Sari Essayah: Liikunnasta ja kulttuurista hyvinvointia


Etusivu / Blogi / Sari Essayah: Liikunnasta ja kulttuurista hyvinvointia

Tulevaisuuden hyvinvointikunta - eduskuntapuolueiden blogisarja.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkossakin kuntien lakisääteinen tehtävä. Kuntien kannattaa kuitenkin panostaa hyvinvoinnin edistämiseen muutoinkin kuin vain lain kirjainta noudattaakseen. Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisessä on kunnan yhteisöllisyyden ja houkuttelevuuden avain. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat toimivien peruspalveluiden ohella merkittävä osa paikkakunnan vetovoimaa.

Kuntien luotava liikunnan mahdollisuuksia kaikille

Terveydenedistämisestä useimmilla tulee mieleen liikunta ja kunnosta huolehtiminen. Liikuntamahdollisuuksiin panostaminen onkin kunnalle kannattavaa, sillä se vahvistaa kuntalaisten terveyttä ja parantaa elämänlaatua, ja sitä kautta tuo säästöä sekä muita välillisiä hyötyjä.

Liikuntapaikoissa ja -palveluissa on huomioitava erilaiset liikkujat vauvasta vaariin ja kuntoutujasta kilpaurheilijaan. Liikunta myös yhdistää ihmisiä. Kuntien on huomioitava seurojen lisäksi myös erilaisten harrastusryhmien tarpeet ja luotava liikunnan mahdollisuuksia kaikille.

Epävarmana aikana kulttuurin ja yhteisöllisyyden tarve kasvaa

Toinen keskeinen tekijä terveydenedistämisessä ja hyvinvoinnissa on kulttuuri. Kulttuurin vaikutuksista ihmisen hyvinvoinnille on paljon tutkimustietoa. Taiteella on muun muassa positiivista merkitystä monien sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa sekä psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämisessä.

Britanniassa jo 20 vuotta käytössä olleen kulttuurilähete-mallin on havaittu vähentävän turhia lääkärikäyntejä. Mallia on kokeiltu myös Suomessa. Mallissa terveydenhoidon, vaikkapa neuvolan, työntekijä voi tehdä lähetteen esimerkiksi yhteisöllisen kulttuuriharrastuksen pariin. Myös erilaiset vähävaraisille, lapsiperheille, kuntoutujille sekä muille erityisryhmille myönnettävät kulttuuri- ja liikuntasetelit (esimerkiksi Kaikukortti) sekä alennukset voivat ohjata ihmisiä kulttuuripalvelujen ja harrastustoiminnan pariin. Toimivia malleja on useita.

Epävarmana aikana kulttuurin ja yhteisöllisyyden tarve kasvaa. Korona-pandemia on korostanut liikunnan ja kulttuurin merkitystä ja saanut meidät huomaamaan, etteivät ne ole itsestään selvyyksiä. Liikunta ja kulttuuri auttavat käsittelemään ja lievittämään ahdistusta, pelkoa ja muita vaikeita tunteita.

Myös kulttuurin harrastamisen muodot ovat uudistuneet. Netin välityksellä on oltu mukana konserteissa, näytelmissä, museokierroksilla ja luettu kirjoja ennätysmääriä. Kulttuurin digiloikka on tuonut uusia mahdollisuuksia ja keinoja tavoittaa ihmisiä. Se on avannut ovia niillekin, joille paikan päälle pääseminen ei syystä tai toisesta onnistu, ja tuonut näin myös uusia ihmisiä kulttuurin piiriin.

Järjestöjen ja seurojen panos korvaamaton

Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisessä kolmas sektori ja vapaaehtoistyö ovat kunnan tärkeitä kumppaneita. Urheiluseurat, harrastajateatterit, nuorisoseurat, kotiseutuyhdistykset, työväenyhdistykset, kristilliset yhdistykset, soittokunnat, orkesterit, kuorot sekä monet muut toimijat ovat jo kymmeniä vuosia tarjonneet kunnissa laadukkaita ja osallistavia hyvinvointipalveluita.

Järjestöjen ja seurojen panos on sekä liikunnassa että kulttuurissa korvaamaton. Olipa meillä millainen sote-malli tahansa, niin kuntien on jatkossakin tuettava järjestöjen toimintaa avustusten, tilojen sekä yhteistoimintasopimusten kautta. Se on kustannus-laatusuhteeltaan parasta panostusta paitsi hyvinvointiin myös asukkaiden viihtyvyyteen.

Sari Essayah
kansanedustaja, Kristillisdemokraattien puheenjohtaja
sari.essayah(at)eduskunta.fi


Tulevaisuuden hyvinvointikunta – eduskuntapuolueiden blogisarja
Kuntavaaleissa päätetään, miten arjen asiat hoidetaan paikallisesti seuraavan neljän vuoden aikana. Kuntien rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä korostuu sote-uudistuksen jälkeisessä maailmassa. SOSTE mahdollistaa moniäänisen näkemysten esittämisen ja keskustelun hyvinvointikunnan rakennuselementeistä kutsumalla eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kirjoittamaan blogisarjaamme. Tekstissä esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa SOSTEn kantoja. Löydät kaikki sarjan bloggaukset Vallan käytäviltä -tunnisteella.