Skip to content

Rösta för ett medmänskligare Finland

3.4.2019 9.00

Eduskuntavaalit
Hyvinvoivat ihmisetEduskuntavaalitKansalaisyhteiskuntaRuotsinkielinen

Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell

Vi står inför ett viktigt val. Inkommande söndag, 14.4.2019, har vi medborgare möjlighet att påverka vårt samhälle. Ett hurdant Finland vill vi se i framtiden? Hurdan politik vill vi att ska styra vårt land?

Den tredje sektorn, social- och hälsoorganisationerna, har en viktig och bärande roll i vårt land. Alla SOSTE:s medlemsorganisationer arbetar aktivt för människor i olika livssituationer. Tillsammans utgör vi en betydande del av medborgarsamhället och vi har en viktig i uppgift – vi står upp för samhällets svaga och utsatta individer. Vår uppgift är att bevaka våra medlemmars intressen och påverka samhället så att människans olika slag av livssituationer bättre beaktas, både i lagstiftning och service.

SOSTE är en paraplyorganisation för en heterogen skara (medlems)organisationer. Vi som är SOSTE:s medlemmar är alla olika och har olika slag av intressen och utmaningar. Men gemensamt för oss alla organisationer är en stark vilja att hjälpa människor och bygga upp ett medmänskligt samhälle. Det lönar sig för oss organisationer att stå i en enad front. Tillsammans är vi starkare och tillsammans utgör vi en röst som inte kan förbises. Tillsammans kan vi få förändringar till stånd.

Behovet av tredje sektorn

Vårt land behöver tredje sektorn. Våra organisationer behövs som serviceproducenter och plattformar för föreningsaktiva. Både kvalitativ serviceproduktion och frivilligverksamhet är nödvändig. Vi behövs som både som pålitliga serviceproducenter och som upprätthållare för verksamhet såsom referensstöd. Vi behövs som samhällspåverkare och starka aktörer som modigt för fram samhälleliga brister och människors utmanande livssituationer. Vi ska stå fast vid vår värdegrund och kräva att våra värden beaktas även i politiken. Vi ska hela tiden minnas att det är ett värde i sig att den verksamhet vi erbjuder både genomförs och administreras av en allmännyttig förening. Allt detta ska vi med stolthet föra fram i diskussioner.

Rätten att rösta

Grunden för demokrati är rätten att få rösta. Som medborgare ska vi ta denna rätt och skyldighet på största allvar. Genom att rösta, har vi möjligheten att påverka. Jag vill se ett land som tar hand om alla sina generationer. Ett land där besluten fattas på basen av konsekvensanalyser. Ett land som värnar om det svenska språket. Ett land där hatprat fördöms och medmänsklighet prioriteras. Jag vill se en politik där inte enbart ekonomisk retorik styr den politiska diskussionen, utan där människan och hennes behov står i centrum.

Pia Sundell
viceordförande för Sostes förvaltningsråd
verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen
pia.sundell@bvif.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

17.4.2019 14:52

Joustava perusturva vastaa hyvin Sosiaalibarometrissa esitettyihin toiveisiin perusturvan uudistamisesta

Sosiaalibarometri 2019:ssä käsitellään yhtenä aiheena perusturvan uudistamista. Viiden edeltävän vuoden aikana perusturvan varassa elävien tilanne on monialaisen vastaajakoukon mukaan kolmen eniten heikentyneen haavoittuvan ryhmän joukossa. Tällä hetkellä erityisen huolestunut tästä ryhmästä oli lähes neljännes kaikista vastaajista ja pienituloisuus tuli muutenkin tuoreissa tuloksissa monin eri tavoin esille. Erityisesti sosiaalityöntekijät näkivät perusturvan varassa olevien hyvinvoinnin heikentyneen viimeisen […]

Blogi

11.4.2019 11:45

Haavisto: Ennaltaehkäisy kannattaa – leikataan tulevista menoista

Kohti vaaleja – eduskuntapuolueiden blogisarja Eduskuntavaaleissa ja niitä seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa tehdään suuntaviivat lähivuosien yhteiskuntapolitiikalle Suomessa. SOSTE haluaa mahdollistaa moniäänisen näkemysten esittämisen ja harkitun keskustelun sote-järjestöille tärkeistä teemoista. Siksi olemme kutsuneet eduskuntapuolueiden puheenjohtajia kirjoittamaan blogisarjaan, jonka teemat koskettavat sote-järjestöille tärkeitä asioita ja SOSTEn vaalikärkiä. Tekstissä esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa SOSTEn kantoja. Löydät […]

Blogi

9.4.2019 15:00

Rinne: Suomalaiset ansaitsevat paremman huomisen

Kohti vaaleja – eduskuntapuolueiden blogisarja Eduskuntavaaleissa ja niitä seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa tehdään suuntaviivat lähivuosien yhteiskuntapolitiikalle Suomessa. SOSTE haluaa mahdollistaa moniäänisen näkemysten esittämisen ja harkitun keskustelun sote-järjestöille tärkeistä teemoista. Siksi olemme kutsuneet eduskuntapuolueiden puheenjohtajia kirjoittamaan blogisarjaan, jonka teemat koskettavat sote-järjestöille tärkeitä asioita ja SOSTEn vaalikärkiä. Tekstissä esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa SOSTEn kantoja. Löydät […]