SOSTEn uusi hallitus aloittaa työnsä – edessä innostavia ja haasteellisia tehtäviä

Eija Koivuranta on kirjoittanut Vieraskynäblogin.

Etusivu / Blogi / SOSTEn uusi hallitus aloittaa työnsä – edessä innostavia ja haasteellisia tehtäviä

Kiitän koko SOSTEn uuden, viime viikolla valitun hallituksen puolesta SOSTEn jäseniä saamastamme luottamuksesta.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on olemassa jäseniään varten ja toimii jäsenistön asettamien tavoitteiden puolesta. SOSTE kokoaa yhteen yli 230 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja. Jäsenistöämme yhdistää yhdessä tekeminen ja hyvän elämän tavoittelu.

Toimintakenttä yhtä rikas ja haastava kuin elämä itse

Järjestötyö on tasaveroisten toimijoiden kohtaamista, käden ojentamista ja palvelun tekemistä toiselle silloin, kun hän on avun, tuen tai rohkaisun tarpeessa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintakenttä on yhtä rikas ja haastava kuin elämä itse: siinä ratkotaan moninaisia sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden ongelmia sekä tarjotaan ja saadaan vertaistukea, asiantuntijatietoa ja käytännön apua ja neuvoja.

Olennainen osa työtä on tukea järjestöjen henkilöjäseniä tai järjestöiltä tukea hakevia ihmisiä selviämään hyvinvointiyhteiskunnan etuus- ja palveluviidakossa niin, että heidän oikeutensa toteutuvat. Tärkeää on myös eri väestöryhmien edunvalvonta ja hiljaisimpienkin vähemmistöjen äänen kuuluville saaminen yhteiskunnan päätöksenteossa niin kansallisella kuin alueellisella ja paikallistasolla.

Kriisitilanteet näyttävät järjestöjen merkityksen ja voiman. Järjestöt osoittautuivat ketteriksi toimijoiksi, kun turvapakanhakijoita virtasi Suomeen vuonna 2015, ja myös nyt koronapandemian aikana. Kriisi synnyttää ihmisissä paljon spontaaniakin auttamisen halua. Jo toiminnassa olevien järjestöjen vahvuuksina ovat valmis organisaatio, yhteistyöverkostot ja vuosien mittaan hankittu kokemus ihmisten elämäntilanteista sekä auttamisen ja edunvalvonnan käytännöistä. Elinvoimaisella järjestöllä on myös osaamista ja rohkeutta innovoida uutta.

Korona, järjestöjen toimintaedellytykset, sote- ja sotu-uudistukset

SOSTEn vastavalitulla hallituksella on edessään innostavat ja haastavat tehtävät. Korona on monin tavoin sekoittanut ihmisten arkea ja vaarantanut monien terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin. Järjestöjen työllä tulee varmistaa, että terveys- ja hyvinvointierot eivät repeä pysyvästi aiempaa suuremmiksi, vaan kehitys saadaan käännetyksi parempaan.

Juuri tänä keväänä kysymys järjestöjen toimintaedellytyksistä on poliittisten päättäjien pöydällä. Suomalaisen järjestötyön tärkeä peruskivi, ennakoitava ja pitkäjänteinen rahoitus, on valinkauhassa. SOSTEn keskeisenä tehtävänä on toimia niin, että sote-järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset ja niihin liittyen järjestöjen autonomia ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen vapaus turvataan. SOSTEn rooliin sopii myös hakea vaihtoehtoja ja rakentaa yhteistyötä järjestötoiminnan uudistamiseksi.

Eduskunnan käsittelyssä ja hallituksen valmistelussa on paraikaa merkittäviä sosiaali- ja terveyspoliittisia uudistuksia. Sote-uudistus saadaan toivottavasti tällä kertaa maaliin. SOSTEn on tärkeää tukea sote-järjestöjen ja kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyömallien rakentamista ja vakiinnuttamista uudessa sote-rakenteessa ja tehdä tässä rakentavaa yhteistyötä alueellisten järjestötoimijoiden kanssa.

Kansalaisyhteiskunnan ääntä on edelleen vahvistettava sosiaalisen hyvinvoinnin, terveyden ja sosiaaliturvan kysymyksissä. SOSTE osallistuu tai ottaa vuosittain kantaa kymmeniin lainsäädäntö- ja muihin uudistushankkeisiin. Sosiaaliturvaa ja palveluja on uudistettava ihmislähtöisiksi, yhdenvertaisiksi ja syrjimättömiksi. Tähänkin työhön on tärkeää saada kanavoiduksi jäsenjärjestöjen näkemykset ja sostelaisten osaaminen.

SOSTEn toimittava niin kuin arvoissaan lupaa

Näiden haasteiden edessä SOSTEn on suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan ja suhteessa jäsenistöönsä elettävä niin kuin se arvoissaan lupaa. SOSTEn tulee toimia avoimesti ja väkevästi, edistää oikeudenmukaisuutta sekä osoittaa olevansa sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden kysymyksissä edelläkävijä, tarkasteltiinpa asiaa yksittäisen ihmisen elämän ja arjen tai koko yhteiskunnan ratkaisujen näkökulmasta.

Tästä alkaa SOSTEn uudella hallituksella kolmen vuoden taival. Tehdään yhdessä entistä parempaa elämää!