Suomi liittyi johtavien hyvinvointitalousmaiden joukkoon


Etusivu / Blogi / Suomi liittyi johtavien hyvinvointitalousmaiden joukkoon

Tällä viikolla saatiin SOSTEnkin näkökulmasta iloisia uutisia, kun sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti Suomen liittyneen kansainväliseen Wellbeing Economy Governments (WEGo) -verkostoon.

Suomi on tästä eteenpäin yhä vahvemmin mukana pohtimassa Uuden-Seelannin, Skotlannin, Islannin ja Walesin kanssa sitä, miten yhteiskunnista voidaan rakentaa kaikkien ihmisten hyvinvoinnin edellytykset turvaavia, huolimatta aikamme suurista haasteista.

Kansalaisyhteiskunta herättelijänä

Uutinen on iloinen ennen kaikkea siksi, että Wellbeing Economy Governments -verkostoa synnyttämässä on ollut keskeisesti kansalaisyhteiskunnan Wellbeing Economy Alliance -verkosto, jonka jäsen SOSTE on ollut vuoden 2019 keväästä asti. Sen lisäksi, että verkosto on pystynyt herättelemään myös valtioita mukaan hyvinvointitaloustalkoisiin, se on antanut siihen kuuluville järjestöille, säätiöille ja yksilöille areenan pohtia yhdessä hyvinvointilähtöisen toiminnan vaatimuksia tässä ajassa.

Esimerkiksi SOSTEssa on vahvistunut tämän yhteistyön seurauksena ajatus siitä, että ilman ekologisen kestävyyden turvaamista tulevaisuuden hyvinvointia ei voida varmistaa. Tarvitsemamme muutos on monilta osin suurempi kuin mihin aiemmin esimerkiksi juuri SOSTEn hyvinvointitaloustyössä olemme päätyneet. Sektorinäkökulma tai edes kansallinen näkökulma ei riitä – hyvinvointitaloutta on rakennettava globaalisti ja kaikki maailman ihmiset huomioiden.

Hyvinvointitalous rakennetaan yhdessä

Kun toiminnan kenttä on näin valtava, yksikään toimija ei voi onnistua hyvinvointitalouden rakentamisessa yksin. Juuri siksi on tärkeää saada myös hallitukset ja virkamiehistö eri puolilta maailmaa mukaan yhteisiin ponnistuksiin.

EU-puheenjohtajakaudella hyvinvointitalous oli yksi Suomen kärkiteemoista. Viime kuukausina hyvinvointitalous on löytänyt Suomessa yhä vahvemmin paikkansa myös valtionhallinnossa. Kansanterveyden neuvottelukuntaan on juuri perustettu hyvinvointitalousjaosto, ja ministeriöt sekä muut valtion laitokset on saatu hienosti mukaan hyvinvointitaloustyöhön. On erinomaista, että tälle työlle saadaan nyt luontevasti keskustelukumppaneita muistakin maista.

Hyvinvointitaloustyöllä parempaan tulevaisuuteen

Kun koronakriisin akuutin vaiheen päättyminen alkaa häämöttää, hyvinvointilähtöisen politiikan seuraavien askeleiden pohtimiselle löytyy jälleen enemmän tilaa julkisuudessa.

SOSTE, sote-järjestöt ja globaali kansalaisyhteiskunta ovat valmiita tarjoamaan hyvinvointitaloutta vahvistavia ja laajentavia ratkaisuja jatkossakin. On todennäköistä, että myös valtiot tarttuvat niihin tulevina vuosina entistä voimallisemmin, kun vuoropuhelu on saatu hyvin käyntiin. Se antaa toivoa paremmasta huomisesta.