien jaksamisesta. Naiset ovat pysyneet toimintamme keskiössä, nykyisin tarjoamme lomia naisille, pariskunnille, perheille sekä isovanhemmille ja lapsenlapsille.

Kouluissa, päiväkodeissa ja työpaikoilla on juuri käyty keskusteluja joululomasuunnitelmista. Toisille loman odotus on odotettu ja kaivattu irtiotto arjesta, mutta toisille se aiheuttaa huolta. Monet suomalaiset, etenkin perheet, kokevat todellisia lomahuolia, jotka kulminoituvat rahanpuutteeseen. Lomilla monet lapset suuntaavat vanhempien kanssa ulkomaille, mutta yhä useammat jäävät paitsi lomakokemuksesta. Eriarvoisuutta voidaan vähentää sosiaalisella lomatoiminnalla. Sillä voidaan mahdollistaa oikeus lomaan varallisuudesta ja elämäntilanteesta riippumatta. Oikeus lomaan kuuluu kaikille.

Sosiaaliselle lomatoiminnalle on aito tarve ja sen vaikutukset ovat lomalaisille positiivisia. Noin 80 prosenttia lomaoikeuden saaneista olisi jäänyt kotiin ilman tuettua lomaa. Sosiaalisen lomatoiminnan vaikutuksia seurataan palautelomakkeen sekä jälkipalautteen avulla. Kun lomasta on kulunut vähintään 3 kuukautta, 72 prosenttia on kokenut voimaantuneensa tuetusta lomasta erittäin paljon tai paljon. Myös loman vaikutukset fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin ovat seurantakyselyissä olleet selkeitä.

Mitä Nasy pääsääntöisesti tekee?

Tarjoamme mahdollisuuden irtiottoon arjesta naisille, pariskunnille ja perheille, joilla ei siihen muuten olisi mahdollisuutta. Tuettu loma on mahdollisuus virkistäytymiseen, vertaistukeen ja hyvinvoinnin kohottamiseen. Lomat kestävät pääsääntöisesti viisi vuorokautta, sisältäen täysihoidon, monipuolisen ohjelman sekä aikuisten lomilla virkistyshoidon. Perhelomien ohjelma on suunniteltu vahvistamaan perheen yhdessäoloa, mahdollistaen vanhemmille hetken hengähdystauon arjesta.

Kuvassa Nasy ry:n perhelomalle osallistuneita lapsia puolapuilla.
Nasy tarjoaa lomatoimintaa myös perheille.
Kenelle tarjoatte mahdollisuuksia?

Sosiaalisen lomatoiminnan kohderyhmä ovat ihmiset, joiden omat voimavarat tai taloudellinen tilanne eivät riitä arjesta irtautumiseen. Lomalla ehkäistään myös sosiaalisia ongelmia, kuten syrjäytymistä ja yksinäisyyttä, ja lomalaiset saavat tukea henkiseen ja fyysiseen jaksamiseen. Perhelomilla perheillä on mahdollisuus yhdessäoloon, ja monen äidin kiitos liittyykin viikkoon ilman ruoanvalmistusta.

Merkittävin syy hakea tuettua lomaa on rahanpuute. Rahanpuutteesta on vaikea ottaa lomaa, mutta loman voi saada rahanpuutteesta huolimatta. Saatujen palautteiden mukaan noin 80 prosenttia lomaoikeuden saaneista olisi jäänyt kotiin ilman tuettua lomaa.  Taloudellisten perusteiden ohella tukea voidaan myöntää myös sosiaalisten ja terveydellisten syiden perusteella.

Sosiaalinen lomatoiminta on investointi hyvinvointiin. Hyvinvoinnin lisääntyminen on aitoa terveyden edistämistä. Tuetulla lomalla lisätään hyvinvointia kolmella alueella: fyysinen terveys, elämänlaatu ja mielenterveys. Usein kuormittavat asiat kasaantuvat samoille henkilöille. Myös yksin asuvien hakijoiden määrä tuettua lomaa hakevien keskuudessa on selvässä kasvussa. Joka kolmas lomalle hakenut kertoi kokevansa yksinäisyyttä.

Mistä olette erityisen ylpeitä?

Yhdistyksemme ei toimisi ilman upeita vapaaehtoisia naisia. Jokaisella lomallamme on mukana vapaaehtoisena toimiva Nasy-ohjaaja. Monet Nasy-ohjaajista ovat itse aikoinaan tulleet järjestöömme vapaaehtoisiksi tuetun loman kautta, osa ohjaajista tulee tuttavan houkuttelemana mukaan toimintaan. Ohjaajan tehtävänä on olla linkki lomalaisen ja lomakohteen välillä, tutustuttaa lomalaiset toisiinsa, kannustaa ja innostaa mukaan lomalla tarjottaviin ohjelmiin, olla kuunteleva korva ja tarvittaessa olkapää, johon nojata. Nasy-ohjaaja vetää lomalla omia ryhmätuokioita, joissa keskustellaan ryhmän toivomista aiheista.

Mikä on tärkein tehtävänne tulevana vuonna 2019?

Lomahaku vuoden 2019 lomille on auki, joten tärkein tehtävä on tällä hetkellä tiedottaa mahdollisuudesta hakea tuettua lomaa. Parhaillaan valmistellaan myös Nasy-ohjaajien alkuovuoden koulutusta, jossa ohjaajien kesken jaetaan vuoden lomat. Alkukevät on kiireisintä aikaa, kun valmistellaan lomavalinnat kevään ja kesän lomille.

Tutustu Nasyn toimintaan

Nasy Facebookissa

[button class=”” text=”Jäsensarjan 4. osa: Arvokas ” url=”https://www.soste.fi/blogikirjoitus/arvokas-kertoo-tarinoita-jotka-liian-usein-jaavat-kuulematta/” ]

[button class=”” text=”Jäsensarjan 3. osa: SAKKI ry” url=”https://www.soste.fi/blogikirjoitus/ihmiset-on-taynna-ratkaisuehdotuksia-sakki-vie-rauhaa-kampuksille-ympari-suomen/” ]

[button class=”” text=”Jäsensarjan 2. osa: Crohn ja Colitis ry” url=”https://www.soste.fi/blogikirjoitus/onneksi-loysin-tieni-tahan-jarjestoon-crohn-ja-colitis-ry-tukee-suolistosairauksia-sairastavia/” ]

[button class=”” text=”Jäsensarjan 1. osa: Hope ry” url=”https://www.soste.fi/blogikirjoitus/yhteinen-valittamisen-kulttuuri-auttaa-meita-kaikkia-sosten-uuden-jasenesittelysarjan-aloittaa-hope-ry/” ]