Soten leveämmät hartiat

Anne Knaapi katsoo hymyillen kameraan ja nojaa päätään käteensä.

Hallitusohjelman mukaan vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista siirretään itsehallinnollisille maakunnille, ja yksityinen ja kolmas sektori toimivat täydentävinä palveluiden tuottajina. Uudistuksen konkreettinen toimeenpano ja rahoitus selviävät vasta marssin aikana.

Perusterveydenhuollossa hallitusohjelma lupaa kiireettömään hoitoon pääsyn lyhenevän kolmesta kuukaudesta yhteen viikkoon. Vahva ja tervetullut lupaus julkisen terveydenhuollon asiakkaille, jotka kiistatta ovat epätasa-arvoisessa asemassa työterveyshuollon ja yksityisten vakuutusten kautta palveluja saavien kansalaisryhmien kanssa.

Yhteistyöstä

Entä mitä tapahtuu kuntien, tulevien maakuntien ja järjestöjen yhteistyölle? Onko yhteistyö julkista sektoria velvoittavaa, kuten edellisen sote-esityksen käsittelyssä suunniteltiin? Vai korvautuuko tällaisella kirjauksella: valtion, maakuntien liittojen ja kuntien sekä yksityisten toimijoiden ja järjestöjen välisiä yhteistyökokeiluja edistetään vapaaehtoisuuden pohjalta ja selvitetään niille uusia rahoitusmalleja.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä

Sosiaalibarometrin mukaan sote-johto piti soten ydinkysymyksenä onnistumista terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Hallitusohjelmassa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte) jää utuiseksi. Ohjelmaa voi jopa tulkita siten, että hyte on pitkälti järjestöjen varassa, joiden roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ohjelma lupaa vahvistaa ja lupaa tukea myös järjestölähtöisen työn uudistamista ja monimuotoisuutta. Järjestöille nämä kirjaukset ovat mieluisia. Järjestöt ovat kyllä omalta osaltaan valmiita strategiseen, tasavertaiseen kumppanuuteen niin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kuin palvelujen tuottamisessa. Omassa roolissaan ja omalla vahvuusalueellaan, kunhan työn- ja vastuunjako on selkeää.

Mahdollisia polkuja osallistavaan ja osaavaan Suomeen

Ohjelman tiekartalla on lukuisia ovia ja veräjiä, joiden takana voi yhtä hyvin olla osallistava ja osaava Suomi kuin nielu päinvastaiseen. Demokratia tuotti ohjelman, mutta sen eläväksi muuttamiseen tarvitaan yhdessä tekemistä. Siksi lupaukset hallinnon jatkuvasta oppimisesta ja uudenlaisesta vuorovaikutuksesta ovat tervetulleita.