Skip to content

Sosiaaliturvauudistus ei saa unohtaa väliinputoajia

16.4.2021 9.00

Sosiaaliturvauudistus
Hyvinvoivat ihmisetSotu-uudistusHyvinvointi ja terveysSosiaali- ja terveyspalvelutSosiaaliturvauudistusToimeentulo

Puolisoaan hoitava omaishoitaja saa työstään palkkion. Eläkkeensaajan asumistuessa hoitopalkkio katsotaan etuoikeutetuksi tuloksi, joten se ei vähennä asumistukea. Mutta vapaapäivänä omaishoitajaa sijaistavan kohtelu poikkeaa tästä. Vaikka sijaisomaishoitaja tekee aivan samaa työtä kuin omaishoitaja, jos hän on eläkeläinen, hänen saamansa palkkio vähentää eläkkeensaajan asumistukea.

Myös joidenkin vankien ja heidän perheidensä sosiaaliturva on epätasa-arvoinen. Esimerkiksi lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen voi saada vangin avopuoliso, mutta aviopuolisolle sitä ei myönnetä.

Perhehoitaja ei ole elatusvelvollinen hoidettavastaan, vaan hänelle maksetaan hoidosta aiheutuvista kuluista korvausta. Tämä korvaus lasketaan kuitenkin perhehoitajan tuloksi, kun hänen alle 20-vuotias kotona asuva lapsensa hakee opintotukea. Hoidettavan kuluihin tarkoitettu korvaus saattaa siis pienentää perhehoitajan lapsen opintotukea.

Ei kuulosta reilulta.

Pienten ihmisryhmien ongelmat jäävät huomiotta

Edellä kuvaamiani esimerkkejä on tullut esiin, kun olen viimeisen vuoden aikana koonnut järjestöiltä kommentteja sosiaaliturvan puutteista.

Esimerkkien kaltaiset ongelmat koskettavat sosiaaliturvan kokonaisuudessa vain pientä ryhmää ihmisiä. Silti näille ihmisille ne kuitenkin voivat aiheuttaa isoja hankaluuksia ja heikentää taloudellista tilannetta.

Tällaisten selkeiden ongelmien korjaaminen olisi kohtuullisen helppoa ja halpaakin, kun saajia ei ole kovin paljon. Pienten ihmisryhmien ongelmat jäävät kuitenkin helposti huomiotta.

Ratkaiseeko sosiaaliturvauudistus kaiken?

Sosiaaliturvauudistus käynnistyi vuonna 2020. Sen tavoitteena on ihmisten näkökulmasta selkeämpi ja toimivampi järjestelmä. Uudistusta valmistelee parlamentaarisen komitea, jonka toimikausi kestää vuoteen 2027.

Kun tällä hetkellä sosiaaliturvan epäkohtia tulee esille, katseet kohdistuvat uudistusta valmistelevaan sosiaaliturvakomiteaan. Esimerkiksi kun jäsenjärjestömme pyysi edellä kuvattuun sijaisomaishoitajien asumistukeen korjausta sosiaali- ja terveysministeriöltä sekä eduskunnasta, vastauksissa viitattiin, että sosiaaliturvauudistus mahdollisesti ratkaisee ongelman.

Sosiaaliturvakomitea kokoaa parhaillaan kokonaiskuvaa sosiaaliturvan keskeisistä ongelmista. Toukokuussa komitea siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Siinä tavoitteena on yhteinen näkemys siitä, mitä ongelmia otetaan ratkaistaviksi ja millä keinoilla.

Komitean tulee huomioida myös sosiaaliturvan ongelmat, jotka koskettavat vain lukumäärältään pientä joukkoa ihmisiä. Kun nyt vastuu monista esiin tuoduista ongelmista siirretään sosiaaliturvakomiteaan, on sieltä saatava myös ratkaisuja.

Sosiaaliturvauudistusta tehdään osissa. Eri osat voivat valmistua ja tulla voimaan eri aikatauluilla. Selkeisiin epäkohtiin tulee ratkaisuja tehdä nopeasti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
yhteiskuntasuhdepäällikkö

24.9.2021 09:00

Marinin hallituksen arvosana laski hyvästä tyydyttävään

Kansalaisyhteiskunta Hallituksen jokasyksyinen budjettiriihi oli ja meni, mutta mitä jäi käteen? Arvioin hallituksen päätöksiä SOSTEn keskeisten vaikuttamiskärkien kautta: työllisyys ja toimeentulo terveyteen ja hyvinvointiin investointi ilmastotoimet Edellisessä hallituksen puoliväliriihen arvioinnissa yleisarvosana oli vielä hyvä 8,0. Nyt yleisarvosanaksi tuli 7,3 – siis tyydyttävä. Analyysien tueksi olen käyttänyt SOSTEn asiantuntija-arvioita siitä, mitä hyvää tai mitä huonoa ja epäselvää riihen […]

Blogi
erityisasiantuntija

30.8.2021 13:00

Toimeentulotukilakia uudistetaan – kerro meille näkemyksesi!

Sosiaaliturvauudistus Sosiaaliturvaa uudistetaan pitkäjänteisellä komiteatyöllä, mutta toimeentulotuen ilmiselviin epäkohtiin halutaan puuttua jo nopeammin. Sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotukityöryhmän mietintö julkaistiin 10.8.2021. Siinä ryhmä ehdottaa muutoksia lakiin, tekee ehdotuksia sen toimeenpanoon ja tuen hakemiseen liittyen sekä nostaa esiin jatkoselvittelyä vaativia kysymyksiä. Keskeisenä tavoitteena kerrotaan, että haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden tuen tarpeisiin vastataan nykyistä paremmin. Lue lisää:  Työryhmä esittää […]

Blogi
johtaja, varapääsihteeri

27.8.2021 09:30

Työtaakka hyvinvointialueiden pystyttämisessä on valtava – nyt kysytään malttia ja kykyä tarjota järjestön osaamista oikeaan paikkaan

Sote-uudistus Hyvinvointialueiden rakentaminen on alkanut, ja elokuun loppuun mennessä kaikille alueille on saatu nimettyä väliaikaiset valmistelutoimielimet (Vate). Ne koostuvat alueen viranhaltijoista ja toimikausi kestää maaliskuulle 2022 asti, kunnes aluevaltuustojen nimeämät aluehallitukset aloittavat työnsä. Vaten työ on hallinnollista. Työsarkana on hoitaa lähinnä tulevien hyvinvointialueiden työnantajana ja palvelujen järjestäjänä toimimiseen tarvittavia valmistelutehtäviä. Hallinnollisen työn määrä hirvittää. Noin 173 […]