Suomi tarvitsee syöpä­strategian yhden­vertaisen ja parhaan mahdollisen syöpä­hoidon turvaa­miseksi

Minna Anttonen on kirjoittanut Vieraskynä SOSTEblogin.

Etusivu / Blogi / Suomi tarvitsee syöpä­strategian yhden­vertaisen ja parhaan mahdollisen syöpä­hoidon turvaa­miseksi


Suomessa on totuttu korkeatasoiseen syöpähoitoon, mutta nyt on vaarana jäädä jälkeen muista länsimaista syövänhoidossa. Tämä näkyy jo esimerkiksi keuhkosyövän hoitotuloksissa verrattuna muihin Pohjoismaihin. Myöskään potilaiden alueellinen yhdenvertaisuus eri syöpien hoidossa ei Suomessa toteudu.

EU suosittaa laatimaan kansallisen syöpästrategian

Syöpä on kansansairaus: sairastuvien määrään odotetaan jopa 30 % kasvua lähivuosina. Syövän ennustetaankin olevan yleisin kuolinsyy EU-maissa vuonna 2035, jollei pikaisiin toimiin ryhdytä. Syöpä on EU:n terveyspolitiikan (EU4Health) painopistealue vuonna 2021 julkaistun EU:n syöväntorjuntasuunnitelman myötä. EU suosittaa kansallisten syöpästrategioiden laatimista, jotta syövän ehkäisyä ja hoitoa voidaan ohjata parhaisiin tuloksiin. EU:n kautta on saatavilla syövän torjuntatyöhön myös mittavaa rahoitusta. Suomen lisäksi EU:ssa onkin enää vain kolme maata, joilla ei ole kansallista syöpästrategiaa: Bulgaria, Kreikka ja Alankomaat.

Tanska ja Ruotsi esimerkkeinä

Strategian kautta syöpien hoitoa ovat kehittäneet esimerkiksi Tanska ja Ruotsi, jotka ovat saavuttaneet merkittäviä tuloksia. Tanskassa on meneillään neljäs strategiakausi, ja syöpäperäinen työkyvyttömyys on laskenut siellä useita prosentteja ja syöpäkuolleisuus vajaat 30 %. Työikäisten osalta syöpäkuolleisuudessa on vielä suurempi lasku, noin 45 %.

Ruotsissa on strategiatyön tuloksena onnistuttu ennen kaikkea parantamaan hoidon laatua. Lisäksi on panostettu kattaviin laaturekistereihin, joiden avulla voidaan seurata syövän hoidon vaikuttavuutta. Ruotsalaisilla syöpäpotilailla on myös nopea pääsy uusiin lääkkeisiin. Näiden toimien ansiosta ruotsalaisten työikäisten syöpäkuolleisuus on laskenut noin 30 % vuodesta 2009 lähtien.

Suomessa on jo hyvät rakenteet, nyt tarvitaan kansallista koordinointia

Asioita, joihin Suomessa potilaiden näkökulmasta kaivataan parannusta ovat:

Syöpästrategia ohjaisi myös kliinistä syöpätutkimusta tehokkaasti etenkin niiden syöpäpotilaiden hyödyksi, joille ei vielä hoitoa ole. Suomessa on maailman huippuosaamista syöpäpotilaiden hoitamisessa ja syöpätutkimuksessa. Meillä on jo Kansallinen Syöpäkeskus ja erittäin korkeatasoisia syöpäsairaaloita sekä sote-uudistus. Nyt tarvitaan sisältöä rakenteisiin, minkä tuottamiseen kansallinen syöpästrategia on oiva keino. Syöpään sairastuvien hoidon sekä kuntoutuksen toteutuminen yhdenvertaisesti ja mahdollisimman vaikuttavasti tarvitsee valtakunnallista koordinointia ja ohjausta.

Lue myös

Minna Anttonen
toiminnanjohtaja
Suomen Syöpäpotilaat ry
minna.anttonen@syopapotilaat.fi