Skip to content

Sari Essayah: Liikunnasta ja kulttuurista hyvinvointia

18.5.2021 13.00

Kuntavaalit
Hyvinvoivat ihmisetVallan käytäviltäHyvinvointi ja terveysKuntavaalitSote-uudistus

Tulevaisuuden hyvinvointikunta - eduskuntapuolueiden blogisarja.

Puolivartalokuvassa hymyilee Sari Essayah helmet kaulassa.Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkossakin kuntien lakisääteinen tehtävä. Kuntien kannattaa kuitenkin panostaa hyvinvoinnin edistämiseen muutoinkin kuin vain lain kirjainta noudattaakseen. Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisessä on kunnan yhteisöllisyyden ja houkuttelevuuden avain. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat toimivien peruspalveluiden ohella merkittävä osa paikkakunnan vetovoimaa.

Kuntien luotava liikunnan mahdollisuuksia kaikille

Terveydenedistämisestä useimmilla tulee mieleen liikunta ja kunnosta huolehtiminen. Liikuntamahdollisuuksiin panostaminen onkin kunnalle kannattavaa, sillä se vahvistaa kuntalaisten terveyttä ja parantaa elämänlaatua, ja sitä kautta tuo säästöä sekä muita välillisiä hyötyjä.

Liikuntapaikoissa ja -palveluissa on huomioitava erilaiset liikkujat vauvasta vaariin ja kuntoutujasta kilpaurheilijaan. Liikunta myös yhdistää ihmisiä. Kuntien on huomioitava seurojen lisäksi myös erilaisten harrastusryhmien tarpeet ja luotava liikunnan mahdollisuuksia kaikille.

Epävarmana aikana kulttuurin ja yhteisöllisyyden tarve kasvaa

Toinen keskeinen tekijä terveydenedistämisessä ja hyvinvoinnissa on kulttuuri. Kulttuurin vaikutuksista ihmisen hyvinvoinnille on paljon tutkimustietoa. Taiteella on muun muassa positiivista merkitystä monien sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa sekä psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämisessä.

Britanniassa jo 20 vuotta käytössä olleen kulttuurilähete-mallin on havaittu vähentävän turhia lääkärikäyntejä. Mallia on kokeiltu myös Suomessa. Mallissa terveydenhoidon, vaikkapa neuvolan, työntekijä voi tehdä lähetteen esimerkiksi yhteisöllisen kulttuuriharrastuksen pariin. Myös erilaiset vähävaraisille, lapsiperheille, kuntoutujille sekä muille erityisryhmille myönnettävät kulttuuri- ja liikuntasetelit (esimerkiksi Kaikukortti) sekä alennukset voivat ohjata ihmisiä kulttuuripalvelujen ja harrastustoiminnan pariin. Toimivia malleja on useita.

Epävarmana aikana kulttuurin ja yhteisöllisyyden tarve kasvaa. Korona-pandemia on korostanut liikunnan ja kulttuurin merkitystä ja saanut meidät huomaamaan, etteivät ne ole itsestään selvyyksiä. Liikunta ja kulttuuri auttavat käsittelemään ja lievittämään ahdistusta, pelkoa ja muita vaikeita tunteita.

Myös kulttuurin harrastamisen muodot ovat uudistuneet. Netin välityksellä on oltu mukana konserteissa, näytelmissä, museokierroksilla ja luettu kirjoja ennätysmääriä. Kulttuurin digiloikka on tuonut uusia mahdollisuuksia ja keinoja tavoittaa ihmisiä. Se on avannut ovia niillekin, joille paikan päälle pääseminen ei syystä tai toisesta onnistu, ja tuonut näin myös uusia ihmisiä kulttuurin piiriin.

Järjestöjen ja seurojen panos korvaamaton

Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisessä kolmas sektori ja vapaaehtoistyö ovat kunnan tärkeitä kumppaneita. Urheiluseurat, harrastajateatterit, nuorisoseurat, kotiseutuyhdistykset, työväenyhdistykset, kristilliset yhdistykset, soittokunnat, orkesterit, kuorot sekä monet muut toimijat ovat jo kymmeniä vuosia tarjonneet kunnissa laadukkaita ja osallistavia hyvinvointipalveluita.

