Skip to content

Sokeri, suola ja kova rasva verotuksen aineksiksi

12.10.2020 12.00

Kansanterveys
Hyvinvointi ja terveysTerveysveroHyvinvointi ja terveysKansanterveys

Sokerin syömisen rajoittaminen on viisas terveysteko. Etenkin lasten ruokavaliossa makeat maitotuotteet ja sokeroidut murot voivat olla merkittäviä sokerilähteitä, karkeista ja limsoista puhumattakaan. Sokeri ei kuitenkaan ole ainut – eikä edes suurin – pulma ruokavaliossamme. Siksi sokeriverosta puhuminen on aivan liian kapea näkökulma, kun keskustellaan terveysperusteisesta verotuksesta.

Sokerin rinnalla on syytä keskustella myös suolasta ja rasvan laadusta. Sekä lasten että aikuisten ruokavaliossa suolaa on reilusti yli suositeltavan saannin. Yhdeksän kymmenestä aikuisesta saa ruokavaliostaan liikaa suolaa. Liiallisella suolan saannilla on lukuisia haittavaikutuksia. Se nostaa verenpainetta ja voi lisätä myös osteoporoosin ja mahasyövän vaaraa, altistaa astmalle ja rasittaa munuaisia. Myös rasvan laatu on suomalaisen ruokavalion haaste. Liiallinen tyydyttyneen, kovan rasvan saanti on haitallista muun muassa sydämen, aivojen ja verisuonten terveydelle.

Ravitsemussuositusten mukaan kovan rasvan saannin tulisi olla alle 10 prosenttia päivän energiasta. Tähän pääsee vain viisi prosenttia aikuisista.

Tarvitsemme käyttöön kaikki keinot, niin porkkanat kuin kepitkin, jotta ruokaympäristö tukisi nykyistä paremmin terveellisempiä ruokavalintoja ja terveyttä. Verotus on yksi keino vaikuttaa. Hallitusohjelman kirjaus terveysperusteisen verotuksen edistämiseksi on välttämätöntä saada käytännön toimeksi. Sokeriveron sijaan on lähdettävä rakentamaan verotusta, joka ottaa kriittisinä ravintoaineina huomioon myös elintarvikkeiden suolan määrän ja rasvan laadun.

Korvissa voi jo kuulla epäilijöiden kuoron: ei onnistu, liian vaikeata. Yksi kysyy, miten ihmeessä voi määrittää, mitä verotetaan. Mikä on terveellistä, mikä ei? Tähän on ratkaisu. Suomessa on vuodesta 2000 lähtien ollut käytössä Suomen Sydänliiton ja Suomen Diabetesliiton ylläpitämä elintarvikkeiden merkitsemisjärjestelmä, Sydänmerkki. Se sisältää tuoteryhmittäin rasvan määrän ja laadun sekä suolan, osin myös sokerin suhteen kriteerit paremmille valinnoille. Näitä kriteerejä hyödyntämällä voidaan rakentaa järjestelmä, joka asettaa rajat verotettaville tuotteille. Lisäksi kansallinen lainsäädäntömme voimakassuolaisuuden rajoista antaa lisäeväitä porrastetun mallin rakentamiselle.

Kasvikset, hedelmät ja marjat ovat luonnon Sydänmerkki-tuotteita. Näin ne jäisivät luontevasti terveysperusteisen verotuksen ulkopuolelle. Parhaimmillaan veromalli kannustaa sekä kuluttajia parempien valintojen tekemiseen että teollisuutta terveellisempien tuotteiden tuotekehitykseen.

 


Marjaana Lahti-Koski 
(kuvassa oikealla)
terveysjohtaja, marjaana.lahti-koski(at)sydanliitto.fi
Suomen Sydänliitto ry

Niina Hämäläinen
laillistettu ravitsemusterapeutti, niina.hamalainen(at)diabetes.fi
Suomen Diabetesliitto ry

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

6.5.2021 13:00

Missä sote-uudistus menee nyt? – jatkossa on syytä kääntää katsetta yhä enemmän tuleville hyvinvointialueille

Sote-uudistus SOSTEa kuultiin hallituksen sote-lakiesityksestä asiantuntijana alkuvuoden aikana kuudessa eri eduskunnan valiokunnassa. SOSTEn perusviesti muun muassa palveluiden yhdenvertaisesta ja esteettömästä saatavuudesta ja saavutettavuudesta, palveluintegraation tärkeydestä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen panostamisesta sekä järjestöjen toimintaedellytyksien turvaamisesta pysyi koko ajan samana, mutta sitä kohdennettiin hieman eri tavoin riippuen valiokunnan toimialasta. Lue lisää: SOSTEn suositukset sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistustyöhön Valiokunnat […]

Blogi

5.5.2021 13:30

Kuntavaalit: Eväät hyvään elämään rakennetaan yhteistyöllä muistiystävällisessä kunnassa

Kuntavaalit Muistisairaudet ovat kansanterveydellinen ja kuntataloudellinen haaste. Vuosittain diagnoosin saa 14 500 ihmistä. Suomessa on noin 200 000 sairastunutta ja läheistensä kautta asia koskettaa noin miljoonaa suomalaista. Väestön ikääntyessä muistisairaiden määrä kaksinkertaistuu tulevina vuosikymmeninä. Inhimillisesti ja taloudellisesti kestäviä toimintatapoja Muistisairauksien mittavat kustannukset johtuvat sairastuneiden suuresta määrästä ja erityisesti ympärivuorokautisen hoidon tarpeesta. Tähän tarpeeseen voidaan kuitenkin vastata ja varautua. […]

Blogi

29.4.2021 09:30

Kuntavaalit: Hivpoint ja Helsingin kaupunki aloittivat uuden yhteistyön hiv-testauspalveluiden tuottamisessa

Kuntavaalit Hivpointin toiminnan päärahoittaja on STEA, joka linjasi vuoden 2021 rahoituspäätösten yhteydessä, että se ei enää rahoita järjestöjen hiv-testauspalveluita, koska toiminnan nähdään kuuluvan julkiseen terveydenhuoltoon. Onneksi Helsingin kaupunki tarttui asiaan ja on päättänyt rahoittaa Hivpointin testauspalvelut helsinkiläisille tänä vuonna ja mahdollisesti myös tulevaisuudessa. Tämä on tärkeä päätös hivin ennaltaehkäisyn ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten testauspalvelujen toteutumisen […]