Rasismiin puuttuminen on kaikkien vastuulla

SOSTEblogin kirjoittajakuvassa erityisasiantuntija Emily Strohm.

Etusivu / Blogi / Rasismiin puuttuminen on kaikkien vastuulla

Tällä viikolla vietetään rasisminvastaista viikkoa, ja teemana on tänä vuonna rasismiin puuttuminen. Rasisminvastaisen viikon viettäminen on tärkeä muistutus siitä, että meillä kaikilla on vastuu rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaista ihmistä kunnioitetaan ja jossa rasismilla ei ole sijaa.

Suomen Punaisen Ristin kyselytutkimus paljastaa hälyttävän todellisuuden: 82 prosenttia Suomessa asuvista on todistanut tai kokenut rasismia. Erityisen huolestuttavaa on, että tutkimuksen mukaan alle puolet rasismia todistaneista ihmisistä on puuttunut kohtaamaansa rasismiin.

Kaduilla ja sosiaalisen median syövereissä tapahtuvan huutelun lisäksi yhteiskunnassamme esiintyy myös rakenteellista rasismia, jonka tunnistaminen voi olla vaikeampaa etenkin silloin, kun se ei vaikuta omaan elämään. SPR kuvaa hyvin, miten rakenteellinen rasismi voi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin esimerkiksi rekrytointiprosesseissa, asuntomarkkinoilla ja palveluissa, mikä luo epäoikeudenmukaisia esteitä ihmisten elämään.

Syrjinnän torjuminen on myös sote-järjestöjen työtä

Myös sosiaali- ja terveysjärjestöillä on osansa rasismin ja syrjinnän vastaisessa työssä. On selvää, että osallisuuden edistäminen ja syrjinnän torjuminen on vahvasti osa järjestöjen jokapäiväistä työtä.

On kuitenkin tärkeää tarkastella myös omaa toimintaamme. Onko toimintamme avointa ja saavutettavaa kaikille ihmisryhmille? Tai voisimmeko toiminnallamme edistää sitä, että tavoittaisimme paremmin kohderyhmästämme myös sellaiset ihmiset, jotka tulevat erilaisista kulttuuritaustoista tai puhuvat äidinkielenään eri kieltä kuin valtaväestö? Moni järjestö toimii tässä jo nyt hyvänä esimerkkinä, esimerkiksi huomioimalla monimuotoisuuden rekrytoinnissa tai tuottamalla viestintämateriaalia usealla kielellä.

Rasististen rakenteiden purkamiseen tarvitaan konkreettisia tekoja

Kymmenet ihmisoikeustyötä tekevät järjestöt julkaisivat 18.3. yhteiskannanoton, jolla ne peräänkuuluttavat Petteri Orpon hallitukselta rasisminvastaisia toimia sekä perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamista.

SOSTEn mielestä kannanotto on tärkeä ja ajankohtainen. Rasismi on vakava ihmisoikeusloukkaus, ja valtion on toimittava aktiivisesti sen kitkemiseksi.

Hallituksen politiikka on osin ristiriidassa Suomen saamien ihmisoikeussuositusten kanssa, mikä uhkaa entisestään syventää rakenteellista rasismia.

Hallituksen useiden lakiesitysten perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointi on ollut puutteellista, ja esimerkiksi leikkaukset kotoutumisen edistämiseen ja vastaanottorahan tasoon heikentävät ulkomaalaisten oikeuksia. Jos vaikutuksia ei arvioida huolellisesti, on riskinä, että lakimuutokset kohdistuvat epäoikeudenmukaisesti samoihin ihmisiin ja heikentävät heidän tilannettaan kohtuuttomasti.

Tarvitaan lainsäädäntöä ja poliittisia toimia rasististen rakenteiden purkamiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi, sillä rasismi vaikuttaa koko yhteiskuntaan, ja sen kitkeminen on menestyksemme edellytys.

Emily Strohm erityisasiantuntija