Skip to content

Sosiaaliturvauudistus ei saa unohtaa väliinputoajia

16.4.2021 9.00

Sosiaaliturvauudistus
Hyvinvoivat ihmisetSotu-uudistusHyvinvointi ja terveysSosiaali- ja terveyspalvelutSosiaaliturvauudistusToimeentulo

Puolisoaan hoitava omaishoitaja saa työstään palkkion. Eläkkeensaajan asumistuessa hoitopalkkio katsotaan etuoikeutetuksi tuloksi, joten se ei vähennä asumistukea. Mutta vapaapäivänä omaishoitajaa sijaistavan kohtelu poikkeaa tästä. Vaikka sijaisomaishoitaja tekee aivan samaa työtä kuin omaishoitaja, jos hän on eläkeläinen, hänen saamansa palkkio vähentää eläkkeensaajan asumistukea.

Myös joidenkin vankien ja heidän perheidensä sosiaaliturva on epätasa-arvoinen. Esimerkiksi lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen voi saada vangin avopuoliso, mutta aviopuolisolle sitä ei myönnetä.

Perhehoitaja ei ole elatusvelvollinen hoidettavastaan, vaan hänelle maksetaan hoidosta aiheutuvista kuluista korvausta. Tämä korvaus lasketaan kuitenkin perhehoitajan tuloksi, kun hänen alle 20-vuotias kotona asuva lapsensa hakee opintotukea. Hoidettavan kuluihin tarkoitettu korvaus saattaa siis pienentää perhehoitajan lapsen opintotukea.

Ei kuulosta reilulta.

Pienten ihmisryhmien ongelmat jäävät huomiotta

Edellä kuvaamiani esimerkkejä on tullut esiin, kun olen viimeisen vuoden aikana koonnut järjestöiltä kommentteja sosiaaliturvan puutteista.

Esimerkkien kaltaiset ongelmat koskettavat sosiaaliturvan kokonaisuudessa vain pientä ryhmää ihmisiä. Silti näille ihmisille ne kuitenkin voivat aiheuttaa isoja hankaluuksia ja heikentää taloudellista tilannetta.

Tällaisten selkeiden ongelmien korjaaminen olisi kohtuullisen helppoa ja halpaakin, kun saajia ei ole kovin paljon. Pienten ihmisryhmien ongelmat jäävät kuitenkin helposti huomiotta.

Ratkaiseeko sosiaaliturvauudistus kaiken?

Sosiaaliturvauudistus käynnistyi vuonna 2020. Sen tavoitteena on ihmisten näkökulmasta selkeämpi ja toimivampi järjestelmä. Uudistusta valmistelee parlamentaarisen komitea, jonka toimikausi kestää vuoteen 2027.

Kun tällä hetkellä sosiaaliturvan epäkohtia tulee esille, katseet kohdistuvat uudistusta valmistelevaan sosiaaliturvakomiteaan. Esimerkiksi kun jäsenjärjestömme pyysi edellä kuvattuun sijaisomaishoitajien asumistukeen korjausta sosiaali- ja terveysministeriöltä sekä eduskunnasta, vastauksissa viitattiin, että sosiaaliturvauudistus mahdollisesti ratkaisee ongelman.

Sosiaaliturvakomitea kokoaa parhaillaan kokonaiskuvaa sosiaaliturvan keskeisistä ongelmista. Toukokuussa komitea siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Siinä tavoitteena on yhteinen näkemys siitä, mitä ongelmia otetaan ratkaistaviksi ja millä keinoilla.

Komitean tulee huomioida myös sosiaaliturvan ongelmat, jotka koskettavat vain lukumäärältään pientä joukkoa ihmisiä. Kun nyt vastuu monista esiin tuoduista ongelmista siirretään sosiaaliturvakomiteaan, on sieltä saatava myös ratkaisuja.

Sosiaaliturvauudistusta tehdään osissa. Eri osat voivat valmistua ja tulla voimaan eri aikatauluilla. Selkeisiin epäkohtiin tulee ratkaisuja tehdä nopeasti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
yhteiskuntasuhdepäällikkö

7.5.2021 10:30

Marinin hallituksen puolivälitodistus: yleisarvosanaksi 8,0

Sosiaaliturvauudistus Hallituksen puoliväliriihen loppumisen kunniaksi päätin laatia Marinin hallitukselle puolivälitodistuksen. Teemat, joita olen arvioinut ja joille olen antanut kouluarvosanat, ovat keskeisiä SOSTEn vaikuttamistoiminnan näkökulmasta. Arviot perustuvat SOSTEn aiempiin lausuntoihin, asiantuntijoidemme analyyseihin ja kuvastavat sitä, miten nykyinen hallitus on toteuttanut politiikkaansa SOSTEn silmälasein katsottuna. Miten siis hallitus on onnistunut tähän mennessä? Lue ja arvioi itse, oletko samaa […]

Blogi
erityisasiantuntija

6.5.2021 13:00

Missä sote-uudistus menee nyt? – jatkossa on syytä kääntää katsetta yhä enemmän tuleville hyvinvointialueille

Sote-uudistus SOSTEa kuultiin hallituksen sote-lakiesityksestä asiantuntijana alkuvuoden aikana kuudessa eri eduskunnan valiokunnassa. SOSTEn perusviesti muun muassa palveluiden yhdenvertaisesta ja esteettömästä saatavuudesta ja saavutettavuudesta, palveluintegraation tärkeydestä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen panostamisesta sekä järjestöjen toimintaedellytyksien turvaamisesta pysyi koko ajan samana, mutta sitä kohdennettiin hieman eri tavoin riippuen valiokunnan toimialasta. Lue lisää: SOSTEn suositukset sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistustyöhön Valiokunnat […]

Blogi

4.5.2021 13:00

Maria Ohisalo: Hyvinvointikunnassa pidetään huolta lastemme tulevaisuudesta

Kuntavaalit Kaikki lapset eivät synny kotiin, jossa asiat menevät putkeen. Kun asiat menevät oikein huonosti, on hyvinvointivaltion tehtävänä tarjota apua ja turvaa. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelun resurssit ovat puhututtaneet vuosia. Lastensuojelun ammattilaiset ovat tuoneet esiin huoliaan siitä, miten yhdellä työntekijällä voi olla asiakkaita aivan […]