Järjestöjen ja seurojen panos on sekä liikunnassa että kulttuurissa korvaamaton. Olipa meillä millainen sote-malli tahansa, niin kuntien on jatkossakin tuettava järjestöjen toimintaa avustusten, tilojen sekä yhteistoimintasopimusten kautta. Se on kustannus-laatusuhteeltaan parasta panostusta paitsi hyvinvointiin myös asukkaiden viihtyvyyteen.

Sari Essayah
kansanedustaja, Kristillisdemokraattien puheenjohtaja
sari.essayah(at)eduskunta.fi


Tulevaisuuden hyvinvointikunta – eduskuntapuolueiden blogisarja
Kuntavaaleissa päätetään, miten arjen asiat hoidetaan paikallisesti seuraavan neljän vuoden aikana. Kuntien rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä korostuu sote-uudistuksen jälkeisessä maailmassa. SOSTE mahdollistaa moniäänisen näkemysten esittämisen ja keskustelun hyvinvointikunnan rakennuselementeistä kutsumalla eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kirjoittamaan blogisarjaamme. Tekstissä esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa SOSTEn kantoja. Löydät kaikki sarjan bloggaukset Vallan käytäviltä -tunnisteella.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

21.6.2021 13:00

SuomiAreena: Erilainen Mingle antaa puheenvuoron päättäjien sijaan kokemuspuhujille 13.7.

Kansalaisyhteiskunta Kesä on täällä, ja monella saattavat vallitsevan tautitilanteen vuoksi kesäsuunnitelmat olla vielä hieman auki. Yksi asia on kuitenkin varma: SuomiAreena ja sen yhtenä ohjelmanumerona Erilainen Mingle, jossa SOSTEkin on yhteistyökumppanina, järjestetään heinäkuussa. Erilansen Mingle päästää SuomiAreenassa ääneen päättäjien ja virkamiesten sijaan ne ihmiset, joiden asioista poliitikot ja muut päättäjät päättävät, mutta joiden omia ajatuksia harvemmin […]

Blogi
erityisasiantuntija

15.6.2021 13:00

Hallituksen esitys Pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista herättää kysymyksiä – nyt on aika vaikuttaa

Työllisyys Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on valmistellut lakiesityksen, jossa säädetään työnhakijan palveluista sekä muutetaan työttömyysturvan ehtoja. Kyseessä on merkittävä muutos työnhakijoiden palveluihin. Pohjana hallituksen uudessa mallissa on Sipilän hallituksen esitys aktiivimalli kakkosesta, jonka järjestöt systemaattisesti tyrmäsivät. Aktiivimalli kakkoseen verrattuna uudessa esityksessä on lisätty määrälliseen työnhakuvelvoitteeseen paljon poikkeuksia, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien työnhakuvelvoitteisiin. Poikkeuksista huolimatta lakiluonnoksessa on useita heikossa […]

Blogi
erityisasiantuntija

11.6.2021 09:00

Osa koronaepidemian aikaisista toimeentulotuen käytännöistä pysyviksi

Sosiaaliturvauudistus Koronaepidemian alkaessa järjestökentällä oltiin huolestuneita Kelan etuuskäsittelyn ruuhkautumisesta ja erityisesti viimesijaisen toimeentulotuen käsittelyaikojen venymisestä. Kela kuitenkin onnistui pitämään perustoimeentulotuen käsittelyajat lyhyinä. Huhti-toukokuussa 2020 perustoimeentulotuen hakemukset käsiteltiin jopa aiempia kuukausia nopeammin. Huhtikuusta alkaen aina vuoden loppuun lähes kaikki toimeentulotukihakemukset onnistuttiin käsittelemään suositusajan eli yhden viikon kuluessa. Perustoimeentulotukea saaneiden määrä kasvoi vuonna 2020 vähemmän kuin koronaepidemian alkaessa […]