Skip to content

Rösta för ett medmänskligare Finland

3.4.2019 9.00

Eduskuntavaalit
Hyvinvoivat ihmisetEduskuntavaalitKansalaisyhteiskuntaPå svenska

Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell

Vi står inför ett viktigt val. Inkommande söndag, 14.4.2019, har vi medborgare möjlighet att påverka vårt samhälle. Ett hurdant Finland vill vi se i framtiden? Hurdan politik vill vi att ska styra vårt land?

Den tredje sektorn, social- och hälsoorganisationerna, har en viktig och bärande roll i vårt land. Alla SOSTE:s medlemsorganisationer arbetar aktivt för människor i olika livssituationer. Tillsammans utgör vi en betydande del av medborgarsamhället och vi har en viktig i uppgift – vi står upp för samhällets svaga och utsatta individer. Vår uppgift är att bevaka våra medlemmars intressen och påverka samhället så att människans olika slag av livssituationer bättre beaktas, både i lagstiftning och service.

SOSTE är en paraplyorganisation för en heterogen skara (medlems)organisationer. Vi som är SOSTE:s medlemmar är alla olika och har olika slag av intressen och utmaningar. Men gemensamt för oss alla organisationer är en stark vilja att hjälpa människor och bygga upp ett medmänskligt samhälle. Det lönar sig för oss organisationer att stå i en enad front. Tillsammans är vi starkare och tillsammans utgör vi en röst som inte kan förbises. Tillsammans kan vi få förändringar till stånd.

Behovet av tredje sektorn

Vårt land behöver tredje sektorn. Våra organisationer behövs som serviceproducenter och plattformar för föreningsaktiva. Både kvalitativ serviceproduktion och frivilligverksamhet är nödvändig. Vi behövs som både som pålitliga serviceproducenter och som upprätthållare för verksamhet såsom referensstöd. Vi behövs som samhällspåverkare och starka aktörer som modigt för fram samhälleliga brister och människors utmanande livssituationer. Vi ska stå fast vid vår värdegrund och kräva att våra värden beaktas även i politiken. Vi ska hela tiden minnas att det är ett värde i sig att den verksamhet vi erbjuder både genomförs och administreras av en allmännyttig förening. Allt detta ska vi med stolthet föra fram i diskussioner.

Rätten att rösta

Grunden för demokrati är rätten att få rösta. Som medborgare ska vi ta denna rätt och skyldighet på största allvar. Genom att rösta, har vi möjligheten att påverka. Jag vill se ett land som tar hand om alla sina generationer. Ett land där besluten fattas på basen av konsekvensanalyser. Ett land som värnar om det svenska språket. Ett land där hatprat fördöms och medmänsklighet prioriteras. Jag vill se en politik där inte enbart ekonomisk retorik styr den politiska diskussionen, utan där människan och hennes behov står i centrum.

Pia Sundell
viceordförande för Sostes förvaltningsråd
verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen
pia.sundell@bvif.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

18.6.2019 16:00

Kuinka kauan äänestyskopissa saa olla ja muita digiloikasta sivuun jääneiden kysymyksiä

”Soitin pankkiin palveluneuvojalleni, mutta ei hän vastaa. On varmaan taas vaihtunut”, läheinen vanha ihminen sanoi minulle alistuneesti. Kysyin, mihin numeroon soitit. Hän kertoi numerosarjan ja kertoi jättäneensä alusta plussan pois. Eihän puhelinnumeroihin plussat kuulu. Hän oli soittanut myös asiakaspalvelunumeroon, jossa oli nopeaan tahtiin vaadittu jotain tunnusta – henkilötunnusta hän arveli. Eihän se se ollut, vaan […]

Blogi
erityisasiantuntija

13.6.2019 08:30

Tuoko hallitusohjelma toivoa sairastaville?

Kyllä tuo, olisi lyhyt vastaus otsikon kysymykseen. Mutta jättää se kuitenkin vielä paljon epävarmuutta matkalla kohti toteutusta. Keskusteluun myös kuntoutustakuu Epätasa-arvoinen palveluihin pääsy ja heikosti toimivat hoito- ja palveluketjut ovat pitkään hankaloittaneet monien sairastavien ja kuntoutuksen tarpeessa olevien tilannetta. Tältä osin hallitusohjelman lupaus hoitotakuun merkittävästä tiukennuksesta ja hoitoon pääsyn helpottumisesta on otettu ilolla vastaan. Toteutuksen […]

Blogi
erityisasiantuntija

12.6.2019 09:00

Lapsen etu edellä – niin sen täytyy mennäkin!

Lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta Antti Rinteen hallitusohjelma näyttää toiveiden täyttymykseltä. Siinä on tuotu esille paljon keinoja, joita muun muassa monet lasten asioita edistävät järjestöt ovat peräänkuuluttaneet. Ohjelmasta välittyy vahvasti panostus toimiin, joilla pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja ylisukupolvista huono-osaisuutta, edistämään koulutuksellista tasa-arvoa sekä lisäämään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Pitkäjänteinen investointiajattelu on ohjelmassa vahvasti näkyvissä. […]