Skip to content

Rösta för ett medmänskligare Finland

3.4.2019 9.00

Eduskuntavaalit
Hyvinvoivat ihmisetEduskuntavaalitKansalaisyhteiskuntaPå svenska

Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell

Vi står inför ett viktigt val. Inkommande söndag, 14.4.2019, har vi medborgare möjlighet att påverka vårt samhälle. Ett hurdant Finland vill vi se i framtiden? Hurdan politik vill vi att ska styra vårt land?

Den tredje sektorn, social- och hälsoorganisationerna, har en viktig och bärande roll i vårt land. Alla SOSTE:s medlemsorganisationer arbetar aktivt för människor i olika livssituationer. Tillsammans utgör vi en betydande del av medborgarsamhället och vi har en viktig i uppgift – vi står upp för samhällets svaga och utsatta individer. Vår uppgift är att bevaka våra medlemmars intressen och påverka samhället så att människans olika slag av livssituationer bättre beaktas, både i lagstiftning och service.

SOSTE är en paraplyorganisation för en heterogen skara (medlems)organisationer. Vi som är SOSTE:s medlemmar är alla olika och har olika slag av intressen och utmaningar. Men gemensamt för oss alla organisationer är en stark vilja att hjälpa människor och bygga upp ett medmänskligt samhälle. Det lönar sig för oss organisationer att stå i en enad front. Tillsammans är vi starkare och tillsammans utgör vi en röst som inte kan förbises. Tillsammans kan vi få förändringar till stånd.

Behovet av tredje sektorn

Vårt land behöver tredje sektorn. Våra organisationer behövs som serviceproducenter och plattformar för föreningsaktiva. Både kvalitativ serviceproduktion och frivilligverksamhet är nödvändig. Vi behövs som både som pålitliga serviceproducenter och som upprätthållare för verksamhet såsom referensstöd. Vi behövs som samhällspåverkare och starka aktörer som modigt för fram samhälleliga brister och människors utmanande livssituationer. Vi ska stå fast vid vår värdegrund och kräva att våra värden beaktas även i politiken. Vi ska hela tiden minnas att det är ett värde i sig att den verksamhet vi erbjuder både genomförs och administreras av en allmännyttig förening. Allt detta ska vi med stolthet föra fram i diskussioner.

Rätten att rösta

Grunden för demokrati är rätten att få rösta. Som medborgare ska vi ta denna rätt och skyldighet på största allvar. Genom att rösta, har vi möjligheten att påverka. Jag vill se ett land som tar hand om alla sina generationer. Ett land där besluten fattas på basen av konsekvensanalyser. Ett land som värnar om det svenska språket. Ett land där hatprat fördöms och medmänsklighet prioriteras. Jag vill se en politik där inte enbart ekonomisk retorik styr den politiska diskussionen, utan där människan och hennes behov står i centrum.

Pia Sundell
viceordförande för Sostes förvaltningsråd
verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen
pia.sundell@bvif.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

30.9.2020 10:00

Auttajien taakka kasvoi – koronakevään vaikutukset ruoka-apuun

Kansalaisyhteiskunta Ruoka-apuun turvautuvien määrä kasvoi merkittävästi keväällä 2020 koronakriisin ja sen seurannaisvaikutusten myötä. Ruoka-avun tarjoajat vastasivat lisääntyneeseen hätään muuttamalla toimintatapoja ja tiivistämällä järjestöjen, seurakuntien ja kuntatoimijoiden yhteistyötä. Selvitimme ruoka-aputoimijoiden kokemuksia koronakeväästä Ruoka-apu.fi-sivustolle tuotetussa ja 30.9. julkaistussa Koronakriisin vaikutukset ruoka-apuun 2020 (pdf) -selvityksessä tarkastelimme ruoka-aputoimijoiden havaintoja koronakeväältä, eli maalis-kesäkuun ajalta. Tarkastelimme ruoka-aputoimijoiden selviytymiskeinoja koronakeväänä, asiakasmäärien kehitystä, lahjoitetun […]

Blogi

21.9.2020 09:00

Turvaverkko vai hämähäkinseitti

Perusturva Kohtaan työssäni paljon nuoria ja perheitä, joiden elämäntilanteet ovat vaikeita. Nyt sosiaaliturvaa uudistettaessa olen havahtunut miettimään hyvinvointivaltion turvaverkkoa. Sen tavoite on ollut ottaa koppia ja mahdollistaa uudelleen ylös ponnahtaminen, mutta se näyttääkin enemmän hämähäkinseitiltä, johon pudottuaan jää kiinni ja jumiin. Pahimmassa tapauksessa omat mahdollisuudet kapenevat tai väärä valinta heittää kokonaan järjestelmän ulkopuolelle. Asiointivastuu on siirretty […]

Blogi

16.9.2020 09:00

Kuka saa hyötyä rahapelirahoista?

Avustusjärjestelmä Olemme lukeneet viime aikoina sosiaalisesta mediasta, kuinka teemme järjestötyötämme ”Veikkaus-verirahoilla” ja kuinka toimintamme on ”rahapeliriippuvaista”. Veikkaus-varojen jakaminen tieteen, taiteen, nuorisotyön, urheilun, liikunnan, hevosurheilun ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen tukemiseen on punainen vaate osalle keskustelijoista. Jotkut järjestöt ja henkilöt ovat joutuneet maalittamisen kohteeksi tuotuaan esiin suomalaisen yksinoikeusjärjestelmän hyviä ja toimivia puolia myös järjestöjen rahoitusmallin suhteen. Osalle kärjekkäistä […]