Riikka Purra: Raha ja huomio tärkeimpään

Rintakuvassa hymyilee Riikka Purra, vieressä lukee Kohti hyvinvointialueita, minä äänestän aluevaaleissa, eduskuntapuolueiden blogisarja.

Etusivu / Blogi / Riikka Purra: Raha ja huomio tärkeimpään

Sote-uudistuksessa on määrä parantaa perusterveydenhuollon saatavuutta ja kansalaisten yhdenvertaisuutta sote-palveluihin sekä nopeuttaa hoitoon pääsemistä. Niin tässä uudistuksessa kuin viime kaudenkin yritelmässä tavoitteet ovat hyviä ja kannatettavia. Ongelma on siinä, että kirjatut tavoitteet ja todellisuus eivät kovin hyvin kohtaa.

Uudistus itsessään ei esimerkiksi mitenkään tule varmistamaan lähipalveluiden säilymistä, vaan se johtaa hyvin todennäköisesti käytössä olevilla resursseilla palveluiden keskittämiseen. Toisaalta pelkkiä sote-asemien seiniä emme tietenkään kaipaa – tärkeintä ovat palvelut ja niiden tekijät.

Ei ”vain” aluevaalit

Soten kustannukset eivät tule laskemaan. Ne nousevat jo pelkästään väestön ikäkehityksen takia. Nousupaine on selvää myös pelastustoimen alalla. Vaikka kyse on sote-vaaleista, kokonaisuuden pitää olla valtakunnan tasolla. Siellä rahat päätetään, siellä rahat kerätään, ja siellä päätetään, paljonko mihinkin laitetaan.

Kuka puolustaa lähipalveluita?

Pienemmiltä paikkakunnilta ei välttämättä saada lainkaan edustusta hyvinvointialuevaltuustoon. Kuka paikkakunnan lähipalveluita sitten puolustaa, jos eivät juuri paikkakunnalla asuvat? Tietenkin aluevaltuutettujen kuuluu ajaa koko alueen etua, mutta luonnollista on, että ihmiset ovat kiinnostuneita omasta lähiympäristöstään ja omista lähipalveluistaan.

Ihmisten huoli omien palveluiden karkaamisesta tai niiden entisestään heikentymisestä on kova. Työterveyden piirissä oleva kaupunkilainen ei välttämättä ymmärrä ongelmaa lainkaan. Toisaalta jos Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa Espoossakin kestää 90 päivää saada aika julkisen puolen lääkärille, voinemme todeta, että koko järjestelmä on enemmän tai vähemmän hajalla.

Liikkuvia ratkaisuja: terveyskeskusauto

Yksi perussuomalaisten esittämä keino täydentää julkisia sote-palveluita harvaan asutuilla alueilla on terveyskeskuspalveluauto, josta löytyy lääkäri sekä laboratorio- ja muut vastaavat palvelut ja joka tulee ihmisten lähelle alueilla, joissa matka palveluihin on liian pitkä. Terveyskeskuspalveluauto ei kilpaile terveyskeskusten kanssa, vaan täydentää ja tehostaa joustavin ratkaisuin palveluja ja tavoitettavuutta.

Tärkeysjärjestys: suomalaisten hyvinvointi ja turvallisuus

Perussuomalaisten näkemyksen mukaan Suomella on varaa satsata suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen nykyistä enemmän julkista rahaa, mutta tämä edellyttää päättäjiltä kykyä tehdä priorisointia julkisen talouden menokohteiden valinnassa. Ovatko muut puolueet halukkaita tähän? Eivät ole. Rahahanat ovat koko ajan auki joka suuntaan.

Raha oikeaan tarpeeseen ja huomio palvelun laatuun

Perussuomalaisille sote-palvelun tarjoajan valinta ei ole ideologinen kysymys, vaan valintakriteereinä on aina oltava kustannustehokkuus ja palveluiden laatu. Erityisesti koronan jäljiltä hoitojonojen ja hoitovelan purkaminen edellyttävät yksityisen puolen tiivistä mukanaoloa. Toisaalta emme halua alistaa haavoittuvia ryhmiä, kuten sijoitettavia lapsia tai vanhuksia, bisnekselle. Tärkeintä on palvelun laatu, olipa kyse mistä tahansa tuottajasta.

Alueille siirrettävää verorahaa ei pidä kanavoida puolueille eikä turhaan hallintoon vaan suoraan kentälle. Suomi käyttää sote-palveluihin selvästi vähemmän rahaa kuin muut Pohjoismaat. Meillä on polttava tarve sote-resursseille, pula tekijöistä ja monella sote-sektorilla hyvin huolestuttava tilanne. Rahat pitää käyttää nimenomaan tähän toimintaan eikä puolueiden ja valtuustoryhmien voitelurahoihin. Hallituksen korottama puoluetuki kyllä riittää puolueiden toimintaan uusilla hyvinvointialueillakin.

Riikka Purra
kansanedustaja, Perussuomalaisten puheenjohtaja
riikka.purra(at)eduskunta.fi


Kohti hyvinvointialueita – Minä äänestän aluevaaleissa! -blogisarja
Tammikuun aluevaaleissa päätetään sosiaali- ja terveyspalvelujen suunta tulevilla hyvinvointialueilla. Kohti hyvinvointialueita – Minä äänestän aluevaaleissa! -blogisarjassa eduskuntapuolueet kertovat oman puolueensa keskeisiä keinoja turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset sote-palvelut, miten hyvinvointia ja terveyttä parhaimmin edistetään uusilla hyvinvointialueilla ja miten hyvinvointialueiden kumppanuus voidaan toteuttaa yhdessä järjestöjen kanssa. SOSTE on pyytänyt puolueiden puheenjohtajia kirjoittamaan blogisarjaamme. Kirjoitusten ilmestymisjärjestys on arvottu, ja teksteissä esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa SOSTEn kantoja. Löydät kaikki sarjan bloggaukset Vallan käytäviltä -tunnisteella